The PacificRoot - Your Source For Domain Registrations

Dit is de home pagina van de

Stichting Architectuur & Organisatie

De Stichting Architectuur & Organisatie is een research- en adviesorganisatie die zich vooral richt op het
grensvlak van IT Architectuur en Organisatie advies.

Volgens de statuten stelt de stichting zich ten doel "het bevorderen van onderzoek naar architecturale oplossingen voor maatschappelijke, organisatorische en technologische vraagstukken en het helpen toepassen van deze oplossingen".

De stichting tracht haar doelstelling onder andere te bereiken door:

De Stichting A&O is een non-profit organisatie. 

Voorzitter:   Aernout van Veluwen
Penningmeester:   Ruud Seiverling
Secretaris:   Erwin Hoogeboom

English Version