CKV in Barcelona

horizontal rule

Home
Architectuur
Gaudi
Juan Miró
Sardana
Drama
Straatmuziek
Palau de la Musica
Planologie

 

Een CKV reis naar Barcelona door zeven zij-instroom Docent Muziek studenten en 1 coach

Waar kijk je nu naar?

Naar een webpagina zul je zeggen. Bij een concert vraag je je soms iets vergelijkbaars af. Waar luister je naar? Naar een muziekstuk zul je dan zeggen. Vooralsnog zijn dit tamelijk betekenisloze duidingen van een werkelijkheid. De antwoorden zijn te algemeen, vragen niet of nauwelijks naar een verdere toelichting. Er zijn luisteraars die hun werkelijkheid al iets meer kunnen duiden: ze luisteren dan bijv. naar een symfonie, de bridge van een popsong, een cadens, een motief, een overmatige kwart, etc.

Van welke werkelijkheid maakt deze webpagina nu deel uit? Iedere bezoeker mag deze pagina natuurlijk altijd deel laten worden van zijn eigen werkelijkheid, laat dat voorop staan. In onze werkelijkheid kijk je nu naar een tentamen. Een integratief tentamen zelfs, boeiend, leerzaam, stimulerend, vernieuwend, origineel, handig, bruikbaar. Op de eerste beschrijving na alle opmerkingen van de eerste bezoekers van de site.

Vooraf

De zij-instroomopleiding Docent Muziek is modulair van opzet. De competenties die je als docent muziek dient te beheersen leer je in modules. Verschillende competenties komen in de verschillende modules aan bod. De inhoud van iedere module is dan ook uitgewerkt in competenties: welke vaardigheden moet je kunnen beheersen wil je deze module kunnen afsluiten? is beginvraag bij iedere module van zes a zeven weken.

Competenties staan zelden op zichzelf. Ze zijn gestapeld. Afzonderlijke competenties kun je leren beheersen, maar uiteindelijk zul je ze in onderlinge samenhang moeten kunnen toepassen en dat ook nog in een complexe werkelijkheid. Daarom spreken we van een integratieve toets. Meerdere vaardigheden zijn nodig om te kunnen komen tot deze website.

Wanneer zouden we tevreden zijn over onze website? was de hamvraag die we ons aan het begin van de module CKV stelden. We spraken af dat we tevreden zouden zijn als er
a) behalve informatie ook opdrachten op de site zijn te lezen waar docenten CKV hun voordeel mee kunnen doen
b) we een goede indruk kunnen geven van de culturele mogelijkheden die Barcelona scholieren en docenten heeft te bieden, zodat ze zelf een CKV- Barcelona reis kunnen organiseren.

De tevredenheidsvraag is in feite gelijk aan de de vraag naar het doel: wat wil je met de website?

Competenties die in deze website samenkomen zijn
- het kunnen werken met ICT
- het kunnen formuleren van onderzoeks- luister-, reflectie- en kijkvragen.
- het kunnen communiceren in groepen en werken in groepsverband
- het kunnen maken van educatief materiaal waarin is rekening gehouden met alle vier de leeractiviteiten: ‘ begrijpen, onthouden, integreren en toepassen’.

Om deze website te kunnen maken hebben we in zes lessen van twee uur gewerkt met CKV1, CKV 2 en CKV 3. Onze Barcelona reis heeft het meest te maken met CKV 1.
Voor ICT vaardigheden hebben we twee modules van zeven lessen van een uur gehad. Het maken van educatief materiaal komt aan de orde in de modules activerende didactiek en resultaatgericht doceren.

Oh ja! We hebben gelogeerd in een prachtig appartement voor 15 euro p.p. inclusief ontbijt.
Wij waren met acht personen, we hebben vreselijk veel plezier gehad, heel weinig geslapen,
veel gezongen en ‘geleft’. Volgend jaar zijn wij zelf proefpersoon voor de volgende lichting zij-instromers.
 

Veel lees- kijk- en opdrachtplezier.

Huub de Vriend
Coördinator zij-instroomopleiding Docent Muziek
 

horizontal rule

Home | Architectuur | Gaudi | Juan Miró | Sardana | Drama | Straatmuziek | Palau de la Musica | Planologie

Last updated: 02/26/05.