NIEUWS: Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.

Bijna twee jaar na het advies van de commissie Wijnen betreffende de herziening van de kerndoelen basisonderwijs is er nog geen definitief advies over de kerndoelen basisonderwijs.
Even ter opfrissing van het geheugen: Wijnen adviseerde om Engels niet in het kerndeel van de basisschool op te nemen. In feite zou dat betekenen dat Engels niet meer als verplicht vak op het rooster zou staan. Dat heeft gezorgd voor veel commotie. De Onderwijsraad heeft enkele maanden later geadviseerd om Engels wel als verplicht vak in het basisonderwijs te behouden.

Wat is de stand van zaken nu?
Her ministerie gaf aan de SLO de opdracht om kerndoelen te ontwikkelen voor alle basisschoolvakken, dus ook voor Engels. De SLO heeft het concept afgeleid van het advies van de commissie Wijnen om de scholen meer vrijheid te geven bij het vormgeven van de vakgebieden. Dat betekent dus dat het redelijk ‘open’ kerndoelen zijn.

Na raadpleging in het onderwijsveld is dit concept bijgesteld. Ook werd de tekst van Engels beter afgestemd op het concept voor de kerndoelen basisvorming van de Taakgroep Herziening Kerndoelen Basisvorming, met als doel een betere lijn te creëren van basisonderwijs naar -vorming.
Inmiddels ligt het resultaat al enige tijd bij het ministerie als advies van de SLO aan O C en W. Men wilde daar nog wat meer informatie over de ontwikkelingen bij vroeg taalonderwijs in de ons omringende landen.

Na een periode van weinig actie is het onderwerp kerndoelen nu weer bovenaan de agenda terechtgekomen. Omdat het voorstel voor de kerndoelen nog niet officieel aan de Tweede Kamer is aangeboden, kunnen wij u nu de ‘openbare’ tekst helaas nog niet geven. Maar hopelijk lukt dat binnenkort wel. Er wordt al zo lang op gewacht!

 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
< Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.