NIEUWS: Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.

Op 28 januari j.l. kreeg het bestuur van de Vedocep van het ministerie 2 afschriften van brieven over de positie van het vak Engels in de Pabo.
De minister van O C en W, mevrouw Maria van der Hoeven, schrijft in de eerste brief (d.d. 14 oktober 2004), gericht aan de Tweede Kamer, dat de opleidingen in het kader van sectorbrede kwaliteitsverbetering van de lerarenopleidingen basisonderwijs tot een actieplan met verbeterpunten moeten komen.
Zij stelt dat zij in het gesprek met het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO) gevraagd heeft om met name aan de positie van het vak Engels in de Pabo aandacht te besteden en dat zij heeft gevraagd om dit onderwerp in het LOBO aan de orde te stellen.

In de tweede brief, van LOBO aan de minister (d.d. 6 januari 2005), stelt Frank Rokebrand, voorzitter LOBO, ...dat er voor het vak Engels opleidingsmogelijkheden moeten zijn in de Pabo. hij noemt daarbij de brede oriŽntatie die plaatsvindt in de propedeuse. Ook noemt het LOBO de overladenheid van het Pabo-programma en de mogelijkheid van uitstroomdifferentiaties.
Het bestuur zal contact opnemen met LOBO en minister. Het doel dat de Vedocep daarbij voor ogen heeft is duidelijk maken dat het de verantwoordelijkheid van de opleidingen is om studenten in de initiŽle opleiding op te leiden om op verantwoorde wijze Engels te geven in de bovenbouw van de basisschool, vanaf groep 5, in de meer dan 7.000 basisscholen. Het bestuur vreest dat slechts een handjevol studenten daartoe in staat zullen zijn indien de startbekwaamheid in Engels in een uitstroomprofiel behaald gaat worden.

Een ander punt is dat de overladenheid van het programma al 19 jaar als argument wordt genoemd voor de minimale inspanning die studenten voor Engels in de meeste opleidingen hoeven te doen. Volgend jaar 'vieren' we 20 jaar Engels in het basisonderwijs! Het is hoog tijd dat aan dit vak nu eindelijk eens aandacht wordt besteed in de Pabo en dat de strijd om het als volwaardig vakgebied in de Pabo gepositioneerd te krijgen in de vernieuwingsronde van de Pabo's nu eindelijk vruchten gaat afwerpen.


back
 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
< Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.