NIEUWS: Aansluitingsproject taalportfolio Engels basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs.

door Daniela Fasoglio

Ook in 2004 is weer gewerkt aan verbetering van de aansluiting van Engels in het voortgezet onderwijs op Engels in het basisonderwijs door middel van het taalportfolio.

Leiding van de projectgroep Eibo-Eivo voor 2004 was in handen van Dick Meijer, die ook projectleider is voor het Europees Taalportfolioproject. Marianne Bodde werkt als extern deskundige aan dit project sinds 2002.
Vanaf eind januari 2005 zal het taalportfolio primair onderwijs op de website staan van .
In 2005 wordt aan het vervolg van dit project gewerkt door een nieuwe SLO-projectgroep bestaande uit Daniela Fasoglio, co÷rdinatie, Bas Trimbos en Eddy Halfwerk. Marianne Bodde zal niet meer als medewerker in dit project participeren maar wel namens de aanvragers de voortgang van het project blijven volgen.

Doel van het project voor 2005 is om op een tiental scholen met het taalportfolio aan het werk te gaan en een aantal taaltaken en -activiteiten te selecteren die daarbij gebruikt kunnen worden. De taaltaken worden ontwikkeld of gekozen (bijvoorbeeld uit bestaand lesmateriaal) onder begeleiding van de SLO door de docenten onderbouw voortgezet onderwijs en leerkrachten basisonderwijs die samenwerken in het project. Door deze vorm van samenwerking wordt gestreefd naar verbetering van de doorlopende leerlijn voor Engels in primair en voortgezet onderwijs.

Nieuwe ge´nteresseerde basisscholen kunnen al vanaf februari zelf aan de slag met het gebruik van het taalportfolio in het programma voor Engels; begeleiding en feedback door de SLO-medewerkers is mogelijk binnen dit project.

Voor meer informatie, neem contact op met de projectco÷rdinator: d.fasoglio@slo.nl.

Voor informatie over het project zie www.slo.nl, zie onder "voortgezet onderwijs": basisvorming en zoek onder "doorlopende leerlijnen".


back
 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
< Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.