NIEUWS: Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

Op donderdag 20 januari 2005 organiseert het bestuur van de Vedocep weer een studiemiddag.

Locatie: Marnix Academie, Utrecht
Tijd: 13.00-17.30 uur

Na de studiemiddag is het mogelijk om gezamenlijk de maaltijd te gebruiken in de kantine van de Marnix Academie.

Er staan een drietal onderwerpen op de agenda:
  • Stand van zaken Eibo en Engels in de Pabo (Bestuur).
  • Dyslexie en Engels (Ans van Berkel).
  • Het vierfasenmodel 'revised' (Marianne Bodde, Joke Schokkenbroek).
Daarnaast is er weer de bekende informatiemarkt met artikelen en brochures om mee te nemen en boeken om in te zien.

We zijn verheugd dat Ans van Berkel bereid is om op 20 januari een presentatie te geven over dyslexie. Ans is verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, studierichting Toegepaste Taalwetenschap. Haar specialisme betreft dyslexie en Engels leren.
Wat de basisschool betreft, gaat haar belangstelling vooral uit naar de mogelijkheden van preteaching: hoe bereid je dyslectische kinderen zo goed mogelijk voor op het Engels in de brugklas?

Artikelen die op de informatiemarkt beschikbaar zijn:

'Waarom is de Engelse spelling zo lastig voor dyslectische leerlingen?'
In 'Balans Belang' nr. 73 (september 2001)

'Hulp bij spellingproblemen Engels (1)'
In 'Balans Belang' nr. 74 (november 2001)

'Hulp bij spellingproblemen Engels (2)'
In 'Balans Belang' nr. 75 (januari 2002).

De kosten: gratis voor leden, 25 Euro voor niet-leden
t.g.v. gironummer Vedocep: 178664
t.a.v. penningmeester Vedocep, Aduaardstraat 9,
6835 CS Arnhem
Info en aanmelding bij Marianne Bodde,
m.bodde@wxs.nl


back
 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
< Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.