eyes_067

Peter Koning in de Bataafse Armee

Van de Tractementen en Soldijen voor de Staf van een halve Brigade Infanterie: 1 Collonel geniet 's daags fl.10-19-3 (*), 's jaars fl.4000-3-7, 1 Adjudant Major 's daags fl.4-7-11 's jaars fl.1600:5 15, 12 Musicanten 's daags ieder fl.:-10-: 's jaars fl.273-15: te zamen fl.3205-:-, dus 14 Persoonen in 't geheel, bedragende de geheele Soldij in 't jaar fl.8885:9 6. en voor Monteering, ieder op 16 stuivers in de week gerekend, in 't jaar fl.499:4:

Van de Tractementen en Soldijen voor de Staf van ieder Bataillon: 1 Lieut. Collonel geniet 's daags fl.8:4:7 in 't jaar fl.3000:19:11, 1 Lieut. Quartiermeester 's daags fl.2:4, in 't jaar fl.803:-: 1 Chirurgijn Major's daags 3:6 's jaars fl.1204:10:, 1 Adjudant 's daags fl.1:- 's jaars fl.365, 1 Aide Chirurgijn 's daags fl.1:7:7 's Jaars fl.500:14:11, 2 Chirurgijns Eleves 's daags fl.:13:12, 's jaars ’250:18:12 te samen fl.501:17:8, 1 Tambour Major, 's daags fl.:15, in 't jaar fl.273:15, 1 Meester Geweermaaker 's daags fl.-:6-: 's jaars fl.109:10: zijnde in 't geheel de Soldij fl.6759:6:14 en voor Monteering fl.208.

Van de Tractementen en Soldijen voor een Compagnie Grenadiers, 1 Capitein geniet 's daags fl.4:7:11 zijnde 's jaars fl.1600:5:15, 1 Eerste Lieutenant 's daags fl.1:19: 's jaars fl.711:15-:, 1 Tweede Lieutenant 's daags fl.1:7:7 's jaars fl.500:14:11, 1 Sergeant Major 's daags fl.:16: 's jaars fl.292:-: 3 Sergeanten, ieder fl.:-14 's daags, en fl.255:10 in 't jaar, te zamen fl.766:10-: 1 Corporal Fourier 's daags fl.:-9: 's jaars fl.164:5-: 6 Corporaals ieder 's daags fl.-:8-: 's jaars fl.146:- te zamen fl.876-: 2 Tambours ieder daags fl.-:7:- 's jaars fl.127:15 te zamen fl.255:10, 60 Grenadiers 's daags ieder fl.-:5:8 's jaars fl.100:7:8, te zamen fl.6022:10 zijnde in 't geheel 76 koppen, die kosten aan Soldij 's jaars fl.11189:10:10 en aan Monteering fl.3036:16.

Van de Tractementen en Soldijen voor een Compagnie Fuseliers, 1 Capitein geniet 's daags fl.4:7:11 's jaars fl.1600:5:15' 1 Eerste Lieutenant 's daags fl.1:19:- 's jaars fl.711:15: 1 Tweede Lieutenant 's daags fl.1:7:7 's jaars fl.500:14:11, 1 Sergeant Major 's daags fl.-:15:-: 's jaars fl.273:15, 3 Sergeanten ieder 's daags fl.-:13-: ieder in 't jaar fl.237:5: - te zamen fl.711:15-:, 1 Corporaal Fourier 's daags fl.:8:- 's jaars fl.146:-, 6 Corporaals ieder 's daags fl.-:7:- 's jaars fl.127:15 te zaamen fl.766:10: 2 Tambours ieder 's daags fl.-:6 's jaars fl.109:10 te zaamen fl.219:-:, 60 Fuseliers ieder 's daags fl.[?]:5:- 's jaars fl.91:5:- te zaamen fl.5475:-: Alzo telt ieder Compagnie 76 Man, zijnde voor 8 Compagnien 609 kostende aan Soldij in 't jaar fl.83238:5 en voor Monteering, Geweer en Wapenen fl.24294:8:-

De Staf der halve Brigade 14 Persoonen sterk, kost aan Soldij fl.8885:9:6 aan Monteering etc. fl.499:4:- te zamen fl.9384:13:6 het geheel der halve Brigade, groot 2093 Man, kost aan Soldij fl.312446:16:14 aan Monteering fl.83116:16:- te zamen fl.395563:12:14.


Bron: Woensel, Pieter, Defensie der Republiek te Lande. in: De Lantaarn voor 1796.

 (*) Fl. 10-19-3 staat voor 10 carolusgulden, 19 stuivers en 3 penningen. Een (Carolus) gulden bestond uit 20 stuivers en een stuiver uit 16 penningen. Na de invoering van het decimale stelsel is dit fl. 10,959375. Via de website van het internationaal instituut voor sociale geschiedenis is 11 carolusgulden uit 1799  in 2013 86,11 EUR aan koopkracht waard.