Hartelijk welkom op de website van Stichting Wollega Ethiopië.
De stichting is eind 2004 opgericht en heeft haar naam te danken aan de regio waar zij zich op richt; de provincie Wollega in West-Ethiopië. Wij ondersteunen er mensen die het extra moeilijk hebben, namelijk de mensen die gehandicapt zijn omdat zij lijden aan podoconiosis een vorm van elefantiasis (olifantsbenen).

Met het (mede)financieren van kleinschalige projecten voor de gehandicapten helpen wij hen om economisch zelfstandig te blijven of te worden. Deze projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met 9 missieklinieken in Wollega. De gezondheidszorg op het platteland wordt voor een belangrijk deel verzorgd door de missieklinieken van de katholieke kerk.

Samen met de lokale gezondheidswerkers zoeken wij naar de oorzaak, preventie - en behandelmogelijkheden van deze ziekte. Daarnaast ondersteunt de stichting educatie - en voorlichtingsactiviteiten.

De stichting is eind 2004 opgericht op initiatief van Cora Ney-Bruin en Anita van Oldenborgh-Boom. Cora is al sinds de jaren ‘90 betrokken bij een project ter bestrijding van de gevolgen van jodiumtekort (www.strumeth.nl) in de provincie Wollega in Ethiopië en brengt jaarlijks, met nog enkele vrijwilligers, een bezoek aan het gebied.
Alle bestuursleden en (lokale) vrijwilligers werken onbetaald mee. De vrijwilligers betalen zelf hun reiskosten.

Waarom is de stichting opgericht?
Op verzoek van de lokale gezondheidswerkers is de stichting opgericht. Om hen te kunnen ondersteunen bij hun activiteiten voor mensen met podoconiosis. Het is schrijnend om te zien hoe zoveel mensen rond strompelen op dikke, gezwollen voeten. Het zijn de allerarmsten in een samenleving die al vaak zo veel moeite hebben om “het hoofd boven water te houden”. Hoe verder we het platteland binnen gaan, hoe meer mensen we tegen komen met deze afschuwelijke ziekte. De missieklinieken zijn in dit gebied de enigen die zich het lot van deze mensen aantrekken. Zij zoeken de patiënten op, vragen hen om naar de klinieken te komen voor hulp en advies. Niet iedereen geeft hier gevolg aan. Soms is het lopen te pijnlijk en moeizaam geworden. Vaak zijn zij ziek door infecties aan de voeten. Maar meestal is het de schaamte waardoor zij niet naar de klinieken durven komen. Het zijn de afschuwelijk stinkende wonden aan de voeten die maken dat zij door hun omgeving gemeden worden. Het zijn de verhalen over de sociale uitsluiting die maken dat we deze mensen, terug in Nederland, niet kunnen vergeten.
Met het oprichten van de stichting – eind 2004 - willen we deze vergeten groep mensen in beeld brengen in Nederland. Om met z'n allen te zoeken naar mogelijkheden om hen te helpen zich weer een waardig mens te kunnen voelen.

Samenwerking
De medewerkers in Nederland richten zich op het werven van financiële middelen en het bestuur bepaalt aan welke initiatieven en projecten in Ethiopië het geld wordt besteed. Ook houden medewerkers van de stichting in Nederland zich bezig met het verzamelen van (wetenschappelijke) informatie om de medische zorg voor de podoconiosis patienten te verbeteren. Dit gaat uiteraard in nauw overleg met de lokale medewerkers. De contactpersonen zijn de gezondheidswerkers van de missieklinieken. Zij kennen de lokale situatie als geen ander, hebben een vertrouwensband met veel mensen en zijn verantwoordelijk voor de besteding van het geld dat de stichting Wollega- Ethiopië doneert.
De stichting werkt samen met 9 gezondheidsklinieken waar een podoconiosis project aan verbonden is. Lokale gezondheidswerkers zoeken de mensen op, geven medische hulp, voorlichting over de preventie en behandeling van de ziekte en verstrekken (indien financieel mogelijk) schoenen. Daarnaast voeren zij het micro krediet programma van de stichting Wollega-Ethiopië uit. Iedere kliniek heeft hiervoor een mediator (tussenpersoon) aangesteld.

De mensen achter de stichting Wollega Ethiopië:

drs. Gerben Kingma, KNO-arts (voorzitter)  
drs. Cora Ney-Bruin, medisch antropologe (secretaris)  
drs. Adri van Mastrigt- Valstar, arts (bestuurslid)  
Anita van Oldenborgh-Boom (erelid)  
drs. Quintus van Mastrigt, arts (medewerker medisch onderzoek)  
Wieger Dijkstra: penningmeester  
Sigrid van Westrop-van Nek (nieuwsbrief)  
Sabine van Erp (website)  

Samenwerking met andere stichtingen
Meer dan 10 jaar geleden ontstond er een samenwerking tussen een groep Nederlandse vrijwilligers en de zusters, gezondheidswerkers en scholen in negen dorpen in de provincie Wollega. Deze groep zet zich nog steeds in om de gevolgen van jodiumtekort te bestrijden (www.strumeth.nl). Vanuit deze contacten kwam de vraag om ook de podoconiosis patiënten te helpen en werd de stichting Wollega-Ethiopië opgericht. Door de intensieve en goede samenwerking met de missiescholen werd vervolgens ook de Stichting Schoolproject Ethiopië opgericht die kansarme kinderen de mogelijkheid geeft om naar school te gaan www.schoolprojectethiopie.nl. De stichting Oud in Afrika ondersteunt in de regio ouderen die in zeer moeilijke leefomstandigheden leven (www.oudinafrika.org) .En tenslotte zijn er particuliere initiatieven die helpen bij het bouwen en restaureren van scholen, klinieken en waterprojecten in de negen dorpen. Deze groep vrijwilligers helpt mee bij de nieuwbouw en restauratie van scholen en klinieken in de negen dorpen.
De lokale bevolking geeft aan welke ondersteuning gewenst is en gezamenlijk wordt een plan afgesproken. De zusters van de missieklinieken zijn voor alle stichtingen de mediators. De bestuursleden en vrijwilligers van de verschillende stichtingen hebben een jaarlijks overleg.

wollega.ethiopie@gmail.com

English website