Jaarvergadering  2004
Start ] Omhoog ] Nieuws en informatie ] Leisurekrant ] Foto´s ] [Discussieforum] [Navigatieoverzicht]

Deze website is verhuisd en wordt niet meer up-to-date gehouden. Klik hier door naar ons nieuwe webadres www.leisureclubholland.nl

Omhoog

 

 

Fotografische impressie Jaarvergadering 2004:

 


De voorzitter (Erik) had dit keer in de jaarlijkse ledenvergadering een aantal lastige maar daarnaast ook leuke kwesties te regelen. Zo waren er onderwerpen als de (her)verkiezing van twee leden van het bestuur, de contributiebetalingen, het afscheid van eventueel vertrekkende bestuursleden, het beleid ten aanzien van de website, het bedanken van de oude redacteur en het verwelkomen van de nieuwe redacteur van de Leisurekrant om maar een paar onderwerpen te noemen.

 

 
De kascontrole was dit jaar bekwaam door Anton B. verzorgd. Hij had zijn bevindingen al in de laatste clubkrant (2004-1) gepubliceerd, zodat alle leden er tijdig kennis van hebben kunnen nemen. De penningmeester heeft er in de praktijk een hele kluif aan om alle leden zover te krijgen dat ze tijdig hun contributie betalen.

 

  Willem en Ciska namen afscheid als ‘evenementencommissie’. Ze werden door Erik met een aandenken en een boeket in het zonnetje gezet en namens alle leden bedankt voor hun jarenlange inzet. Willem en Ciska blijven wel de Stertochten organiseren.

 

  Nick was dit jaar aftredend maar had zich herkiesbaar gesteld. De aanwezige leden wisten niet hoe snel ze hun instemming konden laten blijken met dit besluit.

 

    Grote zorg van het bestuur was de invulling van de door Willem’s vertrek vrijgevallen bestuursplaats. Na een korte pauze waarin ruimte was voor enig gelobby en waarin de eventuele twijfelaars hun knopen konden tellen, bleek dat Paul M. bereid is deze plek op te vullen. De leden hebben dit voorstel bekrachtigd met applaus. Hoe de taken binnen het bestuur precies verdeeld zullen worden, zal later worden vastgesteld.

 

  Ton de G. heeft zich bovendien aangemeld om het bestuur bij te staan bij het organiseren van de evenementen.

 

Namens het bestuur sprak Erik zijn erkentelijkheid uit aan de webmaster. Hettie kreeg hierbij een bloemetje aangeboden.

 

 Er werden veel lovende woorden uitgestort over Rob, die na  ampel beraad heeft toegezegd een aantal jaren de clubkrant te zullen produceren, waarvan het eerste resultaat al bij iedereen op de deurmat is gevallen.

 

En daarna was het tijd voor een uitgebreid buffet: 


 EW

 

Aanmelden evenement ] Jaarvergadering 2006 ] Najaar 2005 ] Stertocht 2005 ] Jaarvergadering 2005 ] Najaar 2004 ] Leisureweek 2004 ] [ Jaarvergadering  2004 ] Najaar 2003 ] Leisureweek 2003 ] Stertocht 2003 ] Voorjaarsevenement 2003 ] Jaarvergadering 2003 ] Leisureweek 2002 ] Stertocht 2002 ] Voorjaar 2002 ] Jubileum 25 jaar ] Leisureweek 2001 ] Stertocht 2001 ] Voorjaar 2001 ] Leisureweek 2000 ] Stertocht 2000 ] [ Navigatieoverzicht ]

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website? Zend een e-mail aan de webbeheerder .
Laatst bijgewerkt: 20 april 2006
Deze website wordt verhuisd naar http://www.leisureclubholland.nl