eyes_067

Peter Koning in de Bataafse Armee

Op 11 september 1795 werd de vervaardiging van achtien vaandels voor de bataljons van de zes halvebrigades, waaronder de 2e halve brigade gelast.

Vaandel 2e bataillon 2e halve brigadeHet vaandel van de halve brigade was van witte zijde met in goud de inscriptie #.e Batailon 2e halve brigade. In het midden bevond zich een groene lauwerkrans met daarin een arm die een gebogen zwaard met een blad van zilver vasthield, ontspringend uit een grijze wolk. Het pantser op de arm was bronskleurig. Ieder compagnie bezat ook een richtvlag met het bataljonsnummer erop geborduurd.

Vaandel Bataafse Infanterie 1799 - 1806Later werden er van dit model nog enkele vervaardigd, die uitegreikt werden aan die bataljons, waarvan het vaandel beschadigd of verloren was gegaan. Zij werden in 1800 en 1801 geschonken aan onder meer het 1e en het 2e bataljon 2e halvebrigade.

Een geheel nieuw model vaandel werd op 28 mei 1802 vastgesteld, dat naar behoefte zou worden uitgereikt ter vervanging van het model 1795. Het nieuwe model had op een wit veld het op 16 april 1802 vastgestelde wapen van de staat - een staande gekroonde leeuw van goud op een rood veld, met in de rechter klauw een opgeheven zilveren zwaard en in de linker klauw een bundel zilveren pijlen met als onderscVaandel Bataafse Infanterie 1802 - 1806hrift ‘Concordia Res Parvae Crescunt’ - hangend aan een lictorenbundel, waarop een antieke helm met driekleurige struisveren is geplaatst. Achter het schild een gekruist zwaard en commandostaf. Om het schild een driekleurig lint, waarop aan de onderzijde het opschrift ‘ ... Bataillon’. Aan weerszijden van het schild naar boven opgaande lauwer- en eikentakken. De koorden en kwasten waren rood, blauw en zilver.

Toen de eenentwintig bataljons op 20 october 1803 zelfstandige korpsen werden, moesten de vaandels van mode 1795, voor zover de opschriften nog leesbaar waren, met azuurblauw overgeschilderd worden met daarop in gewone cijfers het nummer van het bataljon en in Romeinse letters de tekst “Bataillon Bataafsche Infanterie”.

Bij besluit van 4 juni 1804 werd bepaald, dat de bataljons dien nog geen vaandel model 1802 bezaten, hiervan zouden worden voorzien. Bij de reorganisatie van de infanterie in 1805 zouden de opschriften nogmaals veranderd worden en wel in ‘ ... Regiment’.