NIEUWS: Van de voorzitter.

It's time to say goodbye.

Voor de oplettende lezer was het reeds langer bekend dat Marianne Bodde en ondergetekende, als respectievelijk secretaris en voorzitter van Vedocep met ingang van januari 2007 het bestuur in handen leggen van de huidige penningmeester Joke Schokkenbroek, die als nieuwe voorzitter het bestuur gaat leiden, daarbij geflankeerd door twee enthousiaste nieuwe bestuursleden Louise Plomp-Taylor en Vincent van der Zee.
In de nieuwe Nieuwsbrief kunt u over hun achtergrond en motivatie lezen.

Met veel plezier heb ik vele jaren samen met Marianne Bodde-Alderlieste, een van de mensen van het eerste uur en de medeoprichter van de Vedocep, deel mogen uitmaken van het bestuur, aanvankelijk als penningmeester en daarna vele jaren als voorzitter.

Voor de conferentiebundel die in januari 2007 zal verschijnen met een voorwoord van Maria van der Hoeven, schreven we samen een artikel over twintig jaar Eibo. Hierin krijgt u naast een historisch overzicht van Eibo, een indruk van de vele acties, initiatieven, de lobby, contacten, projecten en leermaterialen waarmee het bestuur het bestaan van Engels in het basisonderwijs en pabo een belangrijke basis heeft gegeven voor toekomstige positieve ontwikkelingen.

Voor haar rol als voorvechter en inspirator van Eibo wil ik graag Marianne bedanken.
Onze samenwerking is plezierig en intensief geweest. Veel persoonlijke tijd is in deze bestuursfuncties ge´nvesteerd. Maar het heeft ook vele interessante ontmoetingen opgeleverd met allerlei instanties in de onderwijswereld op beleids- en op uitvoerend niveau.

Het nieuwe bestuur van Vedocep wens ik veel succes en een goede samenwerking toe in de nieuwe situatie, waarbij het netwerk deel uit zal maken van de Vereniging van Leraren Levende Talen.
Kijkend naar de toekomst hoop ik van harte dat ons laatste plan, een kennis- en expertisecentrum of platform voor Engels in het basisonderwijs komend jaar gestalte zal krijgen.

Time will tell.

Ik wens alle collega's van de Vedocep veel succes met Eibo, een mooi en boeiend vak, dat alle mogelijkheden in zich heeft om een volwaardige plaats in het basisonderwijs te verkrijgen, hetzij vroegtijdig, hetzij versterkt. Tevens wens ik beleidsmakers en managers van de opleidingen voor leraren basisonderwijs veel inzicht en wijsheid toe om het bovenstaande mogelijk te maken.

Tot slot een woord van dank aan de collega's van de vele instellingen en instanties waarmee ik, als voorzitter, de afgelopen jaren heb mogen samenwerken.

Wishing you all the best in 2007!

Yvonne van der Meij-Dijkman
Januari 2007

back
 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
< Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.