NIEUWS: Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.

Op 23 oktober j.l. hadden bestuursleden Yvonne van der Meij en Marianne Bodde een gesprek met leden van de werkgroep lerarenopleidingen van de Inspectie van het Onderwijs: drs. Geurt van Hardeveld, drs. Michelle van der Wal en dr. Ingrid Wijgh. Het doel was om het onderzoek naar Engels in de Pabo te bespreken en het aan bod komen van Engels in het visitatierapport.

Kadering gesprek: de zorgen m.b.t. de resultaten van het onderzoek bespreken en de problemen helder krijgen.
Uitkomst van het gesprek:

1 Uit onderzoek naar de startbekwaamheden (‘Bekwaam van Start?’ (2002) en ‘Bekwaam Afgerond’ (2003), Inspectie van het Onderwijs blijkt dat de opleidingen problemen ondervinden bij de zichtbaarheid van de vakspecifieke bekwaamheden in het curriculum.
De startbekwaamheden gelden nog steeds als officiële richtlijn voor het curriculum van de Pabo.

2 Uit het gesprek bleek dat de Inspectie onze klacht serieus neemt dat er mogelijk Pabo’s zijn die de wet ontduiken en het vak Engels niet geven.

3 De inspectie zal zich intern beraden over de onderzoeksgegevens van het rapport ‘English: ...a matter of concern’ en het bestuur z.s.m. laten weten wat de verdere acties zullen zijn.

4 Omdat door het bestuur weer voorbeelden zijn gevonden van directies van Pabo’s die niet blijken te weten dat Engels een verplicht vak is heeft het bestuur aan de Inspectie gevraagd om duidelijk te maken dat Engels in de Pabo verplicht is.

5 Naar aanleiding van dit gesprek heeft het bestuur contact opgenomen met de Nederlandse Accreditatie Organisatie (www.NAO-HO.nl) i.v.m. de overheveling van meta-evaluatie-trajecten van Inspectie naar NAO, en heeft zij nogmaals contact opgenomen met het landelijk platform lerarenopleidingen van de HBO-raad.

 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
< Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.