NIEUWS: 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool

Basisschool de Prinseschool (v/h OBS de Stadsweide) heeft onlangs op feestelijke wijze het 10-jarig jubileum gevierd van het tweetalig onderwijs op deze school.
De Prinseschool loopt hiermee in landelijk opzicht voorop: geen enkele basisschool is al zo lang bezig met Engels op jonge leeftijd. De Prinseschool geeft Engelstalig onderwijs aan kinderen van wie de ouders gedurende een korte of langere periode een studie volgen aan het ITC, de Universiteit Twente of werkzaam zijn in een in deze regio gevestigde internationale onderneming. Hiermee vervult de school een stedelijke functie.

Het Engelstalig onderwijs is ook verweven in het onderwijs aan de Nederlandstalige leerlingen; zij ontvangen reeds vanaf groep 1 tot en met groep 8 Nederlands- Ún Engelstalig onderwijs.
In alle groepen staan wekelijks twee uren Engelstalige lessen en activiteiten op het rooster. Thematisch onderwijs (Topic-based language learning) neemt hierbij een centrale plaats in: bij de kleuters zijn de activiteiten op speelse wijze verwerkt in thema's als "Pets", "My house", "School" en "Food". In de hogere groepen worden methoden gebruikt, die eveneens uitgaan van taalonderwijs middels thema's.

Ook zijn er contacten met buitenlandse scholen, in Engeland, Denemarken en IJsland. Via e-mail en het elkaar toesturen van schoolkranten houden de kinderen elkaar op de hoogte. Een hoogtepunt was het bezoek van leerlingen van de Deense school aan de Prinseschool in juni 2003.

Het Engelstalig onderwijs werpt uiteraard zijn vruchten af: de mondelinge taalbeheersing ligt op een hoog niveau, terwijl vanaf groep 6 ook de schriftelijke vaardigheden steeds belangrijker worden. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 nemen deel aan het landelijke Anglia-examen, waarbij ze op hun eigen niveau een Engelstalige toets maken. Alle kinderen ontvangen het Anglia-certificaat.

Voor meer informatie:
Paul Groot, Adj. dir / Co÷rdinator vvto
053-4319652 of apgroot@prinseschool.nl
www.prinseschool.nl.

 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
< 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.