Een Schermer Eyland publicatie

Het grote geheim

Waarom kan een ander beter schieten dan jij? 
Waarom schieten ze in het voormalig Oostblok zo goed?  Waarom schieten ze in Azi zo goed?  Waarom zijn er in Nederland -een enkele uitzondering daargelaten- zo weinig schutters, die er echt iets van bakken?  Waar komt dat enorme puntenverschil vandaan tussen de 'gewone" sportschutter en een topschutter? Is er een groot schietsport geheim? Een geheim, dat kennelijk in die landen wel bekend is, maar niet in Nederland?  Weten de echt goede schutters dat geheim wel, maar houden zij dat angstvallig "geheim" voor alle andere schutters?  Allemaal vragen, die makkelijker te stellen zijn dan te beantwoorden.

Informatie
Feit is, dat er in het KNSA bondsorgaan "Schietsport" nooit een artikel heeft gestaan om het grote geheim te openbaren. In dit blad staan uitslagen van wedstrijden, een wedstrijdkalender, ditjes en datjes over schietverenigingen, stukjes vuurwapenwet, advertenties over hen die ons ontvallen zijn, nog meer advertenties over van alles en nog wat betreffende onze schietsport, maar zelden iets over het schieten zelf. Recentelijk iets over doping, maar dat zal de gemiddelde recreatieschutter, die een open wedstrijd op Urk schiet en die net een gebakken visje in een borreltje heeft laten zwemmen, van weinig zorg zijn. Meedoen is al leuk genoeg. Toch zou je denken, dat het bondsorgaan ht blad bij uitstek is, om ons diepgravende informatie over schieten te verschaffen. Er staat zelfs niet eens wat in over al die verschillende disciplines, die onze sport rijk is. Dat er al dertig jaar nooit iets is gepubliceerd over schiettechniek zou erop kunnen duiden, dat er ook niets over valt te publiceren. Maar zo gemakkelijk is die conclusie niet. In de Duitse taal zijn er meerdere zeer diepgravende boekwerken verschenen. Recentelijk, maar ook al heel lang geleden. De meeste gaan over geweerschieten. Pistoolschieten was kennelijk altijd al minder interessant, want daar zijn maar weinig echt goede boeken over. Waar zou het grote geheim over kunnen gaan?
Zoals alles in het leven (ja, nee, geen mening), is ook het schieten in drie stukken te verdelen. Laten we hier de drie stukken noemen: a) Techniek, b) Trainen, erg veel doen dus  en c) ???.  Dan zou c) het missende stuk moeten zijn, oftewel het "grote geheim", als dat er dus al is. Want als je er naar vraagt, dan wordt er altijd zeer beslist ontkend, dat er ook maar iets van een geheim is.

Techniek en trainen
De techniek is te leren, door er veel over te lezen en er over te praten met de schutter die het kennelijk wel lukt om wat te raken. En vergis je niet, met techniek stijgt je score enorm. Schieten is voor een heel groot deel techniek en denk niet, dat je daar gauw alles van weet. Zo moet je al in staat zijn, om 1 enkel schot in tenminste 40 verschillende onderdelen te kunnen benoemen. Bij techniek horen natuurlijk ook de beste spullen. Een goed geweer of pistool en de beste munitie, de juiste bril met het juiste glas, kleding en schoeisel.
Veel en serieus trainen is minstens zo belangrijk. En keer per week alleen een serie van 10 schoten zal je niet ver brengen. Twee keer per week een hele wedstrijdserie is wel het minste wat je voor jezelf kunt doen.
Trainen in onderdelen. De aanslag ontleden in zoveel mogelijk stukjes (tenminste 40) en al die stukjes afzonderlijk trainen. De trekkervinger trainen dmv droogschieten, de voetenstand trainen, het uitrichten trainen. De perfecte schotafgifte, daar gaat het om. Voetballers trainen toch ook in onderdelen!
Thuis droogtrainen helpt enorm. Maar als je dat allemaal al doet en je weet al heel veel van de techniek en toch is niet elk schot een tien, sterker nog, soms wil het een hele serie helemaal niet lukken, is er dan toch nog zoiets als een "groot geheim"?

Weten waarom
De echte groten der aarde hebben toch ook niet meer zo'n dip? Bij hen lukt het toch bijna altijd om een knappe score neer te zetten? Daar gaat het maar om een paar puntjes verschil en nooit om tientallen. Als een schutter normaal een hartslag van 72 heeft, dan blijkt die tijdens een wedstrijd al tegen de 100 te liggen. Er wordt dus flink gewerkt in de schutter. Trillende handen van de spanning kan een goed schot ernstig tegenwerken. Dus psychisch moet het bij de schutter in orde zijn. Wedstrijdzenuwen moeten een gepasseerd station zijn. Je ziet topschutters voor een wedstrijd allemaal "onbekende" dingen doen. Waarom doen ze dat? Weten zij toch meer? Is daar een verklaring voor? Is dat uit te leggen en door wie? 
Het zou al veel schelen, als alle goede tips ook goed uitgelegd konden worden. Een schutter heeft er weinig aan, als je hem of haar vertelt, dat ie zo moet gaan staan zonder te kunnen uitleggen waarom. Als je iets niet begrijpt, dan moet je vragen naar het waarom, want als je iets vraagt, dan ben je maar 5 minuten dom, maar als je nooit wat vraagt, dan blijf je je hele leven dom. Een Japanse regel is, om 3x waarom te vragen. Daarna weet je het antwoord.
Goed schieten is voor het grootste deel techniek, dus "weten hoe" maar het grootste deel van het geheim is "weten waarom".
Het nog ontbrekende deel van het grote geheim zit in de schutter zelf, het denken, de grote chaos in je hoofd. Die chaos omzetten in "Niet denken, alleen maar schieten", is de grootste uitdaging van de schutter. Als dat eenmaal lukt, dan is de schutter bijna onverslaanbaar geworden en zijn de enige tegenstanders nog die paar medeschutters, die dit ook beheersen en dat zijn er niet zoveel. Dan is 580 ineens een slechte score geworden. 

Over het schot in 40 onderdelen en het omgaan met het innerlijke zal een aparte pagina gewijd worden.

 

Terug naar publicaties

E:

svse03.html