KERNDOELEN ENGELS BASISONDERWIJS (1998)
Typering van het gebied
Het aanbieden van Engelse taal op de basisschool heeft enerzijds tot doel kinderen al vroeg vertrouwd te maken met een vreemde taal.
Anderzijds wordt hiermee aandacht besteed aan de functie van Engels als belangrijke internationale taal. Leerlingen herkennen het Engels als bron van leenwoorden in het Nederlands. Ze leggen de basis voor spreken en lezen van de Engelse taal, uitgaand van alledaagse situaties. Leerlingen moeten daartoe een begin maken met de verwerving van een woordenschat, inzicht krijgen in zinsbouw en de betekenis van woorden kunnen achterhalen.

Kerndoelen
Domein A: mondelinge taalvaardigheid
  1. De leerlingen begrijpen eenvoudige gesproken teksten over alledaagse situaties.
  2. De leerlingen begrijpen voldoende Engelse woorden om gesproken mededelingen te kunnen begrijpen over persoonlijke gegevens, eten en drinken, woonomgeving en tijdsaanduiding.
  3. De leerlingen kunnen met elkaar praten over alledaagse situaties; ze hanteren daarbij een begrijpelijke uitspraak.
Domein B: leesvaardigheid
  1. De leerlingen begrijpen de hoofdzaken van een eenvoudige, geschreven tekst.
  2. De leerlingen kunnen een woordenboek gebruiken en zo de betekenis van woorden achterhalen.
up
 
 BASISONDERWIJS
-- Status Eibo.
< Kerndoelen Engels in het basisonderwijs (1998)
-- Kerndoelen Engels in het basisonderwijs (2004)
-- Aansluiting Eibo op basisvorming.
-- Eibo-Eivo project.
-- SLO-Fontysproject deelcurriculum Engels Pabo/NLO.
-- Taalportfolio basisonderwijs.
-- PPON.
-- Vervroegd Engels op basisscholen in Rotterdam.
-- Europese Dag van de Talen.