NIEUWS: European Centre for modern languages.

Christien van Gool

Op 16 september bestond het European Centre of Modern Languages tien jaar. In die tien jaar tijd heeft het centrum veel activiteiten ontplooid om het talenonderwijs te bevorderen. Een van de speerpunten op dit moment is het promoten van het Taalportfolio.

Bij de ECML zijn 33 Europese landen aangesloten. Per jaar zijn er een aantal centrale workshops waar elk land een afgevaardigde heen mag sturen. Reis- en verblijfskosten daarvan worden betaald. In Nederland ligt het nomineren van kandidaten in handen van het Europees Platform. Het EP heeft daarom een werkgroep ECML in het leven geroepen bestaande uit een aantal vertegenwoordigers uit het talenonderwijs. Ook de Vedocep is vertegenwoordigd. Yvonne van der Meij neemt in 2006 de vertegenwoordiging over van Marianne Bodde; Christien van Gool is vertegenwoordiger van Levende Talen.

Het doel van de werkgroep is onder andere om onderwerpen van workshop te nomineren en om personen te nomineren die als projectleider of deelnemer in de workshops en/of projecten kunnen participeren.

Om een goed idee te krijgen van resultaten en publicaties is een bezoek aan de website meer dan de moeite waard: www.ecml.at. Alle ECML publicaties zijn er te vinden. De meeste van die publicaties zijn een uitvloeisel van een van de workshops of andere activiteiten. Ze zijn te downloaden in PDF formaat of gratis te bestellen.
Naast de publicaties zijn er Thematic Collections te vinden over de volgende onderwerpen: Bilingual Education, Teacher Training, Learner Autonomy, ICT & Multimedia, Cultural Awareness en Young Learners. Deze thematische verzamelingen geven een overzicht van wat er in de loop der jaren op die terreinen is gebeurd, voorafgegaan door een samenvatting van een expert.

Wilt u op de hoogte blijven van het werk van het European Centre for Modern Languages abonneert u zich dan op de European Language Gazette. Sinds september 2005 is dit een on-line publicatie die drie keer per jaar verschijnt. In de Gazette leest u over alles wat er gebeurt: nieuwtjes, projecten en publicaties: www.ecml.at

oktober 2005

back
 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
< European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.