GRIEP/GRIP uit Noorwegen
Een Noorse familie, via Rostock van Zweedse oorsprong
In 1801 wordt er in Noorwegen een volkstelling gehouden. Er zijn dan in Bergen twee huishoudens met de achternaam Griep:
Dat van Hendrick Griep en zijn vrouw Else Margaretha von Tangen en
het gezin van Herman Griep, zijn vrouw Johanne Catrina Mechelenborg, en hun drie dochters Catrina Johanne Grip, Maria Dorthea Grip en Begitha Grip.

Ook in de plaatsen Voss, Bolsøe en Tingvold zijn huishoudens met een Grip als hoofdbewoner.

  • Knut Bryn uit Molde (Noorwegen) weet over deze familie te melden dat ze afstamt van Claus Grip uit Rostock, die op 16 februari 1632 in Bergen kwam wonen om er een praktijk als dokter te beginnen.
  • Alf Arne Harjo voegt daar aan toe, dat de familie Grip via Rostock uit Zweden afkomstig is. Ook beschikt hij over gegevens waaruit blijkt dat de familie activiteiten ontplooide in handel en scheepvaart op Duitsland en de Nederlanden.

Voor de kust bij Kristiansund ligt een kleine eilandgroep met de naam GRIP. Het is een belangrijke plek in de geschiedenis van dit deel van Noorwegen. Sinds de middeleeuwen hebben er mensen gewoond, een gemeenschap die nog steeds voortbestaat.

Het zijn vooral de rijke visgronden rond de eilanden die de reden voor deze bewoning vormen.

De herkomst van de naam Grip is nog steeds onzeker. Een voor de hand liggende mogelijkheid lijkt een verband met het Noorse werkwoord 'gribe', hetgeen vangen betekent. Men leeft er immers van de visvangst.

Op meerdere plaatsen langs de Noorse kust komen eilandjes en eilandgroepen voor die 'Grip' of 'De Gripen' heten. Zo ook bovenstaande eilandgroep, waarvan een oudere naam 'Gripar' luidt.

Ze worden voor het eerst vermeld in 1338, in een verklaring dat ze toebehoren aan de bisschop van Trondheim.

Een prent van het hoofdeiland uit 1830 >>

Knut Bryn uit Molde (Noorwegen) merkt over de herkomst van de naam Grip het volgende op:
Veel Noorse achternamen vinden hun oorsprong in de naam van een boerderij. Er zijn in Noorwegen meerdere boerderijen te vinden, waarvan de naam begint met Grep-, Greip- of Gref-. Naar verluidt zouden die voorvoegsel terug te voeren zijn op de in de middeleeuwen veel voorkomende mansvoornaam 'Greip' of 'Greipr'.
Meer dan het bovenstaande heeft het speurwerk naar de herkomst van Griep en Grip in Noorwegen vooralsnog niet opgeleverd.
Ongetwijfeld is bij Noorse naamgenoten al veel meer bekend en uitgezocht. De komende tijd zal met hen contact gezocht worden. Zodra dat resultaten heeft opgeleverd, wordt dat hier gepubliceerd.
Enige tijd nadien is er een Noorse Grip die in Nederland gaat wonen. Het is Jörgen Grip, zoon van Rudolph Grip en Helena Allen, geboren op 24 mei 1815 te Bergen.

Hij vestigt zich in 1835 in Amsterdam, woont in de Bethlehemgang 303 en oefent daar het beroep uit van "scheepstoetuiger". Hij trouwt op 10 mei 1854 te Amsterdam met Hendrika Helena ter Haar, geboren op 28 mei 1816 te Deventer, en krijgt er twee kinderen: in 1851 Jurgina Helena Griep en in 1855 Rudolph Adolf Griep.

Als Jörgen op 21 december 1865 in het krankzinnigengestichte te Bloemendaal overlijdt, blijkt op de overlijdensacte ook zijn eigen naam al vernederlandst te zijn tot Griep.

Heeft U aanvullende gegevens over deze families, of maakt U er zelf deel van uit?
Lees dan op de pagina 'hoe doe ik mee' hoe U aan dit onderzoek kunt bijdragen,
of stuur een mailtje aan
jan.griep@planet.nl

Start -- Introductiepagina -- Sitemap -- Hoe doe ik mee? -- Deelnemers aan het project -- De vogel Grijp
Griep/Grijp uit de Nederlanden -- Griep uit Duitsland -- Griep in de USA
Grip uit Zweden -- Grip uit Finland -- Rond Noordzee en Oostzee
Deze pagina (http://home.planet.nl/~artrako/Scandinavie/GriepNoorwegen.html) is
voor het laatst gewijzigd op 30 mei 2002 door ©
Jan Griep te Katwijk aan Zee.