Performancetest


“De cultuur en de kracht van iedere organisatie weerspiegelt het gedrag én de kwaliteit van de leiders”

Meridian Performance Improvement helpt u verbeteringen in uw organisatie op te speuren, te implementeren en te borgen.

Door een jarenlange ervaring zijn wij in staat om snel en zonder omhaal een bedrijfsvoeringanalyse bij u uit voeren. Aan de hand van deze analyse worden de mogelijkheden tot productiviteitverbetering in kaart gebracht. Indien gewenst wordt een voorstel gemaakt om deze verbeteringen te implementeren.

Niet nodig? Alles al voor elkaar? Gefeliciteerd! U behoort tot een selecte groep van kundige ondernemers die van nature in staat zijn om een organisatie (lees: een groep mensen) te inspireren en te leiden. Voor alle zekerheid een paar korte vragen:

1.   Op welk productieniveau heeft uw bedrijf vorige week geproduceerd?

2.   Wat zijn de drie hoofddoelstellingen in het strategische plan voor dit lopende jaar?

3.   Welk percentage van de omzet heeft u voor dit jaar gereserveerd voor productieoptimalisatie?

 Als u op deze drie vragen direct antwoord kunt geven hebt u uw zaakjes aardig voor elkaar. Weet u op één van deze vragen niet het antwoord dan kunt u zich afvragen of u het optimale rendement uit uw bedrijf haalt.

Een laatste doeltreffende test:

Schrijf de namen van uw directe medewerkers (aan wie u leiding geeft) onder elkaar op een blad papier. Teken vervolgens achter de namen van deze medewerkers drie kollommen. De eerste kollom heet ‘Willen’ en de tweede kollom heet ‘Kunnen’. Geef nu aan uw medewerkers een cijfer tussen 0 en 10 voor de mate waarin u beoordeelt dat zij willen en de mate waarin u beoordeelt dat zij kunnen (vergelijk maar met het schoolrapport). Noteer het product van deze twee kollommen in de derde kollom. Selecteer vervolgens de medewerkers op hun score in de derde kollom.

Vragen:

1.  Hoeveel aandacht en begeleiding heeft u de medewerker met de laagste score de afgelopen maanden gegeven?

2.  En die met de hoogste score?

3.  Bent u bereid om uw medewerkers in te lichten over deze test en de uitkomsten ervan?

4.  Hoe denkt u dat uw medewerkers u zouden beoordelen?  

Alleen als op dit niveau eerlijk en open gecommuniceerd wordt over wat er goed gaat en wat er beter kan, is het realistisch te verwachten dat dit in uw hele organisatie ook gebeurt. Meridian Performance Improvement kan én wil u hierbij van dienst zijn!

Zin in een open en eerlijk gesprek? Stuur uw mail naar: info@meridian-pi.com !

Uiteraard wordt uw reactie vertrouwelijk en discreet behandeld.

Home