eyes_067

Peter Koning in de Bataafse Armee

Tijdsbeeld

Fransen over de Waal in 1794Op 1 februari 1793 verklaart de Franse republiek de oorlog aan de koning van Engeland en de stadhouder der Nederlanden. Als op eerste kerstdag 1794 plotseling de grote rivieren dichtvriezen, kunnen de Fransen onder leiding van generaal Pichegru met artillerie over een breed front de provincies Gelderland en Utrecht binnentrekken. Op 18 januari 1795 verlaat Prins Willem V de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. 

 Meer ...

Bataafse Soldaat

In de turbulente Bataafse tijd wordt een Peter Koning, soldaat in de 2de Halve Brigade genoemd in het kalverenboek van de stad Deventer als biologische vader van de onecht geboren Nicolaas Wandert Koning, de stamvader van een familie Waanders in Deventer. Als moeder wordt Gerie Schuiling genoemd. Gerie heeft op 9 juli 1800 in barendsnood Peter als vader benoemd:
Klaverenboek Peter Koning

Dit is het weinig tastbare bewijs van het bestaan van Peter Koning. Wie was deze Peter Koning nu eigenlijk? We hebben echter weinig aanknopingspunten en veel vragen.

Meer...

2de HB in de Bataafse Armee

We weten dat Peter Koning onder de 2de Halve Brigade, terugrekenend met 9 maanden in oktober 1799 moet hebben gediend. In deze periode vond de invasie plaats van de Engelsen en de Russen in Noord-Holland. De 2de Halve Brigade was een onderdeel in de Bataafse armee.

  • Hoe was deze Bataafse armee georganiseerd? Wie waren de bevelhebbers? Wat voor een soldaat hadden ze onder zich? (Meer...)
  • Hoe is de 2de Halve Brigade ontstaan? Wat was de samenstelling en organisatie van dit onderdeel? Wie waren de hoofdofficieren? Waar waren ze gelegerd? Hoe zag het vaandel eruit? Bij welke krijgsverrichtingen was het betrokken? Wat is er uiteindelijk van het onderdeel geworden? (Meer)...

Leeswijzer

Bovenaan als ook onderaan de site vindt U de menu items die verwijzen naar de onderwerpen van deze site. De iconen aan de linkerkant linken naar onderwerpen die meer verdieping van de onderwerpen opleveren. U kunt o.a.  bronnen en referenties opvragen, de stamboom van Peter Koning, Gereconstrueerde stamboek van soldaten uit de 2de Halve Brigade, aanwijzingen voor het zoeken naar Bataafse militairen en tenslotte als klap op de vuurpijl kunt U het hele verhaal over de 2de Halve Brigade en de Bataafse Armee aanschaffen in de webshop. Hierin kunt U nog meer boeken met militair historische onderwerpen verkrijgen.