Varianten van
GRIEP/GRIP/GRIJP

> [English]

 
 
De namen Griep, Grijp, Grip en Gryp betreffen, hoewel deze door de eeuwen heen verschillend geschreven zijn, in feite een en dezelfde naam.
Anders ligt dit met een aantal variant-namen of namen waarin Griep/Grijp etc als onderdeel voorkomt. Een aantal daarvan worden hieronder genoemd en besproken.
 
 

VARIANTEN

 
 

Greif (Gryphius)

  De bekende dichter Andreas Greif, in 1616 in Glogau in Silezië geboren, studeert van 1638 tot 1643 rechten in Leiden.
Hij verlatijnst zijn naam tot Gryphius, en wordt daarmee de voorvader van een geslacht met die naam.

Grieb (Gribius)

 

Op het eerste gezicht lijken de namen Griep en Grieb verwant te zijn. Het scheelt immers maar één letter. Volgens taaldeskundigen hebben beide woorden echter een geheel verschillende oorsprong. Het Duitse woord 'Grieb' wordt in het Nederlands vertaald als 'kaantje', en schijnt als naam uit Oberhessen te komen waar het van 'Grebe' is afgeleid. De naam Grieb wordt voor het eerst genoemd in de 14e eeuw in Worms. Nauw verwant zijn de namen Griebe en Griefe.

Ondanks de verschillende oorsprong, is het zeker denkbaar dat de namen Griep en Grieb wel eens, ongewild, door verschrijvingen door elkaar zijn gehaald.

Een lid van de Grieb-familie, Johan Pieter Grieb, omstreeks 1595 in de Palts geboren, vestigt zich als predikant te Middelburg. Hij verlatijnst zijn naam tot Gribius, en wordt aldus de stamvader van een Nederlandse familie met die naam.

Griepink -- Grijpinck -- Grijpink

  In 1657 verlaat ene Jacobus de boerderij van zijn ouders te Volthe in Twenthe. De naam van die boerderij, voor het eerst genoemd in 1475, was 'Griep'. Naar Twentse gewoonte luidt zijn achternaam sindsdien 'Griepink' (=van Griep). Aldus wordt hij de stamvader van de families Grijpin(c)k/Griepink in Nederland.

Zijn zusters bleven achter op de boerderij, en één van hen trouwt met ene Geert. Hun nazaten gaan zich uiteindelijk Griep nemen. Zie voor deze familie: Griep uit Twenthe.

Bron: Het boek over de familie Griepinkvan J.F.A. Griepink te Rolde.

Griepma -- Grijpma

 

In het Fries duidt een naam die eindigt op -ma op 'het afkomstig zijn van'. In feite hebben de namen Griepma en Grijpma in het Fries dus een soortgelijke betekenis als Griepink en Grijpink uit Twenthe.

Bron: Het boek over de familie Griepink van J.F.A. Griepink te Rolde.

Griepstra -- Grijpstra

 

In het Fries wijst een naam die eindigt op -stra op iemand die woont in of op .... De "Griep" of "Grijp" waar deze Griepstra of Grijpstra nabij zou wonen, kan in dit geval een duiden op een greppel of een sloot.

Bron: Het boek over de familie Griepink van J.F.A. Griepink te Rolde.

Le Griep

 

De in Beaumont, in Normandië, geboren Jean Pierre le Griep trouwt rond 1800 met Maria van Os. Hij is de stamvader van de familie Le Griep, die lang in en rond Den Haag woonde. De oorsprong van de naam ligt dus kennelijk in Frankrijk.

Van der Grijp -- Van de Grijp

  In 1580 wordt Engelbrecht van der Grijp geboren in IJsselmonde. Hij is de stamvader van een familie Van der Grijp die met name woonachtig is in de driehoek tussen Rotterdam, Gouda en Dordrecht. Veel van hen zijn notaris of predikant.

Net als Grijpink en Grijpma betekent 'Van der Grijp' afkomstig van Grijp. Dat betekent dat de naam een andere betekenis heeft dan Grijp alleen. Desondanks zijn deze namen in het verleden, al dan niet opzettelijk of door verschrijvingen, wel eens door elkaar gehaald.

Bron: Joh.P. van der Grijp, Rivierdijk 655, Sliedrecht.

 
 

GRIEP ALS ONDERDEEL VAN EEN 'ZINSNAAM'

 
 
 

Namen in de vorm van een korte zin komen nogal eens voor in het noorden van Duitsland.
Het oude nederduitse woord "grip" wordt vertaald met
grijpen. De tegenwoordige tijd en ook de gebiedende wijs van het nederduitse werkwoord "griepen" (=grijpen) is "griep".

Bron: Jan de Vries (1962:189): Altnordisches Etymologisches Wörterbuch, Leiden.

Gri(e)pentrog

  De naam Gri(e)pentrog komt tot circa 1870 voornamelijk voor in Westpruisen (de Kreisen Marienwerder en Rosenberg) en in Berlin/Brandenburg. Daarnaast is er sprake van een rond 1860/1870 naar Amerika geëmigreerde familietak.
De eerstbekende drager van de naam is Michael Griepentrog, die rond 1647 in Wachsmuth(?) geboren is.
Bij de familiennaam Gri(e)pentrog gaat het om een Nederduitse zin-naam, die te vertalen is als 'Grijp-in-de-trog". Om welke trog het hier gaat valt vooralsnog niet vast te stellen.

Gri(e)penkerl

  Op dezelfde manier als hierboven, kan de naam Gri(e)penkerl vertaald worden als "Grijp-die-kerel". Waarschijnlijk werd er oorspronkelijk een veldwachter mee aangeduid.
De naam wordt voor het eerst genoemd in: Uelzen (1538), Littel (1598), Wardenburg (1675) en Bremen (1718).

Gri(e)penstroh

  Gri(e)penstroh = "Grijp-in-het-stroo".

De naam wordt het eerst genoemd in: Lavelsloh (1826) en Essern (1826).

Gri(e)penwulf -- Gripetan -- Grypto

  Soortgelijke namen zijn: 'Gri(e)penwulf' (=Grijp-de-wolf), 'Gripetan' (=Grijp-eens-aan of Val-aan) und 'Grypto' (=Pak-aan) [2].

'Grypto' respectievelijk 'Gripto' komen al in 1156 voor, en 'Greifczu' rond 1350.

Bron: Peter Griepentrog uit Deizisau <peter@griepentrog.org>.

 
 

ANDERE VARIATIES VAN GRIEP

 
 
Greiffe: 1479; Greiffenklau: 1192, Grieffen: in Plese 1377; Grif: rond 1230; in Greifswald in 1320; Grife: in 1394; (zum) Grifen: in 1297, in Speyer in 1308; Grifevoyl: in 1396; vom Griep: Wulfrath 1686, Heiligenhaus 1686; Griepeadrach: Frankfurt aan de Oder 1580; (van) Griepekoven: Erkelenz 1642, Beeck in Nordrhein-Westfalen 1666; Griepen: Stolp in Pommern; Griepenburg: Langholt in Nedersaksen 1832; Gripon/Gripay/Gripoix/Gripier: Normandie; de Grippa: Tiel 1298; Grippe: Acquoy 1330; Gryfe: in 1444; Gryfoyl: in 1391; van Grype en van de Gryepe: in Tiel onstreeks 1300; Gryphiswald: Greifenberg 1277.
 
 

Heeft U meer informatie over deze namen die van belang kan zijn voor ons onderzoek?
Lees dan op pagina
"hoe doe ik mee?", hoe U aan dit project kunt bijdragen
of stuur een meeltje aan:
jan.griep@planet.nl.

Naar: Start -- Sitemap --Indexen -- Deelnemers aan het project -- Rond Noordzee en Oostzee
Hoe doe ik mee? -- De vogel Grijp -- Gryp uit de Nederlanden -- Gryp uit Vlaanderen -- Griep uit Duitsland
Grip/Griep uit Noorwegen -- Grip uit Zweden -- Grip uit Finland -- Griep in de USA -- Griep/Gryp als emigrant
Deze pagina [http://home.kpn.nl/artrako/Algemeen/Introductie-NL.html] is
voor het laatst gewijzigd op 26 september 2005 door ©
Jan Griep te Katwijk aan Zee.