Lange smalle paden

Een pad moet geheel en al ingesloten zijn door polyomino's; het pad mag zichzelf niet raken laat staan kruisen. Ik vond een drietal records. Wie beter kan wordt verzocht dit te melden.

Langste pad met pentomino

Een pad van 36 eenheden wordt omsloten door de twaalf pentomino's.


Langste pad met tetromino en pentomino

Een pad van 52 eenheden wordt omsloten door vijf tetromino's en twaalf pentomino's.


Langste pad met hexomino

Een pad van 146 eenheden wordt omsloten door de 35 hexomino's. Met dank aan Eric Harshbarger, die hiervoor het meeste werk heeft gedaan.