Trimschema
Start ] Omhoog ] Nieuws en informatie ] Evenementen ] Leisurekrant ] Foto┤s ] [Discussieforum] [Navigatieoverzicht]

Deze website is verhuisd en wordt niet meer up-to-date gehouden. Klik hier door naar ons nieuwe webadres www.leisureclubholland.nl

Omhoog

 

 

Het trimmen van uw Leisure 

Het trimmen van een jacht begint met het stellen van de mast. 
De mast moet namelijk recht op het schip staan, d.w.z. loodrecht op de waterlijn. Dat althans is het uitgangspunt van de trimhandelingen. De wanten en stagen worden dus niet al te strak aangedraaid en daarna begint men de mast te richten. 

De eerste controle is: Staat de mast recht in het dwarsscheepse vlak ? 
Dat kan men controleren door de grootzeilval af te passen aan een vast punt aan stuurboord en aan bakboord. Zie fig.1: A moet gelijk zijn aan B.

 

 

 

Nu moet nagegaan worden hoe de mast staat ten opzichte van het langsscheepse vlak. Hiertoe komt weer het grootzeilval van pas. Men hangt hier een stootwil of een ander voorwerp aan en men krijgt dan een indicatie hoe de mast staat. 
Men kan het ook zien, staande op de wal, op enige afstand.

 

 

 

 

 

Nu begint men de voorste onderwanten spanning te geven, fig. 2 -a- . Bij de =Leisure=jachten, met enkele onderwanten, geeft men eerst die onderwanten spanning. Bij dat spanning geven is het belangrijk dat beide wanten gelijke spanning krijgen. Hierbij zijn 2 controle mogelijkheden.
Staan de onderwanten behoorlijk strak dan "slaat" men ze als de snaren van een gitaar aan. Tegelijk! Dan controleert men met de vingertoppen het vibreren
Wanneer de spanning.van beide wanten gelijk is, moet dat vibreren links en rechts gelijk ophouden.
Vibreert er ÚÚn - langer dan moet dat want nog een haartje aangedraaid worden.

In de mast is nu een bepaalde spanning gekomen . 
Ter hoogte van de zaling is de mast licht gebogen.
Men kan dit zien door met het oog door de mastgroef naar boven te kijken. Zoals langs de loop van een geweer voor minder vreedzame zaken. gekeken wordt.
Men ziet dan duidelijk het verloop van de mast. Men kan constateren of de spanning op de voorste onderwanten de mast recht gehouden heeft.
Als er toch een buiging naar links of naar rechts - een kromme lijn dus in het dwarsscheepse vlak - te zien is, moet dit door bijdraaien van de wantspanners geregeld worden. Steeds weer kijkt men daarbij langs de zeilgroef

 

 

De volgende handeling is nu het spannen van de topwanten.
Deze krijgen een spanning die nagenoeg even groot is als die van de voorste onderwanten (of de onderwanten bij de Leisure 17).
Ook hierbij weer controleren of de spanning gelijk is en peilen met het oog of de mast in het dwarsscheepse vlak recht gebleven is. Er is nu in het langsscheepse vlak een lichte buiging naar achteren ter hoogte van de zaling te zien. Deze buiging naar achteren geeft de zo belangrijke "voorspanning" aan de mast.

Nu wordt op het voorstag zeer veel spanning gezet. Zoveel dat het stag praktisch massief aanvoelt. Daarna vergroten wij die spanning nog door het aandraaien van het achterstag.

Peilend langs de mast kunnen wij dan weer controleren of de mast recht gebleven is. Recht in beide vlakken.

De mast is nu in de top naar voren getrokken, tegen de voorspanning in. Hierdoor wordt bereikt dat het voorstag ook in zeegang strak blijft.
Aan de achterste onderwanten behoeft weinig gedaan te worden. Zij moeten wel strak maar zonder spanning staan.
Handvast als het ware. 

Trimschema Leisure 17De juiste spanning op de achterste onderwanten - en trouwens de gehele spanning - moet dan onder zeil bekeken worden. Dit doen wij aan de wind zeilend. Dan moeten de wanten aan de loefzijde, de voorste en achterste onderwanten en het topwant gelijke spanning hebben.
Kijk dan ook weer op de beproefde manier langs de mast om te zien hoe het met de buiging staat. Dit is meestal een lichte buiging naar lij en naar achteren in de top. Buigt de mast te veel dan is de spanning op de voorste onderwanten en topwanten vooral, te gering.

trimschema Leisure 20 - 23Bij de proefvaart moet vooral op het voorstag - het voorlijk van de fok of genua gelet worden.
De bedoeling van de trim is dat de zeilen een optimaal effect geven. Bij het aan de wind zeilen moet daarom het voorlijk van de genua of fok absoluut strak zijn. Het moet een rechte lijn zijn
Is de spanning te gering, dan zakt dat voorlijk door en dan kan men geen hoogte en snelheid varen.

Goede zeilers houden dit steeds in de gaten. Zien ze hun schip op een foto dan leggen ze een liniaal langs het voorlijk om te zien hoe het met de doorzakking staat !

De masttrim is op deze wijze ingesteld voor het 'aan de wind' zeilen Men kan met deze trim op alle koersen varen.

Wil men het uiterste uit het schip halen dan moet men het achterstag bijvoorbeeld door middel van een talie trimbaar maken.
Men kan dan het achterstag aan de wind een optimale spanning geven en het op ruimere koersen wat opvieren waardoor de voorzeilen boller worden.

Zeilaanwijzingen voor de Leisure

Wanneer de Leisure op de juiste wijze getrimd is, dan is het jacht met goede zeilvoering koersvast, dwz. noch loef- noch lijgierig!

Zou er toch nog sprake zijn van loefgierigheid dan kan het zijn dat de mast toch iets naar achteren helt. Dan moet het geheel dus naar voren recht op de boot - loodrecht op de waterlijn - gebracht worden.

Het beste zeilt men de Leisure bij een helling van 10 - 15║. Vooral de Leisure in de uitvoering met kimkielen.
Bij het aan-de-wind zeilen moet gewerkt worden met de overloopwagen. 
Hiermee kan men de breedte van de spleet tussen voorzeil en grootzeil regelen, breder en smaller maken. 
Breder maakt men de spleet door de overloopwagen naar loef te zetten waardoor de giek midscheeps komt te staan. De vuistregel is: brede spleet meer snelheid, minder helling maar ook minder hoog aan-de-wind. Omgekeerd smalle spleet: minder snelheid, meer helling en meer hoogte. Om de spleet smaller te maken moet de overloopwagen naar lij gebracht worden. Bij harde wind kan men op deze wijze ook een intredende loefgierigheid bestrijden. Met deze wetenschap kan men de zeilvoering regelen.
Wat betreft de stand van fok of genua hierbij is het zaak het lei-oog op de juiste plaats te stellen.
Staat dit te ver naar voren dan is de spanning op het achterlijk te groot. Staat het te ver naar achteren dan komt te veel spanning op het onderlijk en weer te weinig op het achterlijk. Bovendien wordt door een verkeerde instelling de breedte van de spleet tussen groot zeil en voorzeil weer be´nvloedt. De gemakkelijkste wijze om de juiste instelling te vinden is met een strak doorgehaalde fokkeschoot langzaam op te sturen tot recht in de wind en daarbij scherp op te letten waar in het voorlijk het zeil begint te killen.

Dat moet zijn ongeveer ter halver hoogte van het voorstag. Begint het killen laag dan staat het lei-oog te veel naar voren. Begint de killing daarentegen in het bovenste gedeelte dan staat het lei-oog te veel naar achteren.

Wil men bij harde wind de spleet tussen voorzeil en grootzeil wat breder maken, (volgens de vuistregel is dan het effect: minder helling, minder hoogte, meer snelheid), dan kan men ook op lange rakken het lei-oog wat naar achteren stellen, waardoor het achterlijk meer ruimte krijgt.

Door middel van de giekneerhouder, de kicking-strap, is het mogelijk het grootzeil een optimale stand te geven bij het ruimschoots varen.
Deze optimale stand houdt in dat het grootzeil zo scheppend mogelijk is en toch een zo groot mogelijke projectie heeft. 
De neerhouder moet ten opzichte van mast en giek bij het monteren in een hoek van 45║ geplaatst worden. Onder deze hoek namelijk verricht de neerhouder zijn taak -de giek naar beneden houden - het beste.
Bij het aan-de-wind zeilen met harde wind is het ook aan te bevelen flinke spanning op de neerhouder te zetten. Het grootzeil moet in het voorlijk een dusdanige spanning hebben dat het zeil zijn welving behoudt. Wordt het voorlijk te strak gezet door middel van val en neerhaler dan ontstaan er verticale plooien in het zeil die het profiel be´nvloeden. Ook de spanning van het onderlijk van het grootzeil is belangrijk. Trekt men het onderlijk te strak dan krijgt men plooien in horizontale richting langs de giek. Staat het onderlijk te los dan krijgt men weer verticale plooien.
Bij het aan-de-wind zeilen moet men vooral kijken of het achterlijk van het grootzeil open staat.
Staat dit lijk naar binnen dan geeft dit wel meer hoogte maar tevens een verlies aan snelheid. Vooral op de ruime rakken is de juiste schootvoering van belang.
Staat de fok b.v. te dicht ten opzichte van het grootzeil dan is de vaart er gauw uit. De juiste stand is die waarbij de zeilen net nog niet killen. Bij het zeilen moet men altijd bedenken dat de kortste weg niet altijd de snelste weg is.
Dat geldt zowel voor het aan-de-wind zeilen als het ruimschoots varen. Als men bijv. aan-de-wind, zo hoog mogelijk sturend, een snelheid maakt van 4,2 knoop dan maakt men, afgezien van de drift factor, de zelfde winst naar loef als 4,6 knopen.
Maakt men echter bij dat later varen bijvoorbeeld 5 knopen, dan bereikt men het doel in loef sneller.
Vaart men plat voor-de-wind een snelheid van 4 knopen, zeilend op een nogal oncomfortabele wijze, dan staat daar tegenover dat men bij voor-de-wind afkruisen, door steeds een 20║ hoger te sturen, al met snelheid van 4,3 knopen, ondanks de langere weg, meer winst naar loef boekt. En men vaart geriefelijker.

DE VUISTREGEL VOOR DE LEISURE IS: laat het schip lopen; vaar niet te hoog; zoek de koers die de hoogste snelheid geeft. Onthoudt of noteer hoe men bepaalde rakken vaart en probeer het dan eens anders. Zo leert men zijn schip kennen en zo haalt men er uit wat er in zit

Het bovenstaande artikel is een overdruk van de uitgave van de voormalige Nederlandse importeur van Leisures Triba, thans Corba Watersport in Edam. Auteur: Lex Pranger.

 

17 tips voor een 17 ] 220 Volt aan boord ] 27 tips voor 27 ] Breed bed L17 ] Drinkwater in de boot ] Insteekschot ] Kajuitramen ] Roer ] De scheg en het roer 1 ] Scheg en het roer 2 ] Scheg en het roer 3 ] Scheg en het roer 4 ] Scheg en het roer 5 ] Schildertips ] [ Trimschema ] Uierzalf ] Ventilatie-fok ] Warm water aan boord ] [ Navigatieoverzicht ]

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website? Zend een e-mail aan de webbeheerder .
Laatst bijgewerkt: 20 april 2006
Deze website wordt verhuisd naar http://www.leisureclubholland.nl