NIEUWS: Commissies Vedocep.

Nieuws van de drie commissies:
 • Commissie IATEFL ( International Association of English as a Foreign Language): Tine Stegenga heeft een groepje eden bij elkaar gebracht die in 2005 naar de 39th Annual IATEFL Conference and Exhibition gaan in Cardiff, UK.
  Voor informatie over reis en verblijf of opgave (liefst z.s.m. en voor 1 januari 2005) kun je Tine nog mailen: jtstegenga@che.nl.
  Info IATEFL: www.iatefl.org.
 • Commissie Taalvaardigheid Engels Pabo: Marianne Bodde, Klaas Hoorn en Joke Schokkenbroek hebben voorwerk gedaan op dit gebied. Joke beschrijft op bladzijde 5 de opzet van een programma taalvaardigheid op Pabo Arnhem.
 • De commissie Engels binnen Interactum bestaat uit Yvonne van der Meij, Marianne Bodde, Klaas Hoorn, Hanneke Nutbey en de andere collega's van Interactum. Ze hebben nog geen concrete resultaten opgeleverd.
De volgende commissies zijn nog niet geactiveerd, dus geef je op als lid of kartrekker!
 • Andere commissies Engels hogeschoolbreed bijv. voor Fontys of INHolland;
 • Commissie ICT en Engels;
 • Commissie Engels voor het jonge kind (vanaf 4 jaar);
 • Commissie Engels en Internationalisering op de Pabo*;
 • Commissie Engels en internationalisering in de basisschool of combinatie met *.
Zoals we in januari 2004 aangaven, kunnen de commissies van kortdurende of langlopende aard zijn. Omdat overleg ook kan plaatsvinden via e-mail en internet hoeft reistijd geen bezwaar te zijn. En van de commissieleden is als kartrekker verantwoordelijk voor de communicatie naar het bestuur en de andere leden.

Je kunt denken aan verschillende activiteiten van de commissies, zoals het samenstellen van een reader, een verslag van een conferentie maken, een presentatie geven over het onderwerp op een studiedag, enzovoorts.
We wachten vol spanning jullie reacties af per e-mail of telefoon.


back
 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
< Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.