NIEUWS: Conferentie Earlybird 29 maart 2006.

Karel Philipsen, projectleider EarlyBird

EarlyBird is het Rotterdamse project voor Natuurlijk Engels in het basisonderwijs.
Het project kent nu negen scholen die enthousiast in een pilot samenwerken aan de ontwikkeling van twee modellen: een met een start in groep 1 en 2 en een met start in groep 6. De pilot loopt vijf jaar. Het moet twee programma's opleveren die overdraagbaar zijn voor alle scholen in het Rotterdamse openbare basisonderwijs.

EarlyBird staat volop in de belangstelling, niet alleen van de politiek, maar ook - en veel beter natuurlijk - van het scholenveld.
In het nu derde jaar van het project organiseren we op 29 maart 2006 een landelijke conferentie om te voorzien in de behoefte aan informatie. Naar onze mening zijn we al in staat om onze kennis en ervaring te delen met andere scholen.
Op de conferentie willen we de praktijk op EarlyBird-scholen combineren met informatie over wetenschappelijke, maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen op het gebied van vroeg Engels. De EarlyBird-scholen verzorgen presentaties over hun programma en er zijn lezingen, workshops, voorlichtingsfilms en informatiestands.

Speciale aandacht vragen we voor een presentatie over een verdiepingsleergang Engels die de Pabo van de Hogeschool Rotterdam aan gaat bieden. We hopen op een grote belangstelling van docenten Engels aan de Pabo.

Voor meer informatie: www.earlybirdie.nl

oktober 2005

back
 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
< Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.