NIEUWS: Pabo's doen te weinig met ICT.

Yvonne van der Meij-Dijkman

Mogelijk las u ook deze kop in VIVES, het gratis ict-vakblad ten behoeve van (ict-) vernieuwingen binnen het onderwijs. Het betrof het promotieonderzoek in mei 2005 van Marjolein Drent van de Universiteit Twente. Een citaat uit het artikel:

"Pabo-opleidingen doen te weinig om het gebruik van computers in de klas te stimuleren. Vaak bepaalt de persoonlijke voorkeur van een aanstaande docent het ict-gebruik in de klas.
Het overheidsbeleid is erop gericht de toekomstige docent voor te bereiden op onderwijs waar ict een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Het uitgangspunt van het beleid is dat de onderwijsinstellingen zelf uitmaken hoe zij gebruikmaken van ict voor het verbeteren en het vernieuwen van het onderwijs, aldus de onderzoekster.
Toch geven pabo's hun studenten maar zelden het goede voorbeeld hoe ict in de klas gebruikt kan worden, aldus Drent. Volgens haar bepalen nu individuele docenten zelf de koers op het gebied van ict-gebruik en niet de instellingen. Persoonlijke voorkeuren spelen vooral een rol. Slechts een kleine groep docenten is binnen de lerarenopleidingen wel in staat om ict in het onderwijs te integreren. Een gemeenschappelijk kenmerk van deze docenten is hun actieve houding en persoonlijk ondernemerschap. Opleidingen zouden van boven af meer sturing moeten geven, stelt Drent. Dit zou kunnen al de overheid kwaliteitseisen opstelt over ict-gebruik op lerarenopleidingen. Een toekomstige docent moet op die manier aan minimale kwaliteitseisen voldoen".
Aldus het artikel in VIVES nr. 59 (oktober 2005)

Het onderzoek van Marjolein Drent kunt u lezen en downloaden op www.ictopschool.net.
Een interview met haar vindt u op www.aob.nl.
Bent u ge´nteresseerd in het gratis ontvangen van het vaktijdschrift VIVES, ga dan naar www.vives.nl.
Het tijdschrift verschijnt 9 x per jaar en wordt gratis verspreid binnen het primair en voortgezet onderwijs, beroeps- en hoger onderwijs en lerarenopleidingen.

Voor Engels is het www een bron van inspirerende mogelijkheden om ict te gebruiken in de klas. Maar het aanbod kan meer toegespitst worden op de gebruikers.
Voor het leren van vreemde talen is de website van www.bbc.co.uk/languages, een prachtig voorbeeld hoe je via de computer vreemde talen kunt leren op alle niveaus.
Ook in Nederland kan een dergelijke opzet bijdragen tot een groter gebruik van ict in de klas en voor zelfstudie. Ik heb ook gekeken op de site van Teleac, maar de BBC is veel groter en veelomvattender van opzet. Misschien een voordeel van de publieke omroep?

Wilt u Duits, Frans, Spaans of Italiaans leren of bijhouden kijk dan eens op de indrukwekkende site van de BBC. Talen leren voor alle leeftijden en niveaus. Via deze site kunt u zich ook inschrijven voor een e-mail nieuwsbrief: BBC languages newsletter.

oktober 2005

back
 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
< Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.