Home


“Een succesvolle organisatie is herkenbaar aan leiders en managers die de medewerkers in staat stellen dingen te doen die men zelf niet voor mogelijk houdt”

Peter Arends (1965) oprichter Meridian Performance Improvement

Meridian Performance Improvement heeft als doelstelling de productiviteit van haar opdrachtgevers te verbeteren. Productiviteit is hierin het product van effectiviteit (de juiste dingen doen) en efficiŽntie (de dingen juist doen).
Uitgangspunt is de kwaliteit van de mensen. De uitdaging is om deze kwaliteiten te herkennen en beschikbaar te maken voor het proces waarvoor ze worden ingezet. Hierbij wordt een trainingsmodel toegepast waarbij, uitgaande van waarden en normen, de individuele deelnemers vanuit hun eigen ambitie en betrokkenheid leren een ‘zuivere’ bijdrage te leveren uw doelstellingen.
Dit vormt de basis voor efficiŽntie. Als mensen ‘open’ zijn, worden ze bereikbaar voor anderen, om te ontvangen en te geven. Een onmiskenbare eigenschap van een succesvolle organisatie en een continu aandachtpunt voor iedere leider en manager.

Meridian Performance Improvement biedt een bewezen aanpak om vanuit een bedrijfsvisie (de verwoording van het bestaansrecht) een missie en strategie (effectiviteit) te ontwikkelen. Deze strategie wordt leidend gemaakt in de operationele processen. Samen met de betrokkenen wordt de effectiviteit van de huidige manier van werken getoetst aan de gewenste resultaten.
Waar zitten de knelpunten en wat zijn de gevolgen ervan. Hoe zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld en klopt dat met de werkelijke gang van zaken. Hoe sluiten de hoofddoelstellingen aan op de plannen en doelstellingen van de afzonderlijke afdelingen.
Is er een logisch verband tussen doelstellingen, plannen en acties, en hoe worden deze bewaakt en bijgesteld?

 

© Copyright 2003  Laatste update: 31-01-2004