NIEUWS: Van de voorzitter.

"Eibo en het nieuwe leren"
Yvonne van der Meij-Dijkman

'Alles wordt anders'. Het klinkt u als muziek in de oren, het vervult u met een zekere weemoed of misschien reageert u wel met irritatie. Voor een humoristische reactie moeten we zijn bij het NRC-Handelsblad van 27 sept. zijn. Fokke en Sukke hebben een nieuwe onderwijsmethode ontdekt: 'Zo hee!!, dat LEREN dat werkt echt goed!!!'

Vernieuwing in het onderwijs is in, van laag tot hoog, van teamonderwijs en samenwerkend leren naar sociaalconstructivisme (individueel kan ook), natuurlijk leren, leren leren, zelfsturend leren: we horen het dagelijks in het onderwijs.
In 2006 is het twintig jaar geleden dat Engels een verplicht vak werd in het basisonderwijs. Hoe is het met Engels in het basisonderwijs (Eibo) gesteld? Is Eibo nog wel bij de tijd?
In de meeste leerpakketten stond van het begin af aan een communicatieve aanpak centraal die uitgaat van de voorkennis van de leerling, aansluit bij de belevingswereld van de leerling, alleen taal aanbiedt in zinvolle, betekenisvolle, realistische taalsituaties, een veilige opbouw heeft in een fasenmodel van receptief naar productief, ruimte biedt voor zelfstandig leren, een grote variatie kent aan speelse werkvormen en samenwerkend leren toepast. Eibo was en is zijn tijd vooruit!! In de laatste generatie leerpakketten is deze stimulerende didactiek die de leerling centraal stelt, nog sterker van toepassing. De leerling leert Engels in een context van spannende avonturenverhalen met veel ruimte voor eigen inbreng.
Maar dat betekent niet dat de didactiek nu 'af' is. Ook bij Eibo kunnen we nog meer de leerlingen centraal stellen. De leerlingen weten al veel, maar moeten daarvan bewust gemaakt worden. Ze werken bijvoorbeeld graag op de computer en ze vinden Engels leuk, uitdagend. Maar ze moeten wel een leerkracht hebben die aan hun wensen en verwachtingen kan voldoen: een docent die het vak Engels beheerst en zowel taalvaardig is als op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in de didactiek en in het vakgebied. Die zich verdiept in talenquests, verhalend ontwerpen, gebruik maakt van actuele popsongs, de enorme keus aan language games, taalportfolio, speelse toets mogelijkheden, can-do statements, internationale contacten en de weg naar dit alles vindt, bijvoorbeeld via internet.

Al deze mogelijkheden zijn momenteel aanwezig. Ze zijn ontwikkeld en worden momenteel verder uitgebouwd door collega's en deskundigen die het vak in de basisschool een mooi en belangrijk vak vinden. Die het leren van de Engelse taal belangrijk vinden omdat het de eerste vreemde taal is voor de meeste leerlingen, een stap op weg naar een realistische wereld, waarin communicatie centraal zal staan. Een stap op weg naar zelfstandigheid, naar samenwerken in de wereld. Eibo is HOT!!

oktober 2005

back
 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
< Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.