NIEUWS: Lid van verdienste.

Het bestuur van de Vedocep heeft, vooruitlopend op 20 jaar Eibo in Nederland (vanaf 1986), besloten om het lid van verdienste in te stellen.

Aan Pieter Sleeboom viel de eer te beurt om als eerste benoemd te worden tot lid van verdienste op de studiedag van 20 januari j.l. Pieter heeft veel voor Engels in het basisonderwijs en in de Pabo betekend.
Een kleine bloemlezing: hij ontwierp en gaf cursussen vakdidactiek Engels in het basisonderwijs aan de nieuwe beroepsgroep van docenten Engels in de Pabo. Marianne Bodde, Christien van Gool en Ankie Mantel waren zijn cursisten in 1983.

Pieter heeft meegewerkt aan het Pabokatern 'Engels in de Pabo', 1993. Hij schreef in zijn eentje 'English Spoken' een methode Engels voor het basisonderwijs, uitgaande van het vierfasenmodel.
Ook schreef hij samen met Marianne Bodde en Han van Toorenburg in de Paboreeks 'Engels en didactiek' de twee delen: 'OriŽntatie op Engels in het basisonderwijs' en 'Werken in Fasen' waarbij hij ook nog de video-opnamen voor zijn rekening nam. (2002) Nu heeft hij zich gestort op Engels en ICT.

Niet alleen leverde Pieter veel bijdragen maar hij weet met zijn workshops en 'peptalks' toch altijd weer de leuke kant van het vak te zien en te laten zien en met zijn bescheiden maar aanstekelijke manier van werken heeft hij velen weten te inspireren.

Han van Toorenburg werd tijdens zijn afscheid van de SLO op 23 februari j.l.verrast door zijn benoeming als lid van verdienste van de Vedocep. Han heeft aan alle projecten meegewerkt die door de Vedocep bij de SLO zijn aangevraagd. Uit deze samenwerking resulteren voor de Pabo onder andere 'Primary English. Op weg naar een vakcurriculum voor Engels in de lerarenopleiding primair onderwijs' en drie modules die daarvan zijn afgeleid.
Han was ook betrokken bij het project om een gezamenlijk deelcurriculum zowel voor de Pabo als voor de voortgezette lerarenopleiding te ontwikkelen. Voor het basisonderwijs resulteerde dat onder andere in het 'Vakdossier Engels basisschool' en het ontwikkelen van een taalportfolio Eibo-Eivo om de aansluiting te bevorderen.
Han heeft altijd een grote betrokkenheid met deze onderwerpen aan de dag gelegd en zijn jarenlange expertise als moderne vreemdetalendocent en -medewerker ingezet om de kwaliteit van het onderwijs in Engels te verbeteren.

Wat houdt lid van verdienste in:
  • eeuwigdurend en gratis lidmaatschap van de Vedocep;
  • gratis toegang tot alle studiedagen;
  • vermelding van het feit dat de betrokkene zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor het vak Engels en voor het netwerk in brede zin;
back
 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
< Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.