Kinderdorp Neerbosch
(bij Nijmegen)

Zie ook:

https://www.lindenhout.nl/organisatie/historie/vant-lindenhoutmuseum/

http://www.houwie.net/almanak/1882/almanak1882-00.html

Daar mijn opa (Gerrit van der Beek, 1895-1982) op 5-jarige leeftijd zijn beide ouders reeds had verloren viel het gezin uit elkaar en kwam hij aanvankelijk in een Pleeggezin terecht (familie Bel). Dit ging een hele tijd goed. Elk jaar vinden we bij de uitgaven van de diaconie te Drongelen het "kostgeld voor Gerrit van der Beek met inbegrip van kleeren" á f 60,70 dat betaald wordt aan Hugo Bel.
In 1910 zien we echter het volgende (bron: diaconie Drongelen, streekarchief Heusden):

Kennelijk is opa in de puberteit gekomen en heeft hij in een jaar tijd 4 pleeggezinnen versleten (ik neem aan dat dit in 1909 was en dat de pleeggezinnen achteraf werden betaald). Uiteindelijk wordt hij op dinsdag 1 februari 1910 door Burgemeester Oerlemans hoogstpersoonlijk naar Neerbosch gebracht, getuige het volgende briefje (bron: archief weesinrichting Neerbosch, met dank aan de archivaris, dhr. Roel van Regteren). Neerbosch is een weesinrichting waar wezen uit het hele land welkom zijn die geen beroep konden doen op een rijke familie of een plaatselijk weeshuis.

 

De genoemde papieren zijn alle aanwezig in het weeshuisarchief en een kopie daarvan is in mijn bezit.

In augustus 2003 heb ik samen met Matthijs (mijn zoon) een bezoek gebracht aan het Van 't Lindenhoutmuseum
dat beslist de moeite waard is om te bekijken. Het museum is gehuisvest in het kerkje dat op het terrein staat. Men vindt er de hele historie van het Kinderdorp Neesbosch. Neerbosch was een vrij uitgestrekt terrein met verschillende woonhuizen en leer-werkplaatsen waar de wezen een vak konden leren. Zo leerde mijn opa het vak van landbouwer.

Deze maquette geeft een aardige indruk van de uitgestrektheid van het hele terrein.

 
Het museum bevat o.a. een hele collectie "uitzetkisten". Deze kreeg iedereen mee die het weeshuis verliet en bevatte o.a. een Bijbel, kleding en gereedschap dat hoorde bij het ambacht dat men had geleerd. Mijn opa heeft deze kist z'n hele leven bewaard en is nu nog in de familie bij één van mijn nichtjes.
 
 
 
 
 Op de tweede verdieping van het museum vinden we tekeningen, gemaakt door een oudbewoner van Neerbosch die een aardige indruk geven van het leven in het weeshuis destijds:

Hier zien we de "landbouwers" bezig met het inkuilen van aardappelen. Het was voor mij een herkenning, want ik heb dit mijn opa vaak zien doen. Het was een manier om de aardappelen in de winter op de juiste temperatuur te bewaren.

En verder zien we de typische tafereeltjes van de gezamenlijke maaltijden:

Mijn opa heeft vaak verteld over Neerbosch, maar erg positief was hij er niet over. Gezien de situatie waarin hij verkeerde niet zo verwonderlijk. Ook had het wellicht te maken met z'n karakter. Hij hield er niet zo van dat een ander zei wat hij moest doen en dat liet hij merken ook.....
Of hem hetzelfde lot getroffen heeft als de persoon hieronder lijkt me dan ook niet geheel onwaarschijnlijk.....

 
 
Het museum is gelegen op het terrein van het voormalige "Kinderdorp Neerbosch" aan de Scherpenkampweg 58 te Nijmegen en geopend op iedere eerste zondag van de maand van 12.00 - 16.00 uur. Ook is het museum op afspraak te bezoeken..