NIEUWS: Het taalportfolio primair onderwijs.

Daniela Fasogilio

Het project aansluiting Eibo-Eivo, voortkomend uit een aanvraag van de Vedocep met SBE, is het vierde jaar ingegaan. De digitale versie van het Europees taalportfolio voor het basisonderwijs is online, al is het nog in een productiepagina, hetgeen betekent dat er nog aanpassingen tekstueel en qua lay-out aangebracht moeten worden. De can do-statements en de voorbeelden staan er al allemaal in.
Om het taalportfolio te bekijken moet je naar de welkomstpagina van www.europeestaalportfolio.nl surfen en je eerst aanmelden als leerling basisonderwijs (gebruik een ander e-mail adres als je al een inlog naam hebt).
Als je vervolgens met deze gegevens inlogt kom je automatisch bij de intro pagina van het taalportfolio p.o. terecht. Bij de SLO is Dick Meijer bezig met de vormgever om ervoor te zorgen dat de gegevens van de leerlingen p.o. overgebracht kunnen worden naar het portfolio v.o. zodat het taalportfolio als overdrachtinstrument gebruikt kan worden. Tevens zijn door Bas Trimbos en door Daniela Fasoglio zeven leerzame activiteiten opgezet die als voorbeeldmateriaal voor de leerkracht moeten dienen. Het zou natuurlijk prachtig zijn als er steeds meer activiteiten zouden komen, (mede) ontwikkeld door de leerkrachten zelf.

Veldbijeenkomst
Er zal een studiebijeenkomst worden georganiseerd waarop zowel het taalportfolio als de leerzame activiteiten door docenten worden beoordeeld. Opmerkingen en suggesties kunnen daarna nog worden verwerkt in het materiaal. De bijeenkomst dient tevens als kennismaking met het taalportfolio en met een productgerichte aanpak in de Engelse les. De veldbijeenkomst vindt plaats in de Hogeschool Domstad te Utrecht op woensdag 16 november van 17 tot ca. 20 uur. Suggesties voor docenten (p.o. en v.o. onderbouw) die uitgenodigd kunnen worden, zijn vanzelfsprekend zeer welkom.

Afspraken met scholen
Basisschool Letterland in Almere het taalportfolio in de klas uitproberen en ook enkele andere scholen zullen worden benaderd voor een try-out ochtend in de klas. Ook van de kant van enkele scholen voor v.o. heeft men belangstelling getoond voor dit taalportfolio. Wat ontbreekt is tijd om dit jaar een kort implementatietraject met een v.o.- en p.o.-school op te zetten. De mogelijkheid dat belangstellende scholen instromen in het implementatieproject voor het taalportfolio v.o. volgend jaar wordt nog onderzocht.

Leermiddelen
Twee analisten zijn gevraagd om een vijftal leergangen Engels voor p.o. te screenen op basis van de can do-statements en de bijbehorende voorbeelden. De resultaten van deze analyse zullen op de website van SLO worden geplaatst.

oktober 2005

back
 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
< Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.