NIEUWS: Van de voorzitter.

Het gevoel een wereldburger te zijn kan je benauwen, indien het leidt tot je verantwoordelijk voelen voor en onmachtgevoelens bij al het leed op deze aardbol.
Maar het kan je ook inspireren tot het gezamenlijk werken aan een betere wereld en om het leven als een uitdaging te zien, waar je met al je creativiteit en kennis een aandeel in kunt hebben.
Die betere wereld heeft alles te maken met goed communiceren met de andere wereldbewoners.

Communicatie en taal liggen in elkaars verlengde. Het is heel verheugend dat in de 21ste eeuw steeds meer wereldbewoners middels een tweede of derde taal met elkaar van gedachten kunnen wisselen.
In Europa en de rest van de wereld is steeds meer aandacht voor het leren van vreemde talen op jonge tot zeer jonge leeftijd. Hier geldt het gezegde: 'jong geleerd is oud gedaan'. Het is een gemiste kans om de taalgevoelige leeftijd van het jonge kind te passeren en de start van het vreemdetaalonderwijs uit te stellen.

Onderzoek heeft dit uitgewezen, maar meer onderzoek is nodig, ook in Nederland, om beleidsmakers te overtuigen van het belang van het vroeg leren van een vreemde taal.
Als Teacher Trainers of English for Young Learners hebben we het voorrecht om hieraan een bijdrage te kunnen leveren. Het aanzien van het beroep van leraar basisonderwijs is bezig met een revival en dat is hard nodig. Op school wordt immers de basis gelegd voor hoe de leerling naar zichzelf en de wereld kijkt. Hier worden de toekomstige wereldburgers gevormd.

Het inspirerende gevoel een wereldburger te zijn overkwam mij bij de deelname aan de ECML conferentie TEMOLAYOLE in Graz in Oostenrijk, afgelopen zomer. Een gevoel om samen met collega's uit 20 Europese landen aan dezelfde idealen te werken met als streefdoel een samenleving waarin de bevolking met elkaar kan communiceren.

Ik wens jullie allen veel succes dit jaar met Engels op de Pabo!

Yvonne van der Meij-Dijkman


back
 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
< Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.