Klijnsma - Klynsma - Kleinsma

Stamboom van een Friese familie door Beent Klijnsma

Nu ook met pas geboren, getrouwd en overleden.

(zie onder Beent hierboven )


De oorsprong van de familie Klijnsma ligt in het zuidelijke deel van Friesland. de naam Klijnsma is afgeleid van het Friese woord klyn, dat een soort veen aangeeft. De familie heeft een wapen, een lakafdruk hiervan uit 1744 is in het Fries museum te Leeuwarden te zien. Vele Klijnsma's woonden in de omgeving van Echten en aan de Klijnsmavaart. Nakomelingen van de Klijnsma's zijn uitgewaaierd naar o.a. Amsterdam, Limburg, Twente, Achterhoek, de Verenigde Staten, maar er wonen ook nog steeds vele Klijnsma's in Friesland.

Ook de Hoekstra / Idskenhuizen / Doniawerstal, stamboom aanwezig (zie link Hoekstra)

favorite Links

friesland

stamboom hoekstra

You can reach me by e-mail at: bklynsma@planet.nl