NIEUWS: Tijd voor kwaliteit!

Op 20 april vond op het CPS een conferentie Engels in het basisonderwijs voor schoolleiders plaats, georganiseerd door CPS, Vedocep, SLO met als doel om de kwaliteit van het vak te verbeteren.
Hoewel er niet veel aanmeldingen waren, blijken de deelnemers zeer positief over de conferentie. Als follow-up van deze conferentie zal onderzocht worden of er modules uitgewerkt kunnen worden, gericht op nascholing t.b.v. verbetering van de kwaliteit van Eibo.
Er wordt aan gedacht om Vedocep te vragen om dit nascholingsaanbod op zich te nemen en verder vorm te geven binnen de verschillende pabo's.

Het tweede resultaat van de conferentie is dat men probeert een eigen plaats te realiseren voor docenten Eibo binnen de vakcommunity Engels op kennisnet. Op deze plaats kunnen materiaal en tips voor Engels in het primair onderwijs een plaats vinden en kan een platform worden geboden voor uitwisseling tussen docenten p.o. De resultaten van het ochtendprogramma van de conferentie zijn hier al geplaatst.

Het derde resultaat is een aanbeveling om een strategisch platform Eibo op te richten. Dit platform kan bestaan uit vertegenwoordigers van Vedocep, SLO, CPS, Levende Talen, het platform lerarenopleidingen basisonderwijs en andere gerelateerde instellingen en experts. Ook het voortgezet onderwijs en betrokken docenten en managers uit het basisonderwijs zouden daarin vertegenwoordigd moeten zijn. Er wordt een schets gemaakt waarin doel, opzet en werkwijze van zo'n platform nader worden uitgewerkt.

De laatste aanbeveling is om Vedocep en SBE van Levende Talen te vragen bij de najaarsconferentie rondom 20 jaar Eibo, om vooral te streven naar het opzetten van regionale netwerken van docenten Engels in het basisonderwijs. Uit de conferentie van 20 april 2005 blijkt dat docenten die Engels geven in het p.o.vooral behoefte hebben aan uitwisseling en onderlinge ondersteuning: leren van en met elkaar.

oktober 2005

back
 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
< Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.