Voorbereidingen
Start ] Omhoog ] Nieuws en informatie ] Evenementen ] Leisurekrant ] Foto´s ] [Discussieforum] [Navigatieoverzicht]

Deze website is verhuisd en wordt niet meer up-to-date gehouden. Klik hier door naar ons nieuwe webadres www.leisureclubholland.nl

Omhoog

 

 

Voorbereidingen Leisureweek 2003

Gewapend met een digitale camera en 5 (vijf!) paraplu's heeft de alternatieve evenemen­ten­commissie op 20 mei jl. de havens bezocht die op de route liggen van de komende Leisureweek. Ondanks de droevige weersomstandigheden werd het een feestelijke tocht: wat een schitterende plekjes bleken er op de kaart te staan!

Volgens de traditie wordt door de evene­men­ten­com­missie een dag uitgetrokken om (per auto) de route en de jachthavens waar overnacht zal worden te verkennen en de haven­meesters te verleiden afspraken te maken over het vrijhouden van ligplaatsen. Dat laatste is overigens niet altijd (of eigenlijk: in het hoog­seizoen meestal niet) mogelijk: Friesland wordt steeds drukker en de meeste haven­meesters dringen er op aan niet te laat binnen te lopen, omdat het anders niet haalbaar is een deel van de steiger nog voor een groep vrij te houden.

Maar laat ik bij het begin beginnen.
Zoals eerder gemeld wordt de tocht dit jaar - wegens het samenvallen van diverse verbouwingen en verhuizingen thuis bij leden van het bestuur - tijdens de Leisureweek begeleid door Rob en Edward. Gelukkig zijn Willem en Cisca nog  wel als vanouds betrokken bij de voorbereidingen en omdat ik ook wel wat zag in een leuk uitje, mocht ik mee met het reisje (dan mocht ik ook gelijk een verslagje schrijven).

In de stromende regen stond Rob om 8.10 uur 's morgens bij ons voor de deur; dat laatste hadden we zo afgesproken, het eerste niet. We zijn er maar van uit gegaan dat het in de auto droger zou blijven dan in de kuip van een Leisure en dus vertrokken we in noordelijke richting om Willem en Cisca op te pikken. Vervolgens reden we over de afsluitdijk naar Friesland.

Hoewel onze dochter al enige tijd in Friesland woont, kennen we deze provincie eigenlijk vooral vanaf het water. De route over land langs de verschillende jachthavens zag er dan ook geheel nieuw uit, maar eerlijk gezegd hebben we voor de route ook een iets andere volgorde aangehouden. Tenslotte moesten we nu in één dag doen, waar we straks een week voor hebben (alleen het Zandmeer hebben we overgeslagen).

Het dichtst bij de Afsluitdijk ligt Makkum, daar zijn we dus maar het eerst uit de auto gestapt. Nadat de weergoden de sluizen weer vol­uit hadden ge­opend hebben we even gewacht op een drogere bui, de paraplu's uit de achterbak gegre­pen en een sprint­je getrokken naar het havenkantoor. Edward moest buiten blijven: hij had van Rob de opdracht gekregen foto's te maken van alle plaatsen, zodat Rob daarvan een puz­zel­tje kan samen­stellen voor de deelnemers aan de Leisureweek. Bij deze wil ik hen dan ook alvast waar­schu­wen: goed op­let­ten onderweg, er volgt een soort overhoring!

Hoewel er in Makkum meerdere aan­leg­mogelijkhe­den zijn, heb­ben we gekozen voor de luxe Marina. Mocht het tijdens de week net zulk weer zijn als tijdens onze inspectietocht, dan liggen we meer beschut dan in de gemeentelijke ha­ven achter de grote loods en kunnen we ons opwarmen in de fantastisch luxe douche­gebouwen. En als het weer wél mee­werkt: de Marina maakt deel uit van het recreatie­gebied 'De Holle Poarte' zodat er voldoende gelegenheid is op de wal te verblijven. Makkum is tijdens de Leisureweek de laatste plaats die we zullen aandoen: hier gaan we op zaterdagmorgen afscheid van elkaar nemen en wie door wil naar de Wadden heeft in Makkum een goede uitvalsbasis.

Na Makkum koerste Edward richting Wor­kum. Ook hier zijn meerdere mogelijk­heden om een lig­plaats te zoeken: in de stad (gemak­ke­lijk voor de bood­schap­pen) of door de sluis in 't Soal. Omdat we de volgende morgen via het IJssel­meer naar Mak­kum zullen varen is het pret­tiger om de sluis dan al gehad te hebben, we gaan daarom naar de jacht­haven bij de camping aan 't Soal. Hiervandaan is het wel een aardig eindje lopen terug naar Workum, wie dus de beziens­waardig­heden wil bekij­ken of bood­schap­pen wil doen in Workum (er is ook een winkel op de camping) zou kunnen over­wegen onderweg een poosje aan te leggen of een fietsje mee te nemen.

Voorafgaand aan het verblijf in Workum zullen we een nacht 'in het wild' gaan liggen op het Zandmeer (of het Gaastmeer, afhankelijk van de drukte). Hier valt heel weinig over af te spreken, dus konden we deze plek (letterlijk) links laten liggen op weg naar Stavoren. Ook hier willen we op de dag van aankomst meteen door de sluis (we komen dan vanaf het IJsselmeer), dus legden we vergezeld van onze onmisbare paraplu's een bezoek af aan het havenkantoor van de Marina Stavoren (binnenhaven).

Op de haven viel met dit weer niet veel te beleven, maar omdat er een grote touringcar voor de deur stond hebben we voor de zekerheid nagevraagd of het restaurant soms open was voor de lunch. En jawel, de bejaarden waren net bezig hun jassen aan te trekken en we kregen het hele restaurant voor onszelf. De (nieuwe?) uitbaters wilden zelfs wel voor ons verse broodjes bakken en zo kreeg ons uitstapje een steeds vakantie-achtiger karakter. Is dit een belofte voor de toekomst? We zullen het ervaren op 28/29 juli!

Na de voorspoedig verlopen lunch restte ons nog één jachthaven in Friesland, dus reden we in een verse bui (dit slaat op het weer, niet op ons humeur) naar Woudsend. Op onze zoektocht naar de pre­cieze ligging van de jacht­haven doorkruisten we dit veel­be­lo­ven­de stadje tamelijk uitgebreid, zodat we konden genieten van oude gevel­tjes en een prachtig uitzicht vanaf een pittoresk bruggetje, dat tevens diende als flessenhals voor het verkeer. Hier leerden we een belangrijke les: nadat we gekeerd waren (fout gereden) om opnieuw in te voegen in de rij voor het pittoreske bruggetje bleek ons dat Friezen geheel onthaast zijn: onze voorligger bleef geduldig wachten tot de hele rij auto's op was en we achteraan konden aansluiten. Waar vind je dat nog?

De havenmeester waarschuwde ons er wel voor te zorgen in de voormiddag binnen te lopen als we zeker willen zijn van een ligplaats, kennelijk trekt dat onthaasten veel toeristen.

Met enige spijt vertrokken we uit Woudsend richting Noordoostpolder om via de dijk Lelystad-Enkhuizen terug te keren naar Noord-Holland. Ten onrechte, deze spijt, want in Broe­ker­haven wachtte  ons nog een aan­gename verrassing. Weliswaar hebben we op zoek naar de ingang van de jachthaven met de auto vier keer de plaatselijke rotonde gerond, maar nadat we een plaatsje had­den gevonden om de auto achter te laten en te voet de binnenhaven rondliepen, troffen we een bijna ongelofelijke boten­lift. Zie bijgaande foto (let ook op de kringen in het water, ten bewijze dat ook de regen authentiek was). Deze lift uit 1923 zette vroeger de schuiten met groen­ten uit de polder­sloten over in de Zuiderzee (zie voor meer informatie http://home.quicknet.nl/qn/prive/pcg.visser/home.html ).

Uiteindelijk vonden we naast het tunneltje tussen de binnenhaven en de buitenhaven nog een tunneltje waarmee voetgangers onder de drukke verkeersweg door kunnen lopen. We hebben hier geen havenmeester gevonden, dus Willem of Cisca zal er nog een telefoontje aan moeten wagen om tot zaken te komen. Ik hoop dat we hier voor een nacht terecht kun­nen, want wat we gezien hebben (haven, geveltjes, eethuisjes) lijkt ruimschoots de moeite waard.

De evenementencommissie heeft geprobeerd een route uit te stippelen die voor alle deelnemers goed te varen is en een evenwichtige mix biedt aan comfortabele lig­plaat­sen, ruimte voor groeps­activiteiten,  bekende en onbekende jacht­havens en tijd voor beziens­waar­dig­heden in de omgeving. Ik denk dat het gelukt is, nu alleen het weer nog.

 HW

 

 

Foto's leisureweek 2003 ] [ Voorbereidingen ] [ Navigatieoverzicht ]

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website? Zend een e-mail aan de webbeheerder .
Laatst bijgewerkt: 20 april 2006
Deze website wordt verhuisd naar http://www.leisureclubholland.nl