Oplossing

1 o  n

w

e e r bliksem
2 k a m e e l waterschip
3 p a  r l e  v i n k e r bevoorradingsschip
4 b u i s k a p sprayhood
5 w i n d s n e l h e i d beaufort
6 k r a a n l ij n dirk
7 h e l m s t o k kolderstok
8 a a n d e w i n d bij de wind
9 f a h r e n h e i t temperatuurschaal
10 r o e f kajuit
11 k o e l w a t e r f i l t e r wierpot
12 r e m m i n g dukdalf
12 b ij d r a a i e n praaien
14 r e e overstag
15 s t o o t w i l fender
16 z e e g a n g     deining
17 g r a a d b o o g Jacobsstaf
18 l o g g e r z e i l emmerzeil
19 s c h ij n l i c h t koekoek
20 b a l l a s t stabiliteit
21 a l l e r m a n s e i n d billenveger
22 l a v e r e

n

kruisen
We kunnen er weer tegenaan.

RdB

venster sluiten