NIEUWS: Extra Engels op basisscholen Rotterdam.

Een positief bericht in een tijd waarin veel scholen vinden dat ze geen tijd hebben voor Eibo: op een aantal openbare basisscholen in Rotterdam is of wordt gestart met tweetalig onderwijs Engels of met Vervroegd of Versterkt Engels.

Zie ook www.volkskrant.nl of www.trouw.nl van 30 mei.

Het initiatief past in de trend dat scholen zich meer willen profileren. In het project Early Bird kunnen scholen kiezen voor twee instapmomenten:
  • Versterkt en Vervroegd Engels vanaf groep 1. Hierbij wordt de lijn gevolgd van immersie in TTO in de onderbouw middels 3 tot 6 uur Engels per week, gegeven door native speakers, consolidatie van 2 tot 3 uur in de middenbouw en 2 uren Engels in de bovenbouw gegeven door near-native speakers.
  • Engels vanaf groep 6, waarbij formeel onderwijs in Engels wordt gegeven, al dan niet met extra activiteiten en/of een vak in het Engels.
Enkele scholen doen ook mee met het SLO-project taalportfolio Engels in het basisonderwijs. Er wordt samengewerkt met de openbare scholengemeenschap 'Wolfert van Borselen', waar nu tien jaar ervaring met het TVWO en - sinds kort - THAVO is.
Het sterke in dit project is o.a. de professionele aanpak. Het implementatietraject is door projectleiders op 10 deelnemende scholen reeds in gang gezet. Het project wordt ondersteund door BOOR, het Bestuur Openbaar Onderwijs in Rotterdam en door allerlei deskundigen.

Hier kun je lezen welke kamervragen zijn gesteld door CDA-kamerleden Jan de Vries en Sterk n.a.v. de invoering van Engels vanaf groep 1 op de basisschool Eduard van Beinum in Rotterdam.

 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
< Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.