NIEUWS: More goodbyes.

Net als Yvonne treed ik ook terug als bestuurslid.
Na circa twintig jaar secretaris geweest te zijn, geef ik graag de scepter door aan een opvolger.

Het zal na al die jaren wel vreemd aanvoelen. Het geeft ook een fysiek lege plek in mijn werkkamer omdat ik het archief zal overdragen. Maar ik blijf vanuit het voorzitterschap van Levende Talen betrokken bij de platforms en het netwerk Vedocep, dus het is niet zo'n totale ommekeer.

Als ik terugkijk op de afgelopen twintig jaar, dan zie ik vele geŽngageerde en leuke Vedoceppers voor me, tijdens momenten die soms ernstig, soms ronduit hilarisch waren.

Zoals bij de IATEFL-conferenties en tijdens het overleg met de commissie van Eindhoven - dat kan nu wel toevertrouwd worden aan deze nieuwsbrief - die totaal niet geÔnformeerd was over de invoering van Engels in het basisonderwijs, maar daar wel over adviseerde.

Of bij de Vaste commissie van OC&W in de tachtiger jaren, waar men steevast begon over het vroegere Frans op de lagere school. We konden meestal de reacties van onze gesprekspartners makkelijk voorspellen.
Maar we luisterden altijd geduldig. En dat doen we nog steeds.

Onlangs nog verzekerde mij een adviseur van het college van bestuur van een bepaalde pabo, dat Engels voor allochtone leerlingen toch echt niet nodig was. Vroeger zou ik uit mijn vel gesprongen zijn, maar nu heb ik alleen gevraagd uit welk onderzoek hij citeerde.

De medebestuursleden van de afgelopen jaren bedank ik voor de plezierige samenwerking:

Heleen Veenhoven en Henk Renders:
de medeoprichters van de Vedocep; we hebben gewerkt als paarden!
Ankie Mantel:
wat hebben we gelachen!
Sibilla Oskam:
de oermoeder van Eibo!
Tine Stegenga:
weet je nog de IATEFL-conferenties?
Pauline Bulthuis:
je was een zeer bijzondere voorzitter!
Yvonne van de Meij:
wat hebben we samen veel gedaan!
Joke Schokkenbroek:
een prima aanwinst voor het bestuur!
En nu Vincent en Louise:
fijn dat juist jullie willen instappen!

We zullen de webtips van Yvonne missen! De website en het beheer daarvan worden t.z.t. ook overgedragen.
Mijn zoon Niels wil ik alvast bedankt voor het beheer.

Yvonne en ik hebben dit moment om terug te treden bewust gekozen na een druk maar zeer succesvol jaar. De overstap naar Levende Talen is een feit. Er is een digitaal taalportfolio primair onderwijs dat binnenkort als onderdeel van het Europees taalportfolio voorgelegd zal worden ter validatie aan Straatsburg.
We hebben een aantal projecten kunnen verwezenlijken via Werkplaats Talen. Het is nu tijd voor een nieuw elan en een nieuwe aanpak. Joke, Vincent en Louise: zet hem op!

Marianne Bodde-Alderlieste
Januari 2007

back
 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
< More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
-- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.