eyes_067

Peter Koning in de Bataafse Armee

Gedurende de Bataafse tijd werd de 2de Halve Brigade ingezet in de zgn. coalitieoorlogen.kanonel

 Alle bataljons waren betrokken bij de krijgshandelingen in Noord-Holland (1799), het 1e bataljon en het 2e bij Main (1800-1801), Het eerste en het derde bataljon waren betrokken bij de voorbereidingen voor de expeditie naar Engeland (1804) en de daarop volgende Donau (1805) veldtocht. Het 2e bataljon en het 3e bij Westfalen en Hannover (1806) en het 2e bij Pommeren (1807-1808), Rusland (1812), Bergen op Zoom, Gorinchem en Antwerpen (Jagers, 1814) en Naarden (militie, 1814).

Slag bij Castricum