Agenda
2016/2017

home knop Wilma knop Homeopathie knop Cusrus knop Gesprek knop Agenda knop Links knop Contact knop

 

september 2016
20 september Inspiratie-avond (dinsdag)
Plaats: De Driesprong, Suderein 52A, Tytsjerk
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
22 september Inspiratie-avond (donderdag)
Plaats: De Driesprong, Suderein 52A, Tytsjerk
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
oktober 2016
4 oktober Stilte en Aandacht 1
Plaats: De Driesprong, Suderein 52A, Tytsjerk
Tijd: 9.30 - 11.30 uur
8 oktober Stilteviering
Plaats: Kerk, Buorren 44, Tytsjerk
Tijd: 19.30 - 20.00 uur
24 oktober Verkennningen 1
Plaats: Yn 'e Mande, Noarderein 1, Tytsjerk
Tijd: 19.30 - 21.30
november 2016
1 november Stilte en Aandacht 2
Plaats: De Driesprong, Suderein 52A, Tytsjerk
Tijd: 9.30 - 11.30 uur
7 november Verkennningen 2
Plaats: Yn 'e Mande, Noarderein 1, Tytsjerk
Tijd: 19.30 - 21.30
12 november Stilteviering
Plaats: Kerk, Buorren 44, Tytsjerk
Tijd: 19.30 - 20.00 uur
15 november Inspiratie-avond (dinsdag)
Plaats: De Driesprong, Suderein 52A, Tytsjerk
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
17 november Inspiratie-avond (donderdag)
Plaats: De Driesprong, Suderein 52A, Tytsjerk
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
december 2016
6 december Stilte en Aandacht 3
Plaats: De Driesprong, Suderein 52A, Tytsjerk
Tijd: 9.30 - 11.30 uur
10 december Stilteviering
Plaats: Kerk, Buorren 44, Tytsjerk
Tijd: 19.30 - 20.00 uur
januari 2017
10 januari Stilte en Aandacht 4
Plaats: De Driesprong, Suderein 52A, Tytsjerk
Tijd: 9.30 - 11.30 uur
14 januari Stilteviering
Plaats: Kerk, Buorren 44, Tytsjerk
Tijd: 19.30 - 20.00 uur
17 januari Inspiratie-avond (dinsdag)
Plaats: De Driesprong, Suderein 52A, Tytsjerk
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
19 januari Inspiratie-avond (donderdag)
Plaats: De Driesprong, Suderein 52A, Tytsjerk
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
februari 2017
7 februari Stilte en Aandacht 5
Plaats: De Driesprong, Suderein 52A, Tytsjerk
Tijd: 9.30 - 11.30 uur
11 februari Stilteviering
Plaats: Kerk, Buorren 44, Tytsjerk
Tijd: 19.30 - 20.00 uur
maart 2017
7 maart Stilte en Aandacht 6
Plaats: De Driesprong, Suderein 52A, Tytsjerk
Tijd: 9.30 - 11.30 uur
11 maart Stilteviering
Plaats: Kerk, Buorren 44, Tytsjerk
Tijd: 19.30 - 20.00 uur
14 maart Inspiratie-avond (dinsdag)
Plaats: De Driesprong, Suderein 52A, Tytsjerk
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
16 maart Inspiratie-avond (donderdag)
Plaats: De Driesprong, Suderein 52A, Tytsjerk
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
april 2017
4 april Stilte en Aandacht 7
Plaats: De Driesprong, Suderein 52A, Tytsjerk
Tijd: 9.30 - 11.30 uur
mei 2017
2 mei Stilte en Aandacht 8
Plaats: De Driesprong, Suderein 52A, Tytsjerk
Tijd: 9.30 - 11.30 uur
16 mei Inspiratie-avond (dinsdag)
Plaats: De Driesprong, Suderein 52A, Tytsjerk
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
18 mei Inspiratie-avond (donderdag)
Plaats: De Driesprong, Suderein 52A, Tytsjerk
Tijd: 19.30 - 21.30 uur

gewijzigd: aug 2016