eyes_067

Peter Koning in de Bataafse Armee

7 augustus – 2 september 1805

II Corps d’Armée onder bevel van Generaal Marmont wordt ingescheept in Den Helder voor een invasie van Engeland, op de vloot onder bevel van admiraal Jan Willem De Winter. Een deel van dit Corps is een Bataafse divisie met een totale sterkte van 9.421 man op 13 augustus (sterkte tussen vierkante haakjes):

STAF [67]

Generaal & Inspecteur-Generaal Jean Baptiste Dumonceau)

1e Brigade (Generaal-Majoor François Maria Aloysius Barnabas de Quaita)

2e Brigade (Generaal-Majoor Heinrich Friedrich August von Hadeln)

  Comissaris inspecteur 1805Chef-staf: Kolonel L.J. Vichery

  Adjudanten:

  • Luitenant-Kolonel P. Rouget
  • Luitenant-Kolonel F.J. von Troxel
  • Majoor C.L. von Pfaffenrath
  • Majoor L.R.J. Villers
  • Majoor L. Suden
  • Kapitein Rigo
  • Kapitein Behr
  • Kapitein B. Testas
  • Kapitein J.C.R. von Römer
  • Kapitein D. Beekman
  • Kapitein Keyser
  • Kapitein F. von Lohausen
  • Kapitein Heilman
  • Luitenant Freund
  • Luitenant F.W. Placotomus
  • Luitenant J.P. Weitzel
  • Luitenant Schneider
  • Luitenant Van Nyvenheim
  • Luitenant D. Schindler

  Genie:

  • Luitenant-Kolonel G.J. le Fèbre de Montigny
  • Kapitein W.L. van Ingen
  • Kapitein E. Evers
  • Luitenant D.L. de la Rochette
  • Luitenant P.J.J. Rauwenhoff

  Administratie:

  • Betaalmeester;Ter Meulen

  Secretaris; Ohrly

  Veld auditeur; Bogaers

  Veld provoost; De Heer

  Assistent;Beek

  Commissaris van oorlog; Van Aardenburg

  Secretaris; Mascheck

  Luitenant-Wagenmeester; Thilo

  Chirurgijn majoor 1805Medische dienst:Chirurgijn-majoor en chef; P. During

  Chirurgijn-majoor;Directeur G. Sebel

  Chriurgijn-majoor; Munnich

  Assistent-Chirurgijn;

  • Zimmerman
  • Wolters
  • Ten Dijk
  • Witte

  Leerling-Chirurgijn;

  • Van den Hout
  • Von Gleser
  • Le Vau
  • Verhoop
  • Otten
  • Plato
  • Hils
  • Lipkens
  • Kort
  • Van der Wall

LICHTE INFANTERIE [1,321]

 • Regiment staf 1e Regiment [15]
 • 1st bat/1e Regiment Ligte Infanterie [650]
 • 2nd bat/2e Regiment Ligte Infanterie [656]

LIJN INFANTERIE [5,260]

CAVALERIE [636]

 • 1e Regiment Dragonders (2 squadrons) [317, 290 paarden]
 • Regiment Hussaren (1e & 4e squadron) [319, 290 paarden]

VOET ARTILLERIE [731]

 • Staf [6]
 • 2e coy/1e Bataljon Artillerie te Voet [99]
 • 4e coy/2e Bataljon Artillerie te Voet [99]
 • 5e coy/2e Bataljon Artillerie te Voet [99]
 • 1e coy/3e Bataljon Artillerie te Voet [99]
 • 4e coy/3e Bataljon Artillerie te Voet [99]
 • Trein [230]

RIJDENDE ARTILLERIE [176]

 • Compagnie Rijdende Artillery No. 1 [114]
 • Trein [62]

KORPS PONTONNIERS [30]

1805

Oorlog als een bondgenoot van Frankrijk tegen de 3e coalitie

4 september 1805

De Bataafse divisie marcheert naar Duitsland. Dezelfde troepen als ingescheepd in Den Helder met enige kleine wijzigingen. De brigades worden aangevoerd door Generaal-Majoors Gerhard Heinrich von Heldring (1e Brigade) and Heinrich Friedrich August von Hadeln (2e Brigade); een lijfgarde van het 2e Regiment Dragonders is met General Mar


mont.

Delprat: “If the English would attack Zeeland, the situation would favour them: in the whole Batavian Republic, not 4,000 Batavian soldiers are available, and in Zeeland are only 1,200 French, of which about 2 or 300 are in hospital.”

8 december 1805

Een tweede Bataafse Divisie wordt geformeerd, behorende tot het Armée du Nord welke onder bevel staat van Prince Louis Bonaparte (hoofdkwartier in Nijmegen):

Luitenant Generaal in 18052e Bataafse Divisie (Luitenant-Generaal Henri Damasius Bonhomme)

1e brigade (Generaal-Majoor Gerard du Rij)

 • 4e Regiment Infanterie van Linie
 • 7e Regiment Infanterie van Linie
 • 2e bat/1e Regiment Lichte Infanterie
 • Artillerie te voet (1 divisie + 1 reserve divisie)

2e brigade (Kolonel Charles Hendrik Joseph Mascheck)

 • 3e Regiment Infanterie van Linie
 • 5e Regiment Infanterie van Linie
 • 1e bat/2e Regiment Lichte Infanterie
 • 2e Regiment Dragonders
 • Rijdende Artillerie (1 divisie) [rijdende artillery]


[Bron: Vertaald naar: Geert Van Uythoven 2004]