NIEUWS: Europese Onderscheiding voor Innovatief Talenonderwijs 2003.

Werkt u aan een innovatief talenproject met een hoog leerrendement? Binnen het bedrijfsleven, het onderwijs of de overheid? Dan kunt u meedoen!
Met uw innovatieve talenproject kunt u een Europese prijs in de wacht slepen, het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs 2003!
Uw beloning: 2.000, een onderscheiding en een speciaal beeldmerk. Dat beeldmerk mag u een jaar lang op uw briefpapier en in uw communicatiemiddelen voeren!

De twee thema's voor 2003 zijn:
  • een taalvriendelijke omgeving' en / of
  • initiatieven die erop gericht zijn om het belang van een goede vreemdetaalbeheersing onder de aandacht te brengen.
De inzendtermijn sluit op 15 juli 2003.
Op 1 september worden de kansrijke projecten geselecteerd en tussen 15 en 26 september 2003 bezoekt een jurydelegatie deze projecten.
Op 1 oktober 2003 worden de nominaties bekendgemaakt en op 1 november 2003 krijgen de genomineerde projecten de gelegenheid om zich te presenteren aan jury en publiek tijdens de landelijke studiedag van Levende Talen.
Ook worden dan de Europese Labels voor Innovatief Talenonderwijs 2003 uitgereikt.

Inschrijving via www.talenprijs.com, ook voor verdere informatie.

 
 NIEUWS ARCHIEF
Nieuws-items lopen van nieuw (boven) naar oud (onder):
2007
-- Studiedag Vedocep 15 maart 2007
-- Wat is de BIT ...
-- Van de voorzitter.
-- More goodbyes.
-- Uitslag wedstrijd Vedocep.
-- Conferentie "Early English: a good start!"
-- Engelstalige musical: "Wish upon a star".
-- Engels lezen op De Troubadour blijkt een succes.

2006
-- Unieke cursus Engels leerkrachten basisschool.
-- Toetreding tot Levende Talen.
-- Leerlijnen Engels basisonderwijs in wording.
-- Zorg om Engels in de Pabo.
-- Nieuwe kerndoelen primair onderwijs.
-- Vakspecifieke competenties.
-- Gesignaleerd.
-- Conferentie Earlybird.
-- European Centre for modern languages.
-- Tijd voor kwaliteit!
-- Het taalportfolio primair onderwijs.
-- Pabo's doen te weinig met ICT.
-- Projecten Werkplaats Talen.
-- Van de voorzitter.
-- Studiedag.

2005
-- Inventarisatie inspectie van Engels in de Pabo.
-- Minister vraagt aandacht voor positie Engels in de Pabo.
-- Eibo en dyslexie.
-- Lid van verdienste.
-- Onderzoek naar Engels in het basisonderwijs ...
-- Nieuw PPON-onderzoek Engels in het basisonderwijs.
-- Aansluitingsproject taalportfolio ...
-- Nieuwe kerndoelen Engels ...
-- Commissies Vedocep.
-- Videoband bij "Werken in Fasen".
-- Afscheid Han van Toorenburg.
-- Van de voorzitter.
-- Studiemiddag Vedocep 20 januari 2005.

2004
-- Nieuwsbrief taalportfolio Eibo-vo.
-- Goed nieuws voor Engels in het basisonderwijs!
-- Verslag studiedag 18 maart.
-- Website Early Birds in the air.
-- Nieuwe PPON-peiling Engels in 2006.
-- Zomercursus voor leerkrachten basisonderwijs in York.
-- 10 jaar Engelstalig onderwijs op de Prinseschool.
-- Stand van zaken kerndoelen Engels basisonderwijs.
-- Taalbeleid voor de Pabo.
-- Reactie Inspectie op onderzoek Engels Pabo.
-- Minister antwoordt op vragen over Engelse les kleuters.
-- Engels in visitatierapport Pabo's.
-- Europese Dag van de Talen.
-- Engelse teksten bij andere vakken in de basisvorming.
-- Vakdossier Engels basisschool
-- Pabostudent slecht voorbereid...
-- Handleiding bij Driemaal Taal verkrijgbaar.
-- Extra Engels op basisscholen Rotterdam.
-- Nieuwe kerndoelen Engels basisvorming.
< Eur. Onderscheiding voor Innovatief Talenonderw. 2003.
-- Nieuwe studiedag Vedocep in juni.
-- Advies kerndoelen Engels in het basisonderwijs.
-- Onderzoek naar het vak Engels in de Pabo. (vervolg...)
-- Visitatie Pabo's.
-- Engels vanaf 8 jaar in geheel Duitsland.
-- Nieuw boek voor Engels in de Pabo.
-- Sibilla Oskam emigreert naar Zwitserland.