Wie zijn wij?

't Schermer Eyland is een kleine en gezellige schietvereniging ten zuidoosten van Alkmaar, Noordholland. Haar beoogde verzorgingsgebied is de Schermer, de Beemster en een stukje Alkmaar, maar in de praktijk blijken veel leden van aanmerkelijk verder te komen. 

Het ledental is door de jaren heen vrij constant gebleven en schommelt rond de dertig. De twee schietavonden en de zes schietbanen zorgen ervoor, dat de schutter altijd naar eigen behoefte en zonder enige tijdsdruk over een schietbaan kan beschikken.

.22 LR (6878 bytes)

De kleinkaliber patroon .22 inch  (5,6 mm) voor zowel geweer als pistool en revolver

 

 

 

Het luchtkogeltje,
de diabolo van 4,5 mm

diabolo (8394 bytes)

De vereniging kent een harde kern van zeer enthousiaste luchtschutters en heeft op die onderdelen al vele keren kampioenen voortgebracht.
D
e kennis omtrent de kunst van het schieten is bij de vereniging ruim voorhanden. Jarenlange ervaring en gediplomeerde trainers kunnen er voor zorgen, dat talent snel zichtbaar wordt.

Nieuwe leden, die de schietsport voor het Onze schietbaan (39307 bytes)
eerst gaan beoefenen, krijgen een algemene schietinstructie en zullen hun eerste schoten om veiligheidsredenen met een luchtgeweer of -pistool moeten doen, tot dat er voldoende schietvaardigheid is. Wij verwachten van onze leden serieuze interesse in schieten en schietsport. Omdat schieten voornamelijk een individuele bezigheid is, wordt deelnemen aan schietwedstrijden in het land geheel overgelaten aan de schutter zelf. Wij gaan er niet van uit, dat elke schutter ook een topschutter wordt of moet worden. Nog steeds is een groot deel van de ruim 40.000 Nederlandse sportschutters recreatief sportschutter en dat geldt ook voor onze 
schutters.  
                                                             
Onze 6 schietpunten voor 3 houdingen, staand, knielend en liggend.

Aangesloten

KNSA logo  (8052 bytes)
De vereniging is aangesloten bij de K.N.S.A. -de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie-, welke de belangen van alle aangesloten sportschutters behartigt. De K.N.S.A. verstrekt de schutter een schietlicentie, waarmee aan wedstrijden kan worden deelgenomen. De associatie geeft tevens het magazine  " Schietsport " uit, waarin o.a. artikelen over schietsport in Nederland en wet en recht. Alle leden ontvangen dit magazine als onderdeel van hun contributie. Via de K.N.S.A. zijn onze leden collectief verzekerd tegen letsel en ongevallen. De KNSA is o.a. aangesloten bij de ISSF, de International Shooting Sport Federation (voorheen de UIT)

Vuurwapens
Bij ons kunnen alleen de kleinkaliber disciplines verschoten worden.  

Lucht
Het schieten met luchtwapens is beslist geen minderwaardige bezigheid, in tegendeel zelfs. Luchtgeweer en luchtpistool zijn Olympische disciplines. De technische perfectie van de moderne luchtwapens is zodanig groot, dat het schieten daarmee juist een bijzondere ervaring is. Bovendien zijn deze luchtdrukwapens en hun talrijke accesoires nog zonder enige beperking vrij te koop en te bezitten, dit dus in tegenstelling tot vuurwapens en hun munitie.   

Steyr LP10  (18272 bytes)

Een voorbeeld van een modern luchtpistool,
in dit geval een Steyr LP10

 Walther lg300 alutec  (13759 bytes)

...en zo ziet een modern luchtgeweer eruit, een Walther LG300 Alutec.  Bij beide wapens is onder de loop de grote 200 en bij Walther zelfs 300 bar  persluchtcylinder te zien. Het Steyr luchtpistool wordt nog steeds beschouwd als het beste luchtpistool ooit.
...

<<Startpagina               Volgende pagina>

pagina2.html