NIEUWS: Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs: Engels op de basisschool krijgt van leraren zelf een onvoldoende.

Leraren zelf geven het Engels op de basisschool als rapportcijfer een magere 5,6. De onvrede over het vak is breed, maar de motivering verschilt wel per schoolsoort. Leraren basisonderwijs vinden dat ze niet goed voor zijn opgeleid om Engels te onderwijzen en er te weinig tijd is om het vak voldoende aandacht te geven.

Docenten uit het voortgezet onderwijs klagen over de enorme niveauverschillen tussen leerlingen die zij krijgen van verschillende basisscholen. Een royale meerderheid wil éérst het Engels in groep 7 en 8 verbeteren vóórdat het vak wordt uitgebreid naar lagere jaren.
Dat blijkt uit een onderzoek dat Het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond in samenwerking met het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen hield onder meer dan 500 leraren en dat in het nummer van deze week wordt gepubliceerd.

Het is hoog tijd dat leraren basisonderwijs goed worden opgeleid voor Engels op de basisschool, stelt Liesbeth Verheggen, dagelijks bestuurder van de Algemene Onderwijsbond, naar aanleiding van de enquête over het Engels in het onderwijs. Daar schort het aan.
Je moet nu als oplossing niet zo maar docenten uit het voortgezet onderwijs Engels laten geven op de basisschool. Voor de basisschol is Engels een vak als aardrijkskunde, rekenen of taal. Wie in het basisonderwijs gaat werken moet dat kunnen. De pabo's moeten echt werk gaan maken van dat vak.

Verder is het aan de school om te zorgen dat de kerndoelen - de eisen voor een bepaald vak - voor het Engels ook inderdaad gehaald worden. Verheggen: Als we met z'n alleen vinden dat die kerndoelen nu te simpel zijn omdat kinderen al zo vele Engels oppikken, of te vaag, dan moeten we op dat misschien een tandje hoger zetten.

De enquête over Engels in het onderwijs, die werd uitgevoerd in samenwerking met het onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit in Nijmegen, is onderdeel van een special van Het Onderwijsblad over de positie van deze taal in het onderwijs. De belangrijkste uitkomsten zijn: Een meerderheid vindt meer aandacht voor Engels nodig, vanwege de belangrijke internationale positie van deze taal.

Gemiddeld geven docenten het Engels op de basisschool een 5,6. Leraren basisonderwijs zijn het meest positief (5,8), leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs geven een 5,5.

De grootste klachten over het vak zijn: slechte opleiding op de pabo, weinig uren Engels op de basisschool, het vak wordt niet systematisch getoetst in het basisonderwijs en bij de start in het voortgezet onderwijs zijn de verschillen tussen leerlingen enorm, waardoor leraren voortgezet onderwijs gewoon opnieuw beginnen. 63 procent vindt dat eerst het Engels in groep 7 en 8 verbeterd moet worden, voordat het vak naar lagere klassen wordt uitgebreid, zoals sinds kort mogelijk is

De geringe aandacht voor Engels op de pabo wordt in een van de artikelen bevestigd door het netwerk van docenten Engels op de pabo. Engels is weggesaneerd. Sommige opleidingen besteden daar - hoewel wettelijk verplicht - hoegenaamd geen aandacht aan, merkt ook taalwetenschapper Gerard Westhoff op in een essay over taalonderwijs. Verder in de special over Engels: Hoogleraar Gerard Westhoff van de Universiteit Utrecht bepleit in een essay voor aandacht voor meerdere vreemde talen, juist voor vmbo-leerlingen.

Er bestaat een verrassende paradox: hoe lager het opleidingsniveau, hoe minder ver je komt met Engels alleen. Het Groot Goylant is de eerste vmbo-school in Hilversum met tweetalig onderwijs. VMBO met ambitie! Een reportage over de Rotterdamse aanpak om al in groep al vanaf groep 1 Engels te geven. Ook kinderen met een taalachterstand kunnen Engels leren.
Een portret van de volledig Engelstalige businessopleiding op ROC Koning Willem I in Den Bosch (middelbaar beroepsonderwijs). Wij zien de Engelse taal als middel om je toekomstige vak te kunnen uitoefenen.

Voor meer informatie: Robert Sikkes, hoofdredacteur Het Onderwijsblad, 06-12967847.

De tekst van de artikelen is op aanvraag beschikbaar en staat ook in het Onderwijsblad (oplage 75.000) nr 1 van 8 januari 2005, het orgaan van de Algemene Onderwijsbond.


back
 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
< Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.