NIEUWS: Nieuwe studiedag Vedocep.

PROGRAMMA STUDIEDAG DONDERDAG 19 JUNI 2003:

Locatie: Marnix Academie ,Utrecht
Aanmelding: m.bodde@wxs.nl
Thema: toetsing taalvaardigheid
Tijd: 13.15 - 13.30 uur: ontvangst
13.30 uur: start
18.00 uur: afronding


DEEL 1:
 • Klaas Hoorn, Marnix Academie, presenteert zijn ervaringen met de diagnostische taalvaardigheidstoets Engels van internet die in april door deeltijdstudenten is gemaakt.
 • Marianne Bodde en Klaas Hoorn presenteren de Quick Placement Test van Oxford University Press. Je kunt de test meteen zelf maken en evalueren.
 • Jan Bert Wakker, CHNN, presenteert de taalvaardigheidstoets Engels die hij heeft ontwikkeld: een combinatie van een toets van the British Council en the BBC. Vervolgens bespreken we de toetsen in groepjes kwaliteit en kosten toetsen, resultaten en wat te doen met het resultaat.


 • DEEL 2:
 • Marianne Bodde geeft informatie over het SLO-project 'Vakspecifieke competenties voor de Pabo". Alle aanwezigen krijgen een set vakspecifieke competenties voor Engels bij wijze van veldraadpleging.
  Daarna worden de competenties besproken.


 • DEEL 3:
 • Algemene mededelingen;
 • Jan Bert Wakker geeft informatie over de cursus voor leraren b.o. voor tweetalig basisonderwijs in Friesland;
 • w.v.t.t.k


 • De studiedag is gratis voor leden die de contributie 2003 hebben betaald; anderen betalen 25 Euro (tevens contributie) op gironummer 178664, t.a.v. penningmeester Vedocep Geleenstraat 12, 7555 WH Hengelo

  TIP De treintaxi in Utrecht is opgeheven, maar de Utrechtse Taxicentrale (UTC) vraagt 9.50 voor een stadsrit, ongeacht de afstand.

   
   NIEUWS ARCHIEF
  Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
  2007
  -- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
  -- Wat is de BIT ...
  -- Van de voorzitter.
  -- More goodbyes.
  -- Uitslag wedstrijd Vedocep.
  -- Conferentie "Early English: a good start!"
  -- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
  -- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

  2006
  -- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
  -- Toetreding tot Levende Talen.
  -- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
  -- Zorg om Engels in de Pabo.
  -- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
  -- Vakspecifieke competenties.
  -- Gesignaleerd.
  -- Conferentie Earlybird.
  -- European Centre for modern languages.
  -- Tijd voor kwaliteit!
  -- Het taalportfolio primair onderwijs.
  -- Pabo's doen te weinig met ICT.
  -- Projecten Werkplaats Talen.
  -- Van de voorzitter.
  -- Studiedag.

  2005
  -- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
  -- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
  -- Eibo en dyslexie.
  -- Lid van verdienste.
  -- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
  -- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
  -- Aansluitingsproject taalportfolio ...
  -- Nieuwe kerndoelen Engels ...
  -- Commissies Vedocep.
  -- Videoband bij "Werken in Fasen".
  -- Afscheid Han van Toorenburg.
  -- Van de voorzitter.
  -- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

  2004
  -- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
  -- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
  -- Verslag studiedag 18 maart.
  -- Website Early Birds in the air.
  -- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
  -- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
  -- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
  -- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
  -- Taalbeleid voor de Pabo.
  -- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
  -- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
  -- Engels in visitatierapport Pabo's.
  -- Europese Dag van de Talen.
  -- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
  -- Vakdossier Engels basisschool
  -- Pabostudent slecht voorbereid...
  -- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
  -- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
  -- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
  -- Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
  < Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
  -- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
  -- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
  -- Visitatie Pabo's.
  -- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
  -- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
  -- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.