Luchtgeweer  staand   opgelegd

De schietvereniging 't Schermer Eyland heeft in maart 2005 het voor Nederland unieke '1ste Schermer Veteranen Open Luchttoernooi' georganiseerd. Een luchttoernooi alleen toegankelijk voor schutters vanaf 55 jaar en ouder. En van de onderdelen was het Luchtgeweer staand opgelegd. Bij onze buren in Duitsland is dit al een bekend onderdeel, maar in Nederland is het nog grotendeels onbekend. Maar, dat gaat veranderen, want ook de schietsport in Nederland is aan het vergrijzen en de oudere schutter zal merken, dat dit onderdeel weer een geheel nieuwe impuls zal geven aan zijn geliefde sport. Zijn er al regels voor en hoe kun je het meeste profijt hebben van het opgelegd schieten?

Niet makkelijk

Laten we eerst maar eens een misverstand uit de weg ruimen, opgelegd schieten is zeker niet makkelijk en beslist geen garantie voor een 10.

De Duitsers zeggen, dat er 2 manieren zijn om opgelegd te schieten t.w.
1: zoals ruim 90%  van alle schutters schiet (breedtesport) en
2: zoals het alleen maar is toegestaan op officiele wedstrijden verschoten onder de regels van de Duitse schietbond.

Tijdens het veteranentoernooi zagen we de 1ste manier ook algemeen toegepast worden. Het is duidelijk een 'spontaan' ontstane manier om opgelegd te schieten. Hoewel gemakkelijk uit te voeren, is het beslist niet de beste manier om te schieten. De schutter staat min of meer in de traditionele LG houding, maar legt zijn geweer op een steun en houdt met de vrije hand -die anders het geweer zou dragen- de opleg steun vast. Omdat de schutter met beide voeten min of meer op de schietlijn staat, kan hij naar voren en naar achteren wiebelen, waardoor de loop naar links en rechts zwaait. De schoten vallen daar dus het meest, links en rechts in de kaart met een enkele 10 er tussendoor.

De 'echte' manier volgens onze Oosterburen

De (rechtshandige) schutter staat met de voeten links en rechts van de schietlijn, hij staat dus frontaal naar de schijf. De linker voet evenwijdig aan de schietlijn en de rechtervoet iets naar achteren en ongeveer 45 graden naar buiten tov de schietlijn. Hij legt zijn geweer met het laatste stukje kolf op de oplegsteun. Hoe verder hoe beter, maar het geweer mag niet aan de loop ondersteund worden. De schouderhaak tegen de schouder en de vrije linkerarm wordt tegen de borst gedrukt, waarbij de hand de kolf aan de onderkant vastpakt. Voor deze stand moet het diopter zover mogelijk naar achteren gesteld worden, om die 8-10 cm vanaf het oog nog te kunnen halen.

Verlengde dioptersteun De verlengde dioptersteun

Het is duidelijk, dat er in deze houding veel minder links-rechts afwijkingen zijn zoals in de vorige houding. Ruime aandacht moet er besteed worden aan de hoogte van de opleg steun. In geen geval moet de schutter proberen om hoogte verschillen op te vangen met het zich groter of kleiner maken. De opleg steun moet zodanig zijn afgesteld, dat het visueel midden in de ring staat. Dat vraagt om een traploze verstelling van de opleg steun. Bij een systeem met gaten waarin een pen past, is het altijd of te hoog of te laag.
Omdat er op deze manier van schieten erg veel gewicht tussen steun en schutter is, moet er aan het eind van de loop extra gewicht worden toegevoegd voor de balans van het geweer. Luchtgeweer opgelegdVerder is het raadzaam om extra gewicht in de kolf te leggen op de plaats waar het geweer op de steun ligt. Dit verhoogt de wrijving op de steun, waardoor het geweer stabieler blijft liggen. Aan de schouderkant van de kolf dient alle extra gewicht vermeden te worden.
Verder zijn alle bekende technieken gewoon weer van toepassing. Ademhaling, trekkertechniek, schietjas, schietschoenen en schietbril.
De handschoen mag bij deze discipline thuis blijven, die heb je niet meer nodig.

Uwe Oosterbuur met Feinwerkbau en interessant schietmeubeltje, demonstreert hier de discipline Luchtgeweer staand opgelegd. Let ook eens op de extra loopgewichten ter hoogte van de steun.

 

Een goed schot tot in lengte van dagen toegewenst!

2005/2011

<<Publicaties        Opgelegd Luchtpistool       SVSE>>

svse33.html