NIEUWS: Verslag studiedag 18 maart.

Dit is het verslag van de succesvolle Vedocep-studiemiddag van 18 maart j.l.
De datum van de volgende studiedag staat nog niet vast maar zal zeker plaatsvinden in september/oktober 2004.

De studiemiddag op de Marnix Academie was goed bezocht. De deelnemers bleken na afloop zeer tevreden over het volle maar interessante programma.
Op de informatiemarkt waren artikelen, handleidingen en publicaties te vinden over diverse onderwerpen. Bijna alle informatie was gratis beschikbaar.

Na een korte introductie van alle aanwezigen, informeerde het bestuur de aanwezigen over nieuwe ontwikkelingen en plannen met behulp van de Vedocep-website en andere links. Lex Werdekker hield als co÷rdinator van het Early Bird-project in Rotterdam een korte maar zeer gloedvolle presentatie over het project waarin basisscholen vanaf groep 1 of groep 6 met Engels starten. Het project wordt wetenschappelijk begeleid.

Klaas Hoorn, docent Engels Marnix Academie, presenteerde vervolgens de Quick Placement Test en de wijze waarop deze op de Pabo gebruikt kan worden als instaptoets. Er ontstond een levendige discussie over mogelijkheden om een remediŰrend programma taalvaardigheid Engels aan te bieden en te toetsen op basis van ervaringen van collega's met de QPT. Dit onderwerp zal zeker nog terugkeren op de agenda.

Chris Meijer van Practicum Educatief presenteerde zijn leesprogramma Engels op een inspirerende manier. Alle deelnemers kregen een setje leesboekjes en een brochure die Chris van commentaar en aanvullende informatie voorzag. Interessante websites met opdrachten voor leerlingen en studenten kwamen ook aan de orde. Voor informatie over en het bestellen van leesboekjes Engels voor het basisonderwijs zie www.practicum-educatief.nl.

Tenslotte lichtte Joke Schokkenbroek, docente Engels Han, Pabo Arnhem, toe hoe zij op een basisschool met de leerlingen van groep 8 leest. De video die zij heeft gemaakt tijdens de leesmomenten was zeer inspirerend en verhelderend en aanleiding tot een levendige discussie.

Aansluitend werd afgesproken om een volgende studiedag in september - oktober te houden. De voorlopige onderwerpen: Een discussie over het vak Engels in de Pabo aan de hand van door de deelnemers gemaakte posters waarop het programma Engels op ieders opleiding wordt vormgegeven. (Peter Onvlee, Iselinge Educatieve Faculteit).
Daarnaast zal het thema zijn: Vervroegd Engels.

Trui Veen, Pabo Educatieve Faculteit Amsterdam, zal een video laten zien van de manier waarop zijn in China Engels heeft gegeven aan zeer jonge kinderen, in de doeltaal. Aan iedereen wordt verzocht om artikelen of websites te sturen aan vedocep@planet.nl over Vervroegd Engels voor een samen te stellen reader.

 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
< Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.