NEDERLANDSE NAAMLIJST VAN DE RECENTE HAAIEN EN ROGGEN (CHONDRICHTHYES: ELASMOBRANCHII) VAN DE WERELD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.H.F. BOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e HERZIENE VERSIE: MEI 2002

 

 


INLEIDING

Haaien en roggen staan op dit moment erg in de belangstelling. De TV zender Discovery Channel besteedt zelfs ieder jaar een hele week aan deze diergroep, “shark week” genaamd. De hele systematiek van de haaien en roggen is redelijk bekend. Nederlandse namen zijn echter voor maar weinig soorten voorhanden, en dan meestal alleen maar voor de soorten die of in Nederland of Europa voorkomen of in films en documentaires voorkomen. De laatste groep bestaat uit een kleine groep haaien, zoals witte haai, blauwe haai, tijgerhaai etc, en bijvoorbeeld de manta..

 

Deze publicatie is bedoeld als leidraad voor boekvertalers, ondertitelaars van films en documentaires en voor educatieve doeleinden in bijvoorbeeld aquaria in dierentuinen.

 

SYSTEMATIEK

De systematiek is gebaseerd op de checklist van Compagno (1999). In enkele gevallen is van deze systematiek afgeweken, zoals bijvoorbeeld bij de Rajidae, welke door Compagno in drie families ingedeeld worden, maar volgens McEachran & Dunn (1998) als 1 familie opgevat kunnen worden. De drie “Raja”-groepen welke door Compagno (1999), naast het eigenlijke genus Raja onderscheiden worden zijn voor het gemak aan dit genus Raja toegevoegd, alhoewel hun systematische positie nog niet duidelijk is.

 

Compagno (1999) geeft aan dat er nog een aantal niet beschreven soorten te onderscheiden zijn. Het spreekt vanzelf dat deze pas een Nederlandse naam kunnen krijgen, wanneer deze als volwaardige soorten beschouwd worden en dus een wetenschappelijk erkende naam hebben gekregen.

 

Voor de synoniemen is dankbaar gebruik gemaakt van de op het internet gepubliceerde lijst van Mould (1999).

 

NEDERLANDSE NAMEN

Bij de Nederlandse namen is voornamelijk getracht de bestaande Nederlandse namen uit de literatuur te behouden. Indien voor een soort of groep meer dan één namen bekend zijn, is een keuze gemaakt. In een aantal gevallen kon de bestaande Nederlandse naam niet behouden worden, daar dan de naam niet meer overeenkwam met de familienaam.

 

Wanneer er geen Nederlandse naam voorhanden was, zijn de Nederlandse namen vertaald naar de Engelse namen, zoals die door Compagno in zijn checklist gegeven worden. In een aantal gevallen (schaamhaaien, vaalhaaien, koperhaai) zijn Zuid-Afrikaanse namen gebruikt uit van der Elst & Vermeulen (1986).

 

Soms was het erg moeilijk om een keuze te maken uit een aantal bestaande namen. Een voorbeeld hiervan is Lamna nasus, een soort die in de literatuur meer neushaai dan haringhaai genoemd wordt. Toch is gekozen voor de Nederlandse naam haringhaai, omdat deze naam beter past bij een aantal andere Nederlandse namen voor soorten in dezelfde familie (makreelhaai, zalmhaai).

 

Een ander probleem dat opdook bij het maken van de Nederlandse namen is dat roggen in het engels twee verschillende namen hebben, skates en rays. Om het probleem nog groter te maken hebben sommige roggen binnen de skates (Rajiformes) een engelse naam welke op ray eindigt. Zo heet de stekelrog, een rog binnen de orde Rajiformes, in het engels thornback ray. Dit ray/skate probleem kwam pas goed naar voren bij het vernoemen van de fanrays (familie Platyrhinidae) en de fanskates (genus Sympterygia). Voor beide groepen zou de naam waaierroggen in aanmerking komen. Uiteindelijk is gekozen om de Platyrhinidae waaierroggen te noemen en het genus Sympterygia als uitgang pauwrog te geven, dit laatste omdat de uitgevouwen staart van een mannelijke pauw een waaiervorm heeft.

 

In deze publicatie is tenminste eenmaal afgeweken van de bestaande Nederlandse naamgeving. De familie Pristidae, een groep roggen met een zaagvormige snuit, wordt in de literatuur consequent met de Nederlandse naam zaagvissen aangeduid. Aangezien er ook zaaghaaien bestaan (familie Pristiophoridae) leek het logisch om voor de Pristidae af te wijken van de bestaande Nederlandse naam en in het vervolg de naam zaagroggen te gebruiken. Dit geeft de plaats van deze familie binnen de systematiek meer duidelijkheid.

 

Het zal de lezer opvallen dat de Nederlandse namen altijd met een kleine letter gespeld worden, hoewel een naam met een geografische aanduiding met een hoofdletter geschreven zou moeten worden (bijvoorbeeld Australische zwelhaai, Japanse zee-engel). Dit is gedaan omdat dit een minder storend beeld geeft bij het lezen van de tekst. Mocht een Nederlandse naam uit de lijst gebruikt worden, dan verdient het aanbeveling zo’n naam met een geografische aanduiding met een hoofdletter te schrijven.

 

DANKWOORD

Michael Laterveer (Rotterdam zoo) en Taco Bor worden heel hartelijk bedankt voor het kritisch doorlezen en aanvullen van de hieronder gepresenteerde naamlijst. Verder wil ik Rick Martin bedanken voor de hulp bij het vinden van een nederlandse naam voor Apristurus aphyodes.

 

SYSTEMATISCHE LIJST

 

klasse Chondrichthyes

 

onderklasse Elasmobranchii

 

superorde Hexanchoidea

 

orde Hexanchiformes

 

familie Chlamydoselachidae - franjehaaien[1]

 

genus Chlamydoselachus Garman, 1884

·       C. anguineus Garman, 1884 – franjehaai

             franjehaai: C01, G02, M01, M02, S01 kraaghaai: S01 plooihaai: H02

 

familie Hexanchidae – zeskieuws- en zevenkieuwshaaien[2]

 

genus Hexanchus Rafinesque, 1810

·       H. griseus (Bonnaterre, 1788) – stompsnuitzeskieuwshaai

             grauwe haai: G02, L01, M01 zeskieuwige koehaai: C01, H01 zeskieuwige grijze haai: H02

·       H. nakamurai Teng, 1962 - grootoogzeskieuwshaai

 

genus Heptranchias Rafinesque, 1810

·       H. perlo (Bonnaterre, 1788) – spitssnuitzevenkieuwshaai

             spitssnuithaai: G02, L01, M02 zevenkieuwige koehaai: C01[3]

 

genus Notorynchus Ayres, 1855

·       N. cepedianus (Peron, 1807) – gevlekte zevenkieuwshaai

 

orde Heterodontiformes

 

familie Heterodontidae – stierkophaaien[4]

 

genus Heterodontus Blainville, 1816

·       H. francisci (Girard, 1854) – californische stierkophaai

·       H. galeatus (Günther, 1870) – gekamde stierkophaai

·       H. japonicus (Maclay & Macleay, 1884) – japanse stierkophaai

             japanse varkenshaai: G02, M02 japanse hoornhaai: H02 stierkophaai: H02

·       H. mexicanus Taylor & Castro-Aguirre, 1972 – mexicaanse stierkophaai

·       H. portusjacksoni (Meyer, 1793) – port jackson stierkophaai

             port jacksonhaai: M02

·       H. quoyi (Freminville, 1840) – galapagosstierkophaai

·       H. ramalheira (Smith, 1949) – witgestippelde stierkophaai

·       H. zebra (Gray, 1831) – gestreepte stierkophaai

 

orde Squaliformes

 

familie Echinorhinidae - braamhaaien

 

genus Echinorhinus Blainville, 1816

·       E. brucus (Bonnaterre, 1788)- braamhaai

             braamdoornhaai: M01 braamhaai: M02 stekelhaai: G02, M02

·       E. cookei Pietschmann, 1928 – cook’s braamhaai

 

familie Squalidae - doornhaaien

 

genus Squalus L., 1758

·       S. acanthias L., 1758 – doornhaai

             gewone doornhaai: M01 doornhaai: C02, C03, G02, H01, H02, H03, K01, L01, M04, N01, N02, P01, R01, S03, W01 blauwgrijze doornhaai: M02, S01 noordatlantische doornhaai: H02

·       S. blainvillei (Risso, 1826) – blainville’s doornhaai

             blainville’s doornhaai: L01[5]

·       S. brevirostris Tanaka, 1912 – japanse kortsnuitdoornhaai

·       S. cubensis Howell – Rivero, 1936 – cubaanse doornhaai

·       S. japonicus Ishikawa, 1908 – japanse doornhaai

·       S. megalops (Macleay, 1881) - kortsnuitdoornhaai

·       S. melanurus Fourmanoir, 1979 - zwartstaartdoornhaai

·       S. mitsukurii Jordan & Fowler, 1903 - kortstekeldoornhaai

·       S. probatovi Myagkov & Kondyurin, 1986 - probatov’s doornhaai

·       S. rancureli Fourmanoir, 1978 - rancurel’s doornhaai

 

genus Cirrhigaleus Tanaka, 1912

·       C. asper (Merret, 1973) - ruwe doornhaai

·       C. barbifer Tanaka,1912 - mandarijndoornhaai

 

familie Centrophoridae – zwelghaaien & snavelhaaien

 

genus Centrophorus Müller & Henle, 1837

·       C. acus Garman, 1906 - naaldzwelghaai

·       C. atromarginatus Garman, 1913 - dwergzwelghaai

·       C. granulosus (Bloch & Schneider, 1801) – ruwe zwelghaai

·       C. harrissoni McCulloch, 1915 - langsnuitzwelghaai

·       C. isodon (Chu, Meng & Liu, 1981) - zwartvinzwelghaai

·       C. lusitanicus Bocage & Capello, 1864 – portugese zwelghaai

·       C. moluccensis Bleeker, 1860 - kleinvinzwelghaai

·       C. niaukang Teng, 1959 - taiwanzwelghaai

·       C. squamosus (Bonnaterre, 1788) – schubzwelghaai

             bruine doornhaai: M01

·       C. tesselatus Garman, 1906 - mozaïekzwelghaai

 

genus Deania Jordan & Snyder, 1902

·       D. calcea (Lowe, 1839) – spitssnuitsnavelhaai

             spitssnuitdoornhaai: M01

·       D. hystricosa (Garman, 1906) – ruwe langsnuitsnavelhaai

·       D. profundorum (Smith & Radcliffe, 1912) - pijlpuntsnavelhaai

·       D. quadrispinosa (McCulloch, 1915) - langsnuitsnavelhaai

 

familie Etmopteriidae - lantaarnhaaien

 

genus Etmopterus Rafinesque, 1810

·       E. baxteri Garrick, 1957 – nieuw-zeelandse lantaarnhaai

·       E. bigelowi Shirai & Tachikawa, 1993 – gevlekte gladde lantaarnhaai

·       E. brachyurus Smith & Radcliffe, 1912 - kortstaartlantaarnhaai

·       E. bullisi Bigelow & Schroeder, 1957 – gerimpelde lantaarnhaai

·       E. carteri Springer & Burgess, 1985 – cilindrische lantaarnhaai

·       E. compagnoi Fricke & Koch, 1990 – bruine lantaarnhaai

·       E. decacuspidatus Chan, 1966 - kamtandlantaarnhaai

·       E. gracilispinis Krefft, 1968 - breedbandlantaarnhaai

·       E. granulosus (Günther, 1880) – zuidelijke lantaarnhaai

·       E. hillianus (Poey, 1861) – caribische lantaarnhaai

·       E. litvinovi Parin & Kotlyar, in Kotlyar, 1990 - kleinooglantaarnhaai

·       E. lucifer Jordan & Snyder, 1902 – duivelslantaarnhaai

             duivelshaai: D01, S01

·       E. molleri (Whitley, 1939) - slankstaartlantaarnhaai

·       E. perryi Springer & Burgess, 1985 - dwerglantaarnhaai

·       E. polli Bigelow, Schroeder & Springer, 1953 – afrikaanse lantaarnhaai

·       E. princeps Collett, 1904 –  grote lantaarnhaai

             lantaarndoornhaai: M01

·       E. pusilus (Lowe, 1839) – gladde lantaarnhaai

·       E. pycnolepis Kotlyar, 1990 - veelschublantaarnhaai

·       E. robinsi Schofield & Burgess, 1997 – robin’s lantaarnhaai

·       E. schmidti Dolganov, 1986 - zwartbuiklantaarnhaai

·       E. schultzi Bigelow, Schroeder & Springer, 1953 - franjevinlantaarnhaai

·       E. sentosus Bass, d’Aubrey & Kistnasamy, 1976 – doornige lantaarnhaai

·       E. spinax (L., 1758) – donkerbuiklantaarnhaai

             zwarte doornhaai: C02, G02, H02, M01, M02, M04 doornhaai: C01

·       E. splendidus Yano, 1988 – schitterende lantaarnhaai

·       E. tasmaniensis Myagkov & Pavlov, in Gubanov, Kondyurin & Myagkov, 1986 – tasmaanse lantaarnhaai

·       E. unicolor (Engelhardt, 1912) - éénkleurlantaarnhaai

·       E. villosus Gilbert, 1905 – hawaiaanse lantaarnhaai

·       E. virens Bigelow, Schroeder & Springer, 1953 – groene lantaarnhaai

 

 

genus Centroscyllium Müller & Henle, 1841

·       C. excelsum Shirai & Nakaya, 1990 - hoogvinlantaarnhaai

·       C. fabricii (Reinhardt, 1825) – zwarte lantaarnhaai

·       C. granulatum Günther, 1887 – gekorrelde lantaarnhaai

·       C. kamoharai Abe, 1966 – naakte lantaarnhaai

·       C. nigrum Garman, 1899 - krultandlantaarnhaai

·       C. ornatum (Alcock, 1889) – sierlijke lantaarnhaai

·       C. ritteri Jordan & Fowler, 1903 - witvinlantaarnhaai

 

genus Aculeola de Buen, 1959

·       A. nigra de Buen, 1959 - haaktandlantaarnhaai

 

genus Microscyllium Shirai & Nakaya, 1990

·       M. sheikoi (Dolganov, 1986) - rasptandlantaarnhaai

 

genus Trigonognathus Mochizuki & Ohe, 1990

·       T. kabeyai Mochizuki & Ohe, 1990 - adderlantaarnhaai

 

familie Dalatiidae – valse doornhaaien, koekjessnijders & dwerghaaien[6]

 

genus Dalatias Rafinesque, 1810

·       D. licha (Bonnaterre, 1788) – valse doornhaai

             zwarte haai: M01, M04, N01, N02[7] chocoladehaai: G02, M02

 

genus Isistius Gill, 1865

·       I. brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824) – koekjessnijder

             koekjessnijder: S01

·       I. labialis Meng, Chu & Li, 1985 – zuidchinese koekjessnijder

·       I. plutodus Garrick & Springer, 1964 - langtandkoekjessnijder

 

genus Euprotomicrus Gill, 1865

·       E. bispinatus (Quoy & Gaimard, 1824) - dwerghaai

 

genus Squaliolus Smith & Radcliffe, in Smith,1912

·       S. aliae Teng, 1959 - kleinoogdwerghaai

·       S. laticaudus Smith & Radcliffe, 1912 - stekeldwerghaai

 

genus Heteroscymnoides Fowler, 1934

·       H. marleyi Fowler, 1934 - langsnuitdwerghaai

 

genus Euprotomicroides Hulley & Penrith, 1966

·       E. zantedeschia Hulley & Penrith, 1966 - staartlichtdwerghaai

 

genus Mollisquama Dolganov, 1984

·       M. parini Dolganov, 1984 - vestzakdwerghaai

 

familie Somniosidae – ijshaaien, groenlandse haai & lemargo

 

genus Somniosus Le Sueur, 1818

·       S. microcephalus (Bloch & Schneider, 1801) – groenlandse haai

             groenlandse haai: G02, H01, H02, M01, M02, M04, N01, N02, R01, S01, W01 ijshaai: H02, M04

·       S. pacificus Bigelow & Schroeder, 1944 – pacifische ijshaai

·       S. rostratus (Risso, 1810) – lemargo

             lemargo: G02, H02, M02

 

genus Centroscymnus Bocage & Capello, 1864

·       C. coelolepis Bocage & Capello, 1864 – portugese ijshaai

             portugese doornhaai: M01

·       C. crepidater (Bocage & Capello, 1864) - langsnuitijshaai

·       C. cryptacanthus Regan, 1906 - kortsnuitijshaai

·       C. macracanthus Regan, 1906 - langstekelijshaai

·       C. owstoni Garman, 1906 – ruwe ijshaai

·       C. plunketi (Waite, 1909) - tokkelijshaai

 

genus Scymnodon Bocage & Capello, 1864

·       S. ishiharai Yano & Tanaka, 1984 – japanse ijshaai

·       S. ringens Bocage & Capello, 1864 - mestandijshaai

 

genus Zameus Jordan & Fowler, 1930

·       Z. squamulosus (Günther, 1877) - fluweelijshaai

 

genus Scymnodalatias Garrick, 1956

·       S. albicauda Taniuchi & Garrick, 1986 - witstaartijshaai

·       S. garricki Kukuyev & Konovalenko, 1988 - azorenijshaai

·       S. oligodon Kukuyev & Konovalenko, 1988 – tandarme ijshaai

·       S. sherwoodi (Archey, 1921) – sherwood’s ijshaai

 

familie Oxynotidae - ruwhaaien[8]

 

genus Oxynotus Rafinesque, 1810

·       O. bruniensis (Ogilby, 1893) – stekelruwhaai

             doornhaai: S01

·       O. caribbaeus Cervigon, 1961 – caribische ruwhaai

·       O. centrina (L., 1758) – grootvinruwhaai

             grootvindoornhaai: M01 zeevarkenhaai: G02, M02 hondshaai: H02

·       O. japonicus Yano & Murofushi, 1985 – japanse ruwhaai

·       O. paradoxus Frade, 1929 – zeilvinruwhaai

             zeilvindoornhaai: M01

·       O. shubnikovi Myagkov, in Gubanov, Kondyurin & Myagkov, 1986 - strijkijzerruwhaai

 

orde Pristiophoriformes

 

familie Pristiophoridae - zaaghaaien

 

genus Pristiophorus Müller & Henle, 1837

·       P. cirratus (Latham, 1794) - langsnuitzaaghaai

·       P. japonicus Günther, 1870 – japanse zaaghaai

             japanse zaaghaai: M02

·       P. nudipinnis Günther, 1870 – kortsnuitzaaghaai

             kortsnuitzaaghaai: M02

·       P. schroederi Springer & Bullis, 1960 - bahamazaaghaai

 

genus Pliotrema Regan, 1906

·       P. warreni Regan, 1906 - zeskieuwszaaghaai

 

orde Squatiniformes

 

familie Squatinidae – zee-engels[9]

 

genus Squatina Dumeril, 1806

·       S. aculeata Dumeril, in Cuvier, 1817 – gestekelde zee-engel

             gestekelde zeeëngel: L01

·       S. africana Regan, 1908 – afrikaanse zee-engel

·       S. argentina Marini, 1930 – argentijnse zee-engel

·       S. australis Regan, 1906 – australische zee-engel

             australische zeeëngel: M02

·       S. californica Ayres, 1859 – pacifische zee-engel

·       S. dumeril Lesueur, 1818 - zandduivel

·       S. formosa Shen & Ting, 1972 – taiwanese zee-engel

·       S. guggenheim Marini, 1936 – gebogen zee-engel

·       S. japonica Bleeker, 1858 – japanse zee-engel

·       S. nebulosa Regan, 1906 – nevelzee-engel

·       S. occulta Vooren & da Silva, 1991 – verborgen zee-engel

·       S. oculata Bonaparte, 1840 – gevlekte zee-engel

             gevlekte zeeëngel: L01

·       S. squatina (L., 1758) – zee-engel

             zee-engel: G02, M01, M02, R01 zeeëngel: C01, C03, H01, H02, H03, L01, M04, N01, N02, S01, W01 schoorhaai: L01, R01, W01 pakhaai: R01 speelman: G02 engelshaai: H02

·       S. tergocellata McCulloch, 1914 – sierlijke zee-engel

·       S. tergocellatoides Chen, 1963 – oogvlekzee-engel

 

orde Orectolobiformes

 

familie Parascylliidae – halsbandtapijthaaien[10] & zadeltapijthaaien

 

genus Parascyllium Gill, 1862

·       P. collare Ramsay & Ogilby, 1888 – halsbandtapijthaai

             gekraagde tapijthaai: M02

·       P. ferrugineum McCulloch, 1911 - roesthalsbandtapijthaai

·       P. variolatum (Dumeril, 1853) - halskettingtapijthaai

 

genus Cirrhoscyllium Smith & Radcliffe, 1913

·       C. expolitum Smith & Radcliffe, 1913 - voeldraadzadeltapijthaai

·       C. formosanum Teng, 1959 – taiwanese zadeltapijthaai

·       C. japonicum Kamohara, 1943 – japanse zadeltapijthaai

 

familie Brachaeluridae – blinde haaien

 

genus Brachaelurus Ogilby, 1907

·       B. waddi (Bloch & Schneider, 1801) – blinde haai

             blinde haai: M02

 

genus Heteroscyllium Regan, 1908

·       H. colcloughi (Ogilby, 1907) – blauwgrijze blinde haai

             blauwgrijze tapijthaai: M02

 

familie Orectolobidae - bakerhaaien[11]

 

genus Orectolobus Bonaparte, 1834

·       O. japonicus Regan, 1906 – japanse bakerhaai

·       O. maculatus (Bonnaterre, 1788) – gevlekte bakerhaai

             gevlekte wobbegong: M02 australische tapijthaai: G02 wobbegong: H01[12], H02[13] wobbegonghaai: H02

·       O. ornatus (de Vis, 1883) – sierlijke bakerhaai

             gevlekte tapijthaai: D01 wobbegong: M02

·       O. wardi Whitley, 1939 – noordelijke bakerhaai

 

genus Eucrossorhinus Regan,1908

·       E. dasypogon (Bleeker, 1867) – franjebakerhaai

             wobbegonghaai: H02 kwastwobbegong: TV[14]

 

genus Sutorectus Whitley, 1939

·       S. tentaculatus (Peters, 1864) - schoenlappersbakerhaai

 

familie Hemiscylliidae – epaulethaaien & bamboehaaien

 

genus Hemiscyllium Müller & Henle, 1838

·       H. freycineti (Quoy & Gaimard, 1824) – indonesische gespikkelde epaulethaai

·       H. hallstromi Whitley, 1967 - papoeaepaulethaai

·       H. ocellatum (Bonnaterre, 1788) – epaulethaai

             epaulethaai: M02, S01

·       H. strahani Whitley, 1967 – gekapte epaulethaai

·       H. trispeculare Richardson, 1843 – gespikkelde epaulethaai

 

genus Chiloscyllium Müller & Henle, 1837

·       C. arabicum Gubanov, in Gubanov & Schleib, 1980 – arabische bamboehaai

             arabische tapijthaai: M02

·       C. burmensis Dingerkus & DeFino, 1983 - birmabamboehaai

·       C. griseum Müller & Henle, 1838 – grijze bamboehaai

             bruine grondhaai: G01

·       C. hasselti Bleeker, 1852 – indonesische bamboehaai

·       C. indicum (Gmelin, 1789) – slanke bamboehaai

·       C. plagiosum (Bennett, 1830) – witgestippelde bamboehaai

·       C. punctatum Müller & Henle, 1838 – bruinegebande bamboehaai

 

familie Ginglymostomatidae - verpleegsterhaaien[15]

 

genus Nebrius Rüppell, 1837

·       N. ferrugineus (Lesson, 1830) – geelbruine verpleegsterhaai

             geelbruine zooghaai: H02[16]

 

genus Ginglymostoma Müller & Henle, 1837

·       G. cirratum (Bonnaterre, 1788) – verpleegsterhaai

             verpleegsterhaai: B01, M02, S01 zooghaai: H02

 

genus Pseudoginglymostoma Dingerkus, 1986

·       P. brevicaudatum (Günther, in Playfair & Günther, 1866) – kleine verpleegsterhaai

 

familie Stegostomatidae - zebrahaaien

 

genus Stegostoma Müller & Henle, 1837

·       S. fasciatum (Hermann, 1783) – zebrahaai

             zebrahaai: G02, M02

 

familie Rhincodontidae - walvishaaien

 

genus Rhincodon Smith, 1828

·       R. typus Smith, 1828 – walvishaai

             walvishaai: D01, G02, H01, H02, M02, S01

 

orde Lamniformes

 

familie  Odontaspidae - zandtijgerhaaien[17]

 

genus Odontaspis Agassiz, 1838

·       O. ferox (Risso, 1810) – kleintandzandtijgerhaai

             zandtijgerhaai: D01 roofhaai: G02[18], L01[19] wilde haai: G02[20] schildtandhaai: H02

·       O. noronhai (Maul, 1955) - grootoogzandtijgerhaai

 

genus Carcharias Rafinesque, 1810

·       C. taurus Rafinesque, 1810 – zandtijgerhaai

             zandhaai: G02, H01[21], H02[22], L01, M02[23] grijze verpleegsterhaai: S01[24] zandtijgerhaai: H02[25]

·       C. tricuspidatus Day, 1878 – indiase zandtijgerhaai

 

familie Pseudocarchariidae - krokodilhaaien

 

genus Pseudocarcharias Cadenat, 1963

·       P. kamoharai (Matsubara, 1936) – krokodilhaai

             krokodilhaai: M02, S01

 

familie Mitsukurinidae - koboldhaaien[26]

 

genus Mitsukurina Jordan, 1898

·       M. owstoni Jordan, 1898 – koboldhaai

             koboldhaai: M02, S01 japanse neushaai: G02[27], H01[28] neushaai: H02

 

familie Lamnidae – haringhaai, zalmhaai, makreelhaaien & witte haai[29]

 

genus Carcharodon Smith, in Müller & Henle, 1838

·       C. carcharias (L., 1758) – witte haai

             witte haai: D01, H01, H02[30], M02, S01 grote witte haai: S01 mensenhaai: G02, H02, L01 witte mensenhaai: M03

 

genus Lamna Cuvier, 1816

·       L. ditropis Hubbs & Follett, 1947 - zalmhaai

·       L. nasus (Bonnaterre, 1788) – haringhaai

             haringhaai: G02, H01[31], K01, L01, M01, M02, M04, N01 neushaai: C02[32], C03, G02, K01, L01, M03[33], M04, N02, R01[34], S03, W01[35] atlantische haringhaai: H02

 

genus Isurus Rafinesque, 1810

·       I. oxyrinchus Rafinesque, 1810 – kortvinmakreelhaai

             makreelhaai: C03, G02, L01, M01 mako: C03, G02, L01, M02 spitssnuit-haringhaai: H01 makohaai: H02 atlantische mako: H02

·       I. paucus Guitart Manday, 1966 – langvinmakreelhaai

             langvinmako: H02[36] indopacifische mako: H02[37]

 

familie Alopiidae - voshaaien

 

genus Alopias Rafinesque, 1810

·       A. pelagicus Nakamura, 1935 – pelagische voshaai

·       A. superciliosus (Lowe, 1839) – grootoogvoshaai

             grootoogvoshaai: M02 grootogige voshaai: H02

·       A. vulpinus (Bonnaterre, 1788) – voshaai

             voshaai: C02, C03, G02, H01[38], H02, L01, M01, M02, M04, N01, N02, R01[39], S01, W01[40]

 

familie Cetorhinidae - reuzenhaaien

 

genus Cetorhinus Blainville, 1816

·       C. maximus ( Gunnerus, 1765) – reuzenhaai

             reuzenhaai: C02, C03, G02, H01, H02, L01, M01, M02, M03, R01, S01, W01 reuzehaai: M04, N01, N02 pelgrimshaai: M03 Apekal: M04 zonnebadende haai: H02

 

familie Megachasmidae - grootbekhaaien

 

genus Megachasma Taylor, Compagno & Struhsaker, 1983

·       M. pelagios Taylor, Compagno & Struhsaker, 1983 – grootbekhaai

             grootbekhaai: M02, S01 grootbek: S01

 

orde Carcharhiniformes

 

familie Scyliorhinidae – kathaaien, hondshaaien, schaamhaaien & zwelhaaien

 

genus Scyliorhinus[41] Blainville, 1816

·       S. besnardi Springer & Sadowsky, 1970 – gestippelde kathaai

·       S. boa Goode & Bean, 1896 - boakathaai

·       S. canicula (L.,1758) – hondshaai

             hondshaai: C02, C03[42], G01, G02, H03, K01, L01, L02[43], M01, M02, M03, M04, N01, N02, P01, R01, S03, S04, W01 tijgerhaai: R01 gevlekte hondshaai: H01 kleingevlekte kathaai: H02[44]

·       S. capensis (Smith, in Müller & Henle, 1841) – geelgestippelde kathaai

·       S. cervigoni Maurin & Bonnet, 1970 – west-afrikaanse kathaai

·       S. comoroensis Compagno, 1989 - komorenkathaai

·       S. garmani (Fowler, 1934) - bruinvlekkathaai

·       S. haeckeli (Ribeiro, 1907) – sproetige kathaai

·       S. hesperius Springer, 1966 - witzadelkathaai

·       S. meadi Springer, 1966 - klodderkathaai

·       S. retifer (Garman, 1881) – kettingkathaai

             kettinghaai: M02

·       S. stellaris (L.,1758) – kathaai

             kathaai: C03, G02, L01, L02,  M01, M02, M03, N01, N02, S04, W01[45] grootvlekkige hondshaai: H01 grootgevlekte kathaai: H02 zeehond: H03

·       S. tokubee Shirai, Hagiwara & Nakaya 1992 - izukathaai

·       S. torazame (Tanaka. 1908) – bedekte kathaai

·       S. torrei Howell-Rivero, 1936 - dwergkathaai

 

genus Poroderma Smith, 1837

·       P. africanum ( Gmelin, 1789) – gestreepte kathaai

             gestreepte kathaai: M02

·       P. pantherinum (Smith in Müller & Henle,1838) - panterkathaai

 

genus Cephaloscyllium Gill, 1862

·       C. fasciatum Chan, 1966 - netzwelhaai

·       C. isabellum (Bonnaterre, 1788) - dambordzwelhaai

·       C. laticeps (Dumeril, 1853) – australische zwelhaai

             australische zwelhaai: M02

·       C. silasi (Talwar, 1974) – indiase zwelhaai

·       C. sufflans (Regan, 1921) – ballonzwelhaai

             ballonhaai: M02

·       C. umbratile Jordan & Fowler, 1903 – japanse zwelhaai

·       C. ventriosum (Garman, 1880) – zwelhaai

             zwelhaai: M02

 

genus Galeus Rafinesque, 1810

·       G. arae (Nichols, 1927) - ruwstaartkathaai

·       G. atlanticus (Vaillant, 1888) – atlantische zaagstaartkathaai

·       G. boardmani (Whitley, 1928) – australische zaagstaartkathaai

·       G. cadenati Springer, 1966 - langvinzaagstaartkathaai

·       G. eastmani (Jordan & Snyder, 1904) - gekkokathaai

·       G. gracilis Compagno & Stevens, 1993 – slanke zaagstaartkathaai

·       G. longirostris Tachikawa & Taniuchi, 1987 - langsnuitzaagstaartkathaai

·       G. melastomus Rafinesque, 1810 – spaanse hondshaai

             spaanse hondshaai: C02, G02, L01, L02, M01, M04 zwartbekkathaai: M02

·       G. murinus (Collett, 1904) - muiskathaai

·       G. nipponensis Nakaya, 1975 - breedvinzaagstaartkathaai

·       G. piperatus Springer & Wagner, 1966 - peperkathaai

·       G. polli Cadenat, 1959 – afrikaanse zaagstaartkathaai

·       G. sauteri (Jordan & Richardson, 1909) - zwarttipzaagstaartkathaai

·       G. schultzi Springer, 1979 - dwergzaagstaartkathaai

·       G. springeri Konstantinou & Cozzi, 1998 – springer’s zaagstaartkathaai

 

genus Parmaturus Garman, 1906

·       P. campechiensis Springer, 1979 – mexicaanse kathaai

·       P. macmillani Hardy, 1985 – nieuw-zeelandse vijlstaartkathaai

·       P. melanobranchius (Chan, 1966) - zwartkieuwkathaai

·       P. pilosus Garman, 1906 - salamanderkathaai

·       P. xanurius (Gilbert, 1892) - vijlstaartkathaai

 

genus Cephalurus Bigelow & Schroeder, 1941

·       C. cephalus (Gilbert, 1892) - lollykathaai

 

genus Halaelurus Gill, 1862

·       H. alcocki Garman, 1913 – arabische kathaai

·       H. boesemani Springer & d'Aubrey, 1972 – gespikkelde kathaai

·       H. buergeri (Müller & Henle, 1838) - nagasakikathaai

·       H. canescens (Günther, 1878) - schemerkathaai

·       H. clevai Seret, 1987 - breedkopkathaai

·       H. dawsoni Springer, 1971 – niew-zeelandse kathaai

·       H. hispidus (Alcock, 1891) - borstelkathaai

·       H. immaculatus Chu & Meng, in Chu, Meng, Hu & Li, 1982 – vlekloze kathaai

·       H. lineatus Bass, d'Aubrey & Kistnasamy, 1975 - lijnkathaai

·       H. lutarius Springer & d’Aubrey, 1972 - modderkathaai

·       H. natalensis (Regan, 1904) - tijgerkathaai

·       H. quagga (Alcock, 1899) - quaggakathaai

 

genus Haploblepharus Garman, 1913

·       H. edwardsii (Voigt, in Cuvier, 1832) - pofadderschaamhaai

·       H. fuscus Smith, 1950 – bruine schaamhaai

·       H. pictus (Müller & Henle, 1838) – donkere schaamhaai

 

genus Holohalaelurus Fowler, 1934

·       H. punctatus (Gilchrist & Thompson, 1914) – afrikaanse gevlekte kathaai

·       H. regani (Gilchrist, 1922) - isaackathaai

 

genus Asymbolus Whitley, 1939

·       A. analis (Ogilby, 1885) – grijsgevlekte kathaai

·       A. vincenti (Zeitz, 1908) - golfkathaai

 

genus Pentanchus Smith & Radcliffe, in Smith, 1912

·       P. profundicolus (Smith & Radcliffe, 1912) - eenvinkathaai

 

genus Apristurus Garman, 1913

·       A. acanutus Chu, Meng & Li, in Meng, Chu & Li, 1985 - vlaksnuitkathaai

·       A. aphyodes Nakaya & Stehmann, 1998 – witte kathaai

·       A. atlanticus (Koefoed, 1932) – atlantische spookkathaai

·       A. brunneus (Gilbert, 1892) – bruine kathaai

·       A. canutus Springer & Heemstra, in Springer, 1979 – grauwe kathaai

·       A. fedorovi Dolganov, 1985 – stevige kathaai

·       A. gibbosus Meng, Chu & Li, 1985 – gebochelde kathaai

·       A. herklotsi (Fowler, 1934) - langvinkathaai

·       A. indicus (Brauer, 1906) - kleinbuikkathaai

·       A. investigatoris (Misra, 1962) - breedsnuitkathaai

·       A. japonicus Nakaya, 1975 – japanse kathaai

·       A. kampae Taylor, 1972 - langsnuitkathaai

·       A. laurussoni (Saemundsson, 1922) – ijslandse kathaai

·       A. longicephalus Nakaya, 1975 - langkopkathaai

·       A. macrorhynchus (Tanaka, 1909) - platkopkathaai

·       A. macrostomus Meng, Chu & Li, 1985 - breedbekkathaai

·       A. manis (Springer, 1979) - spookkathaai

·       A. microps (Gilchrist, 1922) - kleinoogkathaai

·       A. micropterygeus Meng, Chu & Li, in Chu, Meng & Li, 1986 - smalrugkathaai

·       A. nasutus de Buen, 1959 - grootsnuitkathaai

·       A. parvipinnis Springer & Heemstra, in Springer, 1979 - kleinvinkathaai

·       A. pinguis Deng, Xiong & Zhan, 1983 – vette kathaai

·       A. platyrhynchus (Tanaka, 1909) - spatelsnuitkathaai

·       A. profundorum (Goode & Bean, 1896) - diepwaterkathaai

·       A. riveri Bigelow & Schroeder, 1944 - breedkieuwkathaai

·       A. saldanha (Barnard, 1925) - saldanhakathaai

·       A. sibogae (Weber, 1913) – bleke kathaai

·       A. sinensis Chu & Hu, in Chu, Meng, Hu & Li, 1981 – zuid-chinese kathaai

·       A. spongiceps (Gilbert, 1905) - sponshoofdkathaai

·       A. stenseni Springer, 1979 - panamaspookkathaai

·       A. verweyi (Fowler, 1934) - borneokathaai

 

genus Atelomycterus Garman, 1913

·       A. fasciatus Compagno & Stevens, 1993 - bandzandkathaai

·       A. macleayi Whitley, 1939 – australische marmerkathaai

·       A. marmoratus (Bennett, 1830) - koraalkathaai

 

genus Aulohalaelurus Fowler, 1934

·       A. kanakorum Seret, 1990 – nieuw-caledonische kathaai

·       A. labiosus (Waite, 1905) – zwartgevlekte kathaai

 

genus Schroederichthys Springer, 1966

·       S. bivius (Smith, in Müller & Henle, 1838) - streepbekkathaai

·       S. chilensis (Guichenot, in Gay, 1848) – roodgevlekte kathaai

·       S. maculatus Springer, 1966 - smalstaartkathaai

·       S. tenuis Springer, 1966 – slanke kathaai

 

familie Proscylliidae - rugvinkathaaien

 

genus Proscyllium Hilgendorf, 1904

·       P. habereri Hilgendorf, 1904 – elegante rugvinkathaai

 

genus Eridacnis Smith, 1913

·       E. barbouri ( Bigelow & Schroeder, 1944) – cubaanse rugvinkathaai

·       E. radcliffei Smith, 1913 - dwergrugvinkathaai

·       E. sinuans (Smith, 1957) – afrikaanse rugvinkathaai

 

genus Ctenacis Compagno, 1973

·       C. fehlmanni (Springer, 1968) - harlekijnrugvinkathaai

 

familie Pseudotriakidae – valse kathaaien[46]

 

genus Pseudotriakis Capello, 1868

·       P. microdon Capello, 1868– atlantische valse kathaai

             atlantische valse gladde haai: G02, M02

 

genus Gollum Compagno, 1973

·       G. attenuatus (Garrick, 1954) – slanke valse kathaai

 

familie Leptochariidae - voeldraadhondshaaien[47]

 

genus Leptocharias Smith, in Müller & Henle, 1838

·       L. smithii (Müller & Henle, 1839) – voeldraadhondshaai

             voeldraadhondshaai: M02

 

familie Triakidae – toonhaaien, luipaardhaaien, vaalhaaien & ruwe haai[48]

 

genus Mustelus Linck, 1790

·       M. antarcticus Günther, 1870 – australische toonhaai

·       M. asterias Cloquet, 1821 – gevlekte toonhaai

             gevlekte toonhaai: C03, M01, M04 gevlekte gladde haai: N01, N02 noordelijke gladde haai: G02, L01

·       M. californicus Gill, 1864 – grijze toonhaai

·       M. canis (Mitchill, 1815) – donkere toonhaai

             gladde haai: H01 toonhaai: H01 gladde marterhaai: H02

·       M. dorsalis Gill, 1864 - scherpsnuittoonhaai

·       M. fasciatus (Garman, 1913) – gestreepte toonhaai

·       M. griseus Pietschmann, 1908 –  egale toonhaai

·       M. henlei (Gill, 1863) – bruine toonhaai

·       M. higmani Springer & Lowe, 1963 - kleinoogtoonhaai

·       M. lenticulatus Phillipps, 1932 - brakwatertoonhaai

·       M. lunulatus Jordan & Gilbert, 1883 - sikkelvintoonhaai

·       M. manazo Bleeker, 1854 - stervlektoonhaai

·       M. mento Cope, 1877 – gespikkelde toonhaai

·       M. minicanis Heemstra, 1997 - dwergtoonhaai

·       M. mosis Hemprich & Ehrenberg, 1899 – arabische toonhaai

·       M. mustelus (L., 1758) – toonhaai

             gewone toonhaai: M01 toonhaai: C02, C03, G02, H02[49], L01, M04, P01, R01 , W01 gladde haai: G02, L01, N01, N02 sterhaai: W01 marterhaai: H02[50] gladde toonhaai: H02[51] zandhaai: H03

·       M. norrisi Springer, 1940 - floridatoonhaai

·       M. palumbes Smith, 1957 - witvlektoonhaai

·       M. punctulatus Risso, 1826 - zwartvlektoonhaai

·       M. schmitti Springer, 1940 - smalsnuittoonhaai

·       M. sinusmexicanus Heemstra, 1997 – golf van mexico toonhaai

·       M. whitneyi Chirichigno, 1973 – gebochelde toonhaai

 

genus Triakis Müller & Henle, 1838

·       T. acutipinna Kato, 1968 - scherpvinluipaardhaai

·       T. maculata Kner & Steindachner, 1866 – gespikkelde luipaardhaai

·       T. megalopterus (Smith, 1849) – gevlekte luipaardhaai

·       T. scyllium Müller & Henle, 1839 - bandluipaardhaai

·       T. semifasciata Girard, 1854 – luipaardhaai

             luipaardhaai: H01, H02, M02, S01

 

genus Scylliogaleus Boulenger, 1902

·       S. quecketti Boulenger, 1902 - flapsnuitvaalhaai

 

genus Galeorhinus Blainville, 1816

·       G. galeus (L., 1758) – ruwe haai

             ruwe haai: C02, C03, G02, K01, L01, M01, M02, M04, N01, N02, P01[52], R01[53], S03, W01[54] speerhaai: C01[55] steenhaai: H03, M04 grijze haai: H01 hondshaai: H02

 

genus Hypogaleus Smith, 1957

·       H. hyugaensis (Miyosi, 1939) - zwarttipvaalhaai

 

genus Hemitriakis Herre, 1923

·       H. abdita Compagno & Stevens, 1993 – diepwater sikkelvinvaalhaai

·       H. falcata Compagno & Stevens, 1993 –sikkelvinvaalhaai

·       H. japanica (Müller & Henle, 1839) – japanse vaalhaai

·       H. leucoperiptera Herre, 1923 - witvinvaalhaai

 

genus Furgaleus Whitley, 1951

·       F. macki (Whitley, 1943) - snorvaalhaai

 

genus Iago Compagno & Springer, 1971

·       I. garricki Fourmanoir, 1979 - langsnuitvaalhaai

·       I. omanensis (Norman, 1939) - grootoogvaalhaai

 

genus Gogolia Compagno 1973

·       G. filewoodi Compagno, 1973 - zeilrugvaalhaai

 

familie Hemigaleidae - wezelhaaien

 

genus Hemigaleus Bleeker, 1852

·       H. microstoma Bleeker, 1852 - sikkelvinwezelhaai

 

genus Chaenogaleus Gill, 1862

·       C. macrostoma (Bleeker, 1852) - haaktandwezelhaai

 

genus Paragaleus Budker, 1935

·       P. leucolomatus Compagno & Smale, 1985 - wittipwezelhaai

·       P. pectoralis (Garman, 1906) – atlantische wezelhaai

·       P. randalli Compagno, Krupp & Carpenter, 1996 – slanke wezelhaai

·       P. tengi (Chen, 1963) - rechttandwezelhaai

 

genus Hemipristis Agassiz, 1843

·       H. elongatus (Klunzinger, 1871) - wezelhaai

 

familie Carcharhinidae - roofhaaien[56]

 

genus Galeocerdo Müller & Henle, 1837

·       G. cuvier (Peron & Lesueur, in Lesueur, 1822)[57]tijgerhaai

             tijgerhaai: C01[58], G02, H01, H02, M02, S01

 

genus Scoliodon Müller & Henle, 1837

·       S. laticaudus Müller & Henle, 1838 - steeksnuithaai

 

genus Carcharhinus Blainville, 1816

·       C. acronotus (Poey, 1860) - zwartsnuithaai

·       C. albimarginatus (Rüppell, 1837) – zilverpunthaai

             zilverpunthaai: M02 witvinrifhaai: H02 kustwitvinhaai: H02

·       C. altimus (Springer, 1950) - grootsnuithaai

·       C. amblyrhynchoides (Whitley,1934) – sierlijke haai

·       C. amblyrhynchos (Bleeker, 1856) – grijze rifhaai

             zwartstaartrifhaai: D01[59], M02[60] grijze rifhaai: M02, S01 grauwe rifhaai: M02 grijze haai: H02

·       C. amboinensis (Müller & Henle, 1839) - varkensooghaai

·       C. borneensis (Bleeker, 1859) - borneohaai

·       C. brachyurus (Günther, 1870) – koperhaai

             bronskleurige walvisvangershaai: H02[61]

·       C. brevipinna (Müller & Henle, 1839) – tolhaai

             grote zwarte vinhaai: H02[62]

·       C. cautus (Whitley, 1945) – nerveuze haai

·       C. dussumieri (Valenciennes, in Müller & Henle, 1839) - witwanghaai

·       C. falciformis (Bibron, in Müller & Henle, 1839) – zijdehaai

             grauwe rifhaai: G02[63] grijze haai: H02[64] rifhaai: H02[65] grauwe fithaai: H02[66] grijze rifhaai: H02[67] zijdehaai: H02 gladde haai: H02

·       C. fitzroyensis (Whitley, 1943) - kreekhaai

·       C. galapagensis Snodgrass & Heller, 1905 - galapagoshaai

             galapagoshaai: H02, M02 galápagoshaai: H02 galápagos haai: H02

·       C. hemiodon (Valenciennes, in Müller & Henle, 1839) - pondicherryhaai

·       C. isodon (Valenciennes, in Müller & Henle, 1839) - fijntandhaai

·       C. leiodon Garrick, 1985 - gladtandzwarttiphaai

·       C. leucas (Valenciennes, in Müller & Henle, 1839) –stierhaai

             grondhaai: M02, S01 zoetwaterhaai: M02 zambezihaai: M02 stierhaai: S01 nicaraguameerhaai: TV[68] nicaraguahaai: H02[69] gewone grondhaai: H02 grijze haai: H02[70]

·       C. limbatus (Valenciennes, in Müller & Henle, 1839) – zwartpunthaai

             zwartpunthaai: M02, S01 zwartpunt: S01 grijze haai: H02[71]

·       C. longimanus (Poey, 1861) – oceanische witpunthaai

             oceanische witpunthaai: D01, M02, S01 witpunthaai: H01 witte vinhaai: H02 witpunttoonhaai: H02

·       C. macloti (Müller & Henle, 1839) - hardsnuithaai

·       C. melanopterus (Quoy & Gaimard, 1824) – zwartpuntrifhaai

             zwartpuntrifhaai: M02 speerhaai: G02 zwartvinrifhaai: H02 zwartvin-rifhaai: H02 zwartvinhaai: H02 zwarte vinhaai: H02

·       C. obscurus (Lesueur, 1818) – schemerhaai

             walvisvangershaai: H02[72] zwarte walvisvangershaai: H02[73] donkere haai: H02

·       C. perezi (Poey, 1876) – caribische rifhaai

             caribische rifhaai: D01, H02[74], M02 springershaai: H02[75]

·       C. plumbeus (Nardo, 1827) – zandbankhaai

             atlantische mensenhaai: G02, M02 atlantische bruine haai: H02[76] grauwe haai: H02[77]

·       C. porosus (Ranzani, 1839) - kleinstaarthaai

·       C. sealei (Pietschmann, 1916) - zwartstiphaai

·       C. signatus (Poey, 1868) - nachthaai

·       C. sorrah (Valenciennes, in Müller & Henle, 1839) - vlekstaarthaai

·       C. tilstoni (Whitley, 1950) – australische zwartpunthaai

 

genus Glyphis Agassiz, 1843

·       G. gangeticus (Müller & Henle, 1839) – gangeshaai

             gangeshaai: H02[78], M02

·       G. glyphis (Müller & Henle, 1839) - speertandhaai

·       G. siamensis (Steindachner, 1896) – siamese haai

 

genus Prionace Cantor, 1849

·       P. glauca (L.,1758) – blauwe haai

             blauwe haai: C02, C03, D01, G02, H02, L01, M01, M02, M03, M04, N01, R01[79], S01, S03, W01 mensenhaai: W01[80] grote blauwe haai: C01, H01

 

genus Lamiopsis Gill, 1862

·       L. temmincki (Müller & Henle, 1839) - breedvinhaai

 

genus Negaprion Whitley, 1940

·       N. acutidens (Rüppell, 1837) – sikkelvincitroenhaai

·       N. brevirostris (Poey, 1868) – citroenhaai

             citroenhaai: H02, M02, S01

 

genus Nasolamia Compagno & Garrick, 1983

·       N. velox (Gilbert, in Jordan & Evermann, 1898) - witneushaai

 

genus Rhizoprionodon Whitley, 1929

·       R. acutus ( Rüppell,1837) - melkhaai

·       R. lalandei (Valenciennes, in Müller & Henle, 1839) – braziliaanse scherpsnuithaai

·       R. longurio (Jordan & Gilbert, 1882) – pacifische scherpsnuithaai

·       R. oligolinx Springer, 1964 – grijze scherpsnuithaai

·       R. porosus (Poey, 1861) – caribische scherpsnuithaai

·       R. taylori (Ogilby, 1915) – australische scherpsnuithaai

·       R. terraenovae (Richardson, 1836) – atlantische scherpsnuithaai

 

genus Loxodon Müller & Henle, 1839

·       L. macrorhinus Müller & Henle, 1839 - spleetooghaai

 

genus Isogomphodon Gill, 1862

·       I. oxyrhynchus (Müller & Henle, 1839) - dolkneushaai

 

genus Triaenodon Müller & Henle, 1837)

·       T. obesus (Rüppell 1837) – witpuntrifhaai

             witpuntrifhaai: M02 gladde hondshaai: G02 witpunttoonhaai: H02 kleine witpunttoonhaai: H02 witpunthaai: H02

 

familie Sphyrnidae - hamerhaaien

 

genus Sphyrna Rafinesque, 1810

·       S. corona Springer, 1940 – hamerkophamerhaai

             hamerhaai: H02

·       S. lewini (Griffith & Smith, in Cuvier, Griffith & Smith, 1834) – geschulpte hamerhaai

             geschulpte hamerhaai: M02, S01 hamerhaai: H02

·       S. media Springer, 1940 - schepkophamerhaai

·       S. mokarran (Rüppell, 1837) – grote hamerhaai

             grote hamerhaai: G02, H02, M02, S01

·       S. tiburo (L., 1758) – kaphamerhaai

             hamerhaai: H02

·       S. tudes (Valenciennes, 1822) –kleinooghamerhaai

             hamerhaai: L01

·       S. zygaena (L.,  1758) – gladde hamerhaai

             gewone hamerhaai: G02, L01, M01 hamerhaai: H01, R01, M03, W01 gladde hamerhaai: H02

 

genus Eusphyra Gill, 1862

·       E. blochii (Cuvier, 1817)- vleugelkophamerhaai

             vleugelkop: S01

 

superorde Batoidea

 

orde Pristiformes

 

familie Pristidae - zaagroggen[81]

 

genus Pristis Linck, 1790

·       P. clavata Garman, 1906 - dwergzaagrog

·       P. microdon Latham, 1794 - zoetwaterzaagrog

·       P. pectinata Latham,1794 – kleintandzaagrog

             westelijke zaagvis: G02[82] zaagvis: H01[83]

·       P. perotteti (Valenciennes, in Müller & Henle, 1841) - groottandzaagrog

·       P. pristis (L., 1758) – gewone zaagrog

·       P. zijsron Bleeker, 1851 – groene zaagrog

 

genus Anoxypristis White & Moy-Thomas, 1941

·       A. cuspidata (Latham, 1794) - mestandzaagrog

 

orde Rhiniformes

 

familie Rhinidae - kegroggen

 

genus Rhina Bloch & Schnneider, 1801

·       R. ancylostoma Bloch & Schnneider, 1801 - rondbekkegrog

 

genus Rhynchobatus Müller & Henle, 1837

·       R. australiae Whitley, 1939 – australische kegrog

·       R. djiddensis (Forsskael, 1775) – witgestippelde kegrog

·       R. laevis (Bloch & Schneider, 1801) - gladneuskegrog

·       R. luebberti Ehrenbaum, 1914 - stekelsnuitkegrog

 

orde Rhinobatiformes

 

familie Rhinobatidae – gitaarroggen[84] & vioolroggen

 

genus Rhinobatos Linck, 1790

·       R. albomaculatus  Norman, 1930 – witgestippelde gitaarrog

·       R. annandalei Norman, 1926 – bengaalse gitaarrog

·       R. annulatus Smith, in Müller & Henle, 1841 – kleine gitaarrog

·       R. blochii Müller & Henle, 1841 - stompsnuitgitaarrog

·       R. cemiculus St. Hilaire, 1817 – zwartkingitaarrog

             gitaarrog: G02

·       R. formosensis Norman, 1926 - taiwangitaarrog

·       R. glaucostigmus Jordan & Gilbert, 1884 – grijsgevlekte gitaarrog

·       R. granulatus Cuvier, 1829 - scherpsnuitgitaarrog

·       R. halavi (Forsskael, 1775) - halavigitaarrog

·       R. holcorhynchus Norman, 1922 – slanke gitaarrog

·       R. horkelii Müller & Henle, 1841 – braziliaanse gitaarrog

·       R. hynnicephalus Richardson, 1846 - ringgitaarrog

·       R. irvinei Norman, 1931 - stekelruggitaarrog

·       R. lentiginosus Garman, 1880 – sproetige gitaarrog

·       R. leucorhynchus Günther, 1866 - witsnuitgitaarrog

·       R. leucospilus Norman, 1926 – grijsgestippelde gitaarrog

·       R. lionotus Norman, 1926 - gladruggitaarrog

·       R. microphthalmus Teng, 1959 - kleinooggitaarrog

·       R. obtusus Müller & Henle, 1841 - breedsnuitgitaarrog

·       R. ocellatus Norman, 1926 – gespikkelde gitaarrog

·       R. percellens (Walbaum, 1792) – verpletterende gitaarrog

·       R. petiti Chabanaud, 1929 - madagaskargitaarrog

·       R. planiceps Garman, 1880 - platkopgitaarrog

·       R. prahli Acero & Franke, 1995 - gorgoongitaarrog

·       R. productus Girard, 1854 – schuifsnuitgitaarrog

             pacifische vioolrog: G02 gitaarvis: H01[85]

·       R. punctifer Compagno & Randall, 1987 – gestippelde gitaarrog

·       R. rhinobatos (L., 1758) – gewone gitaarrog

             gewone vioolrog: G02, L01

·       R. salalah Randall & Compagno, 1995 - salalahgitaarrog

·       R. schlegelii Müller & Henle, 1841 – bruine gitaarrog

·       R. spinosus Günther, 1870 - veelstekelgitaarrog

·       R. thouin ( Anonymous, 1798) - knotssnuitgitaarrog

·       R. typus Bennett, 1830 - reuzenplatsnuitgitaarrog

·       R. variegatus Nair & Lal Mohan, 1973 - streepsnuitgitaarrog

·       R. zanzibarensis Norman, 1926 - zanzibargitaarrog

 

genus Trygonorrhina Müller & Henle, 1838

·       T. fasciata Müller & Henle, 1841 – zuidelijke vioolrog

·       T. melaleuca Scott, 1954 - ekstervioolrog

 

genus Zapteryx Jordan & Gilbert, 1880

·       Z. brevirostris Müller & Henle, 1841 - kortsnuitgitaarrog

·       Z. exasperata (Jordan & Gilbert, 1880) - bandgitaarrog

 

genus Aptychotrema Norman, 1926

·       A. rostrata (Shaw & Nodder, 1794) – oostelijke gitaarrog

·       A. vincentiana (Haake, 1885) – zuidelijke gitaarrog

 

familie Platyrhinidae - waaierroggen

 

genus Platyrhinoidis Garman, 1881

·       P. triseriata (Jordan & gilbert, 1881) - stekelrugwaaierrog

 

genus Platyrhina Müller & Henle, 1838

·       P. limboonkengi Tang, 1933 - amoywaaierrog

·       P. sinensis (Bloch & Schneider, 1801) – chinese waaierrog

 

familie Zanobatidae - panroggen

 

genus Zanobatus Garman, 1913

·       Z. atlanticus (Chabanaud, 1928) – afrikaanse panrog

·       Z. schoenleinii Müller & Henle, 1841 – gestreepte panrog

 

orde Torpediniformes

 

familie Torpedinidae - sidderroggen

 

genus Torpedo Houttuyn, 1764

·       T. alexandriensis Mazhar, 1987 – alexandrijnsidderrog

·       T. andersoni Bullis, 1962 – floridasidderrog

·       T. bauchotae Cadenat, Capapé & Desoutter, 1978 - rozetsidderrog

·       T. californica Ayres, 1855 – pacifische sidderrog

·       T. fairchildi Hutton, 1872 – nieuw-zeelandse sidderrog

·       T. fuscomaculata Peters, 1855 – zwartgestippelde sidderrog

·       T. mackayana Metzelaar, 1919 – mackay’s sidderrog

·       T. macneilli (Whitley, 1932) – australische siderrog

·       T. marmorata Risso, 1810 – gemarmerde sidderrog

             gemarmerde sidderrog: G02, M01, M03, M04, N01, N02, S04[86] sidderrog: C03, H01, L01

·       T. microdiscus Parin & Kotlyar, 1985 – kleinschijfsidderrog

·       T. nobiliana Bonaparte, 1835 – zwarte sidderrog

             zwarte sidderrog: G02, L01 gewone sidderrog: M01 sidderrog: N01, N02

·       T. panthera Olfers, 1831 - luipaardsidderrog

·       T. peruana Chririchigno, 1963 – peruaanse sidderrog

·       T. polleni Bleeker, 1866 – reunionsidderrog

·       T. puelcha Lahille, 1928 – argentijnse sidderrog

·       T. semipelagica Parin & Kotlyar, 1985 – semipelagische sidderrog

·       T. sinuspersici Olfers, 1831 – perzische golf sidderrog

·       T. suissi Steindachner, 1898 – rode zee sidderrog

·       T. tokionis (Tanaka, 1908) – trapeziumsidderrog

·       T. torpedo (L., 1758) - gevlekte sidderrog

             gevlekte sidderrog: G02, L01

·       T. tremens de Buen, 1959 – chileense sidderrog

·       T. zugmayeri Engelhardt, 1912 – baluchistaanse sidderrog

 

familie Hypnidae - doodkistroggen

 

genus Hypnos Dumeril,1852

·       H. monopterygius (Shaw & Nodder, 1795) - doodkistrog

 

familie Narcinidae – stroomroggen

 

genus Narcine Henle, 1834

·       N. bicolor (Shaw, 1804) – tweekleurstroomrog

·       N. brasiliensis (Olfers, 1831) – kleine stroomrog

·       N. brevilabiata Bessednov, 1966 – kortlipstroomrog

·       N. brunnea Annandale, 1909 – bruine stroomrog

·       N. entemedor Jordan & Starks, 1895 – cortezstroomrog

·       N. firma Garman, 1913 – stevige stroomrog

·       N. indica Henle, 1834 – indische stroomrog

·       N. lingula Richardson, 1846 – ruwe stroomrog

·       N. maculata (Shaw, 1804) – gevlekte stroomrog

·       N. nigra Dumeril, 1852 – zwarte stroomrog

·       N. prodorsalis Bessednov, 1966 - tonkinstroomrog

·       N. rierai (Lloris & Rucabado, 1991) - mozambiquestroomrog

·       N. tasmaniensis Richardson, 1840 – tasmaanse stroomrog

·       N. timlei (Bloch & Schneider, 1801) – zwartgevlekte stroomrog

·       N. vermiculatus Breder, 1926 – wormstekige stroomrog

·       N. westraliensis McKay, 1966 - bandstroomrog

 

genus Discopyge Heckel, in Tschudi, 1845

·       D. tschudii Heckel, in Tschudi, 1845 – tschudi’s stroomrog

 

genus Benthobatis Alcock, 1898

·       B. marcida Bean & Weed, 1909 – bleke blinde stroomrog

·       B. moresbyi Alcock, 1898 – donkere blinde stroomrog

 

genus Diplobatis Bigelow & Schroeder, 1948

·       D. ommata (Jordan & Gilbert, in Jordan & Bollman, 1889) - schietschijfstroomrog

·       D. pictus Palmer, 1950 – gekleurde stroomrog

 

familie Narkidae - sluimerroggen

 

genus Narke Kaup, 1826

·       N. capensis (Gmelin, 1789) - eenvinsluimerrog

·       N. dipterygia (Bloch & Schneider, 1801) - vlekstaartsluimerrog

·       N. japonica (Temminck & Schlegel, 1850) – japanse sluimerrog

 

genus Heteronarce Regan, 1921

·       H. bentuviai (Baranes & Randall,1989) – eilatsluimerrog

·       H. garmani Regan, 1921 – natalsluimerrog

·       H. mollis (Lloyd, 1907) – zachte sluimerrog

·       H. prabhui Talwar, 1981 - quilonsluimerrog

 

genus Typhlonarke Waite, 1909

·       T. aysoni (Hamilton, 1902) – blinde sluimerrog

·       T. tarakea Phillipps, 1929 – slanke sluimerrog

 

genus Crassinarke Takagi, 1951

·       C. dormitor Takagi, 1951 – plompe sluimerrog

 

genus Temera Gray, 1831

·       T. hardwickii Gray, 1831 – vinloze sluimerrog

 

orde Rajiformes

 

familie Rajidae – eileggende roggen[87]

 

genus Amblyraja Malm, 1877

·       A. badia (Garman, 1899) – brede rog

·       A. doellojuradoi (Pozzi, 1935) – zuidelijke doornrog

·       A. frerichsi (Krefft, 1968) – dikke rog

·       A. georgiana (Norman, 1938) – antarctische doornrog

·       A. hyperborea (Collett, 1879) – arctische rog

             arctische rog: L02

·       A. jenseni (Bigelow & Schroeder, 1950) – jensen’s rog

·       A. radiata (Donovan, 1808) – sterrog

             sterrog: L02, M01, M04[88], N01, N02 doornrog: K01, L01 kielrog: K01, L01 noorse rog: C02, K01 straalrog: H01 keelrog: H03

·       A. reversa (Lloyd, 1906) - spiegelbeeldrog

·       A. robertsi (Hulley, 1970) - grootbekrog

·       A. taaf (Meisner, 1987) - witpootrog

 

genus Anacanthobatis Von Bonde & Swart, 1923

·       A. americanus Bigelow & Schroeder, 1962 – amerikaanse pootrog

·       A. borneensis Chan, 1965 - borneopootrog

·       A. donghaiensis (Deng, Xiong & Zhan, 1983) – oost-chinese pootrog

·       A. folirostris Bigelow & Schroeder, 1951 - bladsnuitpootrog

·       A. longirostris Bigelow & Schroeder, 1962 - langsnuitpootrog

·       A. marmoratus (Von Bonde & Swart, 1924) - marmerpootrog

·       A. melanosoma (Chan, 1965) - zwartlijfpootrog

·       A. nanhaiensis (Meng & Li, 1981) – zuid-chinese pootrog

·       A. ori (Wallace, 1967) – zwarte pootrog

·       A. stenosoma (Chu, Meng & Li, 1982) – smalle pootrog

 

genus Arhynchobatis Waite, 1909

·       A. asperrimus Waite, 1909 - langstaartrog

 

 genus Atlantoraja Menni, 1972

·       A. castelnaui (Ribeiro, 1907) - rugvlekrog

·       A. cyclophora (Regan, 1903) - oogvlekrog

·       A. platana (Günther, 1880) – argentijnse rog

 

genus Bathyraja Ishiyama, 1958

·       B. abyssicola (Gilbert, 1895) - diepzeerog

·       B. aguja (Kendall & Radcliffe, 1912) - agujarog

·       B. aleutica (Gilbert, 1896) - aleutianrog

·       B. andriashevi Dolganov, 1985 – kleinogige rog

·       B. bergi Dolganov, 1985 - bodemrog

·       B. brachyurops (Fowler, 1910) - breedsnuitrog

·       B. caerulonigricans Ishihara & Ishiyama, 1977 – purperrugrog

·       B. diplotaenia (Ishiyama, 1950) – donkerroze rog

·       B. eatoni (Günther, 1876) – eaton’s rog

·       B. federovi Dolganov, 1985 - kaneelrog

·       B. griseocauda (Norman, 1937) - grijsstaartrog

·       B. hesperafricana Stehmann, 1995 – westafrikaanse rog

·       B. irassa Hureau & OzoufCostaz, 1980 - kerguelenrog

·       B. isotrachys (Günther, 1877) - rasprog

·       B. kincaidi (Garman, 1908) - schuurpapierrog

·       B. lindbergi Ishihara & Ishiyama, 1977 – lindberg’s rog

·       B. longicauda (De Buen, 1959) - slankstaartrog

·       B. maccaini Springer, 1971 – mccain’s rog

·       B. maculata Ishihara & Ishiyama, 1977 – witgevlekte rog

·       B. matsubarai (Ishiyama, 1952) – donkerpaarse rog

·       B. meridionalis Stehmann, 1987 - donkerbuikrog

·       B. microtrachys (Osburn & Nichols, 1917) – fijngestekelde rog

·       B. minispinosa Ishihara & Ishiyama, 1977 – kleingestekelde rog

·       B. notoroensis Ishihara & Ishiyama, 1977 - notororog

·       B. pallida (Forster, 1967) – vale rog

·       B. papilionifera Stehmann, 1985 - vlinderrog

·       B. parmifera (Bean, 1881) - alaskarog

·       B. peruana McEachran & Miyaka, 1984 – peruaanse rog

·       B. richardsoni (Garrick, 1961) – richardson’s rog

·       B. scaphiops (Norman, 1937) - kelkrog

·       B. schroederi (Krefft, 1968) - witbekrog

·       B. shuntovi Dolganov, 1985 - smalsnuitrog

·       B. simoterus (Ishiyama, 1967) - hokkaidorog

·       B. smirnovi (Soldatov & Pavlenko, 1915) - goudenrog

·       B. smithii (Müller & Henle, 1841) – afrikaanse zachtsnuitrog

·       B. spinicauda (Jensen, 1914) – groenlandse rog

             groenlandse rog: L02

·       B. spinossima (Beebe & TeeVan, 1941) – pacifische witte rog

·       B. trachouros (Ishiyama, 1958) - eremorog

·       B. trachura (Gilbert, 1892) - ruwstaartrog

·       B. tzinovskii Dolganov, 1985 - cremerugrog

·       B. violacea (Suvorov, 1935) - okhotskrog

 

genus Breviraja Bigelow & Schroeder, 1948

·       B. claramaculata McEachran & Matheson, 1985 - heldervlekrog

·       B. colesi Bigelow & Schroeder, 1948 - lichtsnuitrog

·       B. marklei McEachran & Matheson, 1987 – nova scotiarog

·       B. mouldi McEachran & Matheson, 1985 - zwartsnuitrog

·       B. nigriventralis McEachran & Matheson, 1985 - zwartbuikrog

·       B. spinosa Bigelow & Schroeder, 1950 - netelrog

 

genus Cruriraja Bigelow & Schroeder, 1948

·       C. andamanica (Lloyd, 1909) - andamanpootrog

·       C. atlantis Bigelow & Schroeder, 1948 – atlantische pootrog

·       C. cadenati Bigelow & Schroeder, 1962 - breedvoetpootrog

·       C. durbanensis (Von Bonde & Swart, 1922) - zachtsnuitpootrog

·       C. parcomaculata (Von Bonde & Swart, 1922) - ruwsnuitpootrog

·       C. poeyi Bigelow & Schroeder, 1948 – cubaanse pootrog

·       C. rugosa Bigelow & Schroeder, 1958 – ruwe pootrog

·       C. triangularis Smith, 1964 – driehoekige pootrog

 

genus Dactylobatus Bean & Weed, 1909

·       D. armatus Bean & Weed, 1909 - koekenpanrog

·       D. clarcki (Bigelow & Schroeder, 1958) - haakrog

 

genus Dipturus Rafinesque, 1810

·       D. batis (L., 1758) – vleet

             vleet: C01, C02, C03, G02, H01, H03, K01, L01, L02, M01, M04, N01, N02, P01, R01, S03, W01 schate: H03

·       D. bullisi (Bigelow & Schroeder, 1962) - tortugarog

·       D. campbelli (Wallace, 1967) - zwartvlekrog

·       D. chilensis (Guichenot, 1848) - geelsnuitrog

·       D. crosnieri (Seret, 1989) - madagascarrog

·       D. doutrei (Cadanet, 1960) - spiesrog

·       D. ecuadoriensis (Beebe & TeeVan, 1941) - ecuadorrog

·       D. garricki (Bigelow & Schroeder, 1958) – san blasrog

·       D. gigas (Ishiyama, 1958) - reuzerog

·       D. gudgeri (Whitley, 1940) - baairog

·       D. innominatus (Garrick & Paul, 1974) – nieuw-zeelandse gladde rog

·       D. johannisdavisi (Alcock, 1899) - travancorerog

·       D. kwantungensis (Chu, 1960) - kwantungrog

·       D. laevis (Mitchill, 1817) - deurrog

·       D. lanceorostratus (Wallace, 1967) - rattestaartrog

·       D. leptocaudus (Krefft & Stehmann, 1974) - dunstaartrog

·       D. linteus (Fries, 1838) – zeilrog

             witte rog: L02, M01, M04

·       D. macrocaudus (Ishiyama, 1955) - grootstaartrog

·       D. nasutus (Müller & Henle, 1841) – nieuw-zeelandse ruwe rog

·       D. nidarosiensis (Storm, 1881) – noorse rog

             noorse rog: M01 diepzeerog: L02

·       D. olseni (Bigelow & Schroeder, 1951) - spreidvinrog

·       D. oregoni (Bigelow & Schroeder, 1958) - haakstaartrog

·       D. oxyrhinchus (L., 1758) – scherpsnuitrog

             scherpsnuitrog: M01 scherpsnuit: H01, L01, L02, M04

·       D. pullopunctatus Smith, 1964 - slijmrog

·       D. springeri (Wallace, 1967) - ruwbuikrog

·       D. stenorhynchus (Wallace, 1967) - boegrog

·       D. teevani (Bigelow & Schroeder, 1951) – caribische rog

·       D. tengu (Jordan & Fowler, 1903) - tengurog

·       D. trachydermus (Krefft & Stehmann, 1974) – ruwhuidige rog

 

genus Fenestraja McEachran & Compagno, 1982

·       F. atripinna (Bigelow & Schroeder, 1950) - zwartvindwergrog

·       F. cubensis (Bigelow & Schroeder, 1950) – cubaanse dwergrog

·       F. ishiyamai (Bigelow & Schroeder, 1962) – egale dwergrog

·       F. maceachrani Seret, 1989 – madagascardwergrog

·       F. mammillidens (Alcock, 1889) – prikkelige dwergrog

·       F. plutonia (Garman, 1881) - plutodwergrog

·       F. sibogae (Weber, 1913) - sibogadwergrog

·       F. sinusmexicanus (Bigelow & Schroeder, 1950) – mexicaanse dwergrog

 

genus Gurgesiella de Buen, 1959

·       G. atlantica (Bigelow & Schroeder, 1962) – atlantische dwergrog

·       G. dorsalifera McEachran & Compagno, 1980 - eenvindwergrog

·       G. furvescens du Buen, 1959 – vinloze dwergrog

 

genus Irolita Whitley, 1931

·       I. waitei (McCulloch, 1911) – zuidelijke ronde rog

 

genus Leucoraja Malm, 1877

·       L. circularis (Couch, 1838) – zandrog

             zandrog: L01, L02, M01 spiegelrog: W01[89]

·       L. compagnoi (Stehmann, 1995) - tijgerstaartrog

·       L. erinacea (Mitchill, 1825) – kleine rog

·       L. fullonica (L., 1758) – kaardrog

             kaardrog: C02, K01, L01, L02, M01, M04

·       L. garmani (Whitley, 1939) - rozetrog

·       L. lentiginosa (Bigelow & Schroeder, 1951) - sproetrog

·       L. leucosticta (Stehmann, 1971) – appelgrauwe rog

·L. melitensis (Clarck, 1926) – maltese rog

·       L. naevus (Müller & Henle, 1841) – koekoeksrog

             grootoogrog: L02, M01, N01, N02 koekoeksrog: L01, S04

·       L. ocellata (Mitchill, 1815) - winterrog

·       L. wallacei (Hulley, 1970) - blancmangerrog

·       L. yucatanensis (Bigelow & Schroeder, 1950) - yucatanrog

 

genus Malacoraja Stehmann, 1970

·       M. kreffti Stehmann, 1978 – krefft’s rog

·       M. mollis (Bigelow & Schroeder, 1950) - prikrog[90]

·       M. senta (Garman, 1885) – gladde rog

·       M. spinacidermis (Barnard, 1923) - stekelhuidrog

 

genus Neoraja McEachran & Compagno, 1982

·       N. africana Stehmann & Seret, 1983 – westafrikaanse dwergrog

·       N. caerulea (Stehmann, 1976) – blauwe dwergrog

·       N. carolinensis McEachran & Stehmann, 1984 - carolinadwergrog

·       N. stehmanni (Hulley, 1972) – zuidafrikaanse dwergrog

 

genus Notoraja Ishiyama, 1958

·       N. asperula (Garrick & Paul, 1974) – stekelige diepzeerog

·       N. laxipella (Yearsley & Last, 1992) - slaphuidrog

·       N. ochroderma McEachran & Last, 1994 – bleke rog

·       N. spinifera (Garrick & Paul, 1974) – doornige diepzeerog

·       N. subtilispinosa Stehmann, 1989 - fluweelrog

·       N. tobitukai (Hiyama, 1940) – loodgetinte rog

 

genus Okamejei Ishiyama, 1958

·       O. acutispina (Ishiyama, 1958) - scherpstekelrog

·       O. australis (Macleay, 1884) - sydneyrog

·       O. boesemani (Ishihara, 1987) – zwarte zandrog

·       O. cerva (Whitley, 1939) – witgestippelde rog

·       O. heemstrai (McEachran & Fechhelm, 1982) – oostafrikaanse rog

·       O. hollandi (Jordan & Richardson, 1909) – geelgevlekte rog

·       O. kenojei (Müller & Henle,1841) – zwartachtige rog

·       O. lemprieri (Richardson, 1846) – australische stekelrog

·       O. meerdervoorti (Bleeker, 1860) - grootoogrog

·       O. philipi (Lloyd, 1906) - ringrog

·       O. pita (Fricke & AlHassan, 1995) - pitarog

·       O. powelli (Alcock, 1898) – indische ringrog

·       O. schmidti (Ishiyama, 1958) - bruinoogrog

 

genus Pavoraja Whitley, 1939

·       P. alleni McEachran & Fechhelm, 1982 – allen’s rog

·       P. nitida (Günther, 1880) - pauwrog

 

genus Psammobatis Günther, 1870

·       P. bergi Marini, 1932 – gevlekte zandrog

·       P. extenta (Garman, 1913) - ritszandrog

·       P. lentiginosa McEachran, 1983 - sproetzandrog

·       P. normani McEachran, 1983 - kortvinzandrog

·       P. parvacauda McEachran, 1983 - kleinstaartzandrog

·       P. rudis Günther, 1870 - kleinstekelzandrog

·       P. rutrum Jordan, 1890 - schepzandrog

·       P. scobina (Philippi, 1857) - raspstekelzandrog

 

genus Pseudoraja Bigelow & Schroeder, 1954

·       P. fischeri Bigelow & Schroeder, 1954 - waaiervinrog

 

genus Raja L., 1758

·       R. ackleyi Garman, 1881 - veeloogrog

·       R. africana Capapé, 1977 – afrikaanse rog

·       R. asterias Delaroche, 1809 – atlantische sterrog

             sterrog: L01, M03[91]

·       R. bahamensis Bigelow & Schroeder, 1964 - bahamarog

·       R. binoculata Girard, 1854 – grote rog

·       R. brachyura Lafont, 1873 – blonde rog

             blonde rog: L01, L02, M01, N01, N02

·       R. cervigoni Bigelow & Schroeder, 1964 – venezolaanse rog

·       R. clavata L., 1758 – stekelrog

             stekelrog: C02, C03, G02, H01, H03, K01, L01, L02, M01, M04, N01, N02, R01, S03, W01 gewone rog: C03, K01, L01, P01, R01 ruige rog: H03

·       R. cortezensis McEachran & Miyake, 1988 - cortezrog

·       R. eglanteria (Bosc in Lacépède, 1802) - pinokkiorog

·       R. equatorialis Jordan & Bollman, 1890 - equatorrog

·       R. herwigi Krefft, 1965 – kaapverdische rog

·       R. inornata Jordan & Gilbert, 1880 – californische rog

·       R. koreana Jeong & Nakabo, 1997 – koreaanse rog

·       R. maderensis Lowe, 1841 - madeirarog

·       R. microocellata Montagu, 1818 – kleinoogrog

             kleinoogrog:  L02, N01, N02 uilrog: L01

·       R. miraletus L., 1758 – spiegelrog

             spiegelrog: L01

·       R. montagui Fowler, 1910 – gevlekte rog

             gevlekte rog: L02, M01, N01, N02 gladde rog: H03, L01, P01, R01

·       R. polyommata Ogilby, 1910 - argusrog

·       R. polystigma Regan, 1923 - stipjesrog

·       R. pulchra Liu, 1932 – geaderde rog

·       R. radula Delaroche, 1809 - radularog

·       R. rhina (Jordan & Gilbert, 1880) - langsnuitrog

·       R. rondeleti Bougis, 1959 – rondelet’s rog

·       R. stellulata Jordan & Gilbert, 1880 – pacifische sterrog

·       R. straeleni Poll, 1951 - biscuitrog

·       R. texana Chandler, 1921 - medaillonrog

·       R. undulata Lacépède, 1802 golfrog

             golfrog: G02, L02, N01, N02 mozaïekrog: L01

·       R. velezi Chririchigno, 1973 - raspstaartrog

·       R. whitleyi Iredale, 1938 - melbournerog

 

genus Rajella Stehmann, 1972

·       R. alia (Garman, 1899) - blakerog

·       R. anandalei (Weber, 1913) – indonesische schijfrog

·       R. barnardi (Norman, 1935) - grootstekelrog

·       R. bathyphila (Holt & Byrne, 1908) - diepwaterrog

·       R. bigelowi (Stehmann, 1978) – bigelow’s rog

·       R. caudaspinosa (Von Bonde & Swart, 1923) - knabbelrog

·       R. dissimilis (Hulley, 1970) - geestrog

·       R. fuliginea (Bigelow & Schroeder, 1954) – roetkleurige rog

·       R. fyllae (Lütken, 1888) – fylla’s rog

             fylla’s rog: C02, L02, M01, M04

·       R. kukujevi (Dolganov, 1985) – midatlantische rog

·       R. leopardus (Von Bonde & Swart, 1923) - luipaardrog

·       R. nigerrima (de Buen, 1960) – zwartige rog

·       R. purpuriventralis (Bigelow & Schroeder, 1962) - violetbuikrog

·       R. ravidula (Hulley, 1970) - gladrugrog

·       R. sadowskyi (Krefft & Stehmann, 1974) – braziliaanse rog

 

genus Rhinoraja Ishiyama, 1952

·       R. albomaculata (Norman, 1937) - witspikkelrog

·       R. interrupta (Gill & Townsend, 1897) - beringrog

·       R. kujiensis (Tanaka, 1916) - appelbuikrog

·       R. longi Raschi & McEachran, 1991 - aleoetenrog

·       R. longicauda Ishiyama, 1952 - witbuikrog

·       R. macloviana (Norman, 1937) - patagoniërog

·       R. magellanica (Philippi, 1902) - magellaanrog

·       R. multispinis (Norman, 1937) - veelstekelrog

·       R. murrayi (Günther, 1880) – murray’s rog

·       R. obtusa Ishiyama, 1952 – stompe rog

·       R. odai Ishiyama, 1958 – oda’s rog

·       R. rosispinis (Gill & Townsend, 1897) - platkoprog

·       R. taranetzi Dolganev, 1985 - modderrog

 

genus Rioraja Whitley, 1939

·       R. agassizi (Müller & Henle, 1841) - riorog

 

genus Rostroraja Hulley, 1970

·       R. alba (Lacépède, 1803) - witte rog

             witte rog: L01 bandrog: L02

 

genus Sympterygia Müller & Henle, 1841

·       S. acuta Garman, 1877 - grootsnuitpauwrog

·       S. bonapartei Müller & Henle, 1841 - kleinsnuitpauwrog

·       S. brevicauadata (Cope, 1877) - kortstaartpauwrog

·       S. lima (Poeppig, 1835) - vijlstaartpauwrog

 

orde Myliobatiformes

 

familie Dasyatidae - pijlstaartroggen

 

genus Dasyatis Rafinesque, 1810

·       D. acutirostra Nishida & Nakaya, 1988 - scherpsnuitpijlstaartrog

·       D. akajei (Müller & Henle, 1841) – rode pijlstaartrog

·       D. americana Hilderbrand & Schroeder, 1928 – amerikaanse pijlstaartrog

             grijze stekelrog: D01 amerikaanse pijlstaartrog: B01

·       D. annotata Last, 1987 - maskerpijlstaartrog

·       D. bennetti (Müller & Henle, 1841) - kraagstaartpijlstaartrog

·       D. brevicaudata (Hutton, 1875) – gladde pijlstaartrog

·       D. brevis (Garman, 1880) - diamantpijlstaartrog

·       D. centroura (Mitchill, 1815) – gestekelde pijlstaartrog

             gestekelde pijlstaartrog: L01 brucko: G02 amerikaanse pijlstaartrog: C01

·       D. chrysonota (Smith, 1828) – gemarmerde pijlstaartrog

             pijlstaartrog: M03[92]

·       D. fluviorum Ogilby, 1908 - estuariumpijlstaartrog

·       D. garouaensis (Stauch & Blanc, 1962) – gladde zoetwaterpijlstaartrog

·       D. geijskesi Boeseman, 1948 - vleugelvinpijlstaartrog

·       D. gigantea (Lindberg, 1930) - reuzenpijlstaartrog

·       D. guttata (Bloch & Schneider, 1801) - langsnuitpijlstaartrog

·       D. izuensis Nishida & Nakaya, 1988 – izupijlstaartrog

·       D. kuhlii (Müller & Henle, 1841) – grijze pijlstaartrog

·       D. laevigata Chu, 1960 - yantaipijlstaartrog

·       D. laosensis Roberts & Karnasuta, 1987 - mekongpijlstaartrog

·       D. lata (Garman, 1880) – bruine pijlstaartrog

·       D. leylandi Last, 1987 – kleurige pijlstaartrog

·       D. longa (Garman, 1880) - langstaartpijlstaartrog

·       D. margarita (Günther, 1870) - margrietpijlstaartrog

·       D. margaritella Compagno & Roberts, 1984 - paarlemoerpijlstaartrog

·       D. matsubarai Miyosi, 1939 – pokdalige pijlstaartrog

·       D. microps (Annandale, 1908) - dikstekelpijlstaartrog

·       D. multispinosa (Tokarev, 1959) - meerstekelpijlstaartrog

·       D. navarrae (Steindachner, 1892) – zwartachtige pijlstaartrog

·       D. pastinaca ( L., 1758) – pijlstaartrog

             pijlstaartrog: C02, C03, G02, H01, H03, L01, M01, M04, N01, N02, P01, R01, W01 pijlrog: M04

·       D. rudis (Günther, 1870) - kleintandpijlstaartrog

·       D. sabina (Lesueur, 1824) – atlantische pijlstaartrog

·       D. sayi (Lesueur, 1817) - stompsnuitpijlstaartrog

·       D. sinensis (Steindachner, 1892) – chinese pijlstaartrog

·       D. thetidis Ogilby, in Waite, 1899 – zwarte pijlstaartrog

·       D. tortonesei Capapé, 1977 – tortonese’s pijlstaartrog

·       D. ushiei Jordan & Hubbs, 1925 - koepijlstaartrog

·       D. zugei (Müller & Henle, 1841) – vale pijlstaartrog

 

genus Himantura Müller & Henle, 1837

·       H. alcocki (Annandale, 1909) – bleekgevlekte pijlstaartrog

·       H. bleekeri (Blyth, 1860) - zweepstaartpijlstaartrog

·       H. chaophraya Monkolprasit & Roberts, 1990 - reuzenzoetwaterpijlstaartrog

·       H. fai Jordan & Seale, 1906 – lila pijlstaartrog

·       H. fluviatilis (Hamilton-Buchanan, 1822/ Annandale, 1910) - gangespijlstaartrog

·       H. gerrardi (Gray, 1851) - bandzweepstaartpijlstaartrog

·       H. granulata (Macleay, 1883) - mangrovepijlstaartrog

·       H. imbricata (Bloch & Schneider, 1801) – geschubde pijlstaartrog

·       H. jenkinsi (Annandale, 1909) – gouden pijlstaartrog

·       H. krempfi (Chabanaud, 1923) – gemarmerde zoetwaterpijlstaartrog

·       H. marginata (Blyth, 1860) - zwartrandpijlstaartrog

·       H. microphthalma (Chen, 1948) - kleinoogpijlstaartrog

·       H. oxyrhyncha (Sauvage, 1878) – gemarmerde langsnuitpijlstaartrog

·       H. pacifica (Beebe & Tee-Van, 1941) – pacifische pijlstaartrog

·       H. pareh (Bleeker, 1852) - parehpijlstaartrog

·       H. pastinacoides (Bleeker, 1852) – ronde pijlstaartrog

·       H. schmardae (Werner, 1904) - chuparapijlstaartrog

·       H. signifer Compagno & Roberts, 1982 – witgerande zoetwaterpijlstaartrog

·       H. toshi Whitley, 1939 – zwartgevlekte pijlstaartrog

·       H. uarnacoides (Bleeker, 1852) - witsnuitpijlstaartrog

·       H. uarnak (Forsskael, 1775) - luipaardpijlstaartrog

·       H. undulata (Bleeker, 1852) - panterpijlstaartrog

·       H. walga (Müller & Henle, 1841) - dwergpijlstaartrog

 

genus Pastinachus Rüppell, 1829

·       P. sephen (Forsskael, 1775) - veerpijlstaartrog

 

genus Pteroplatytrygon Fowler, 1910

·       P. violacea (Bonaparte, 1832) – violette pijlstaartrog

             violette pijlstaartrog: G02[93], L01

 

genus Taeniura Müller & Henle, 1837

·       T. grabata (St. Hilaire, 1817) – ronde waaierstaartpijlstaartrog

·       T. lymma (Forsskael, 1775) – blauwgestippelde pijlstaartrog

             blauwvlekpijlstaartrog: G02[94]

·       T. meyeni Müller & Henle, 1841 – gespikkelde waaierstaartpijlstaartrog

 

genus Urogymnus Müller & Henle, 1837

·       U. asperrimus (Bloch & Schneider, 1801) - egelpijlstaartrog

·       U. ukpam (Smith, 1863) - speldenkussenpijlstaartrog

 

familie Hexatrygonidae – zeskieuwige doornroggen

 

genus Hexatrygon Heemstra & Smith, 1980

·       H. bickelli Heemstra & Smith, 1980 – zeskieuwige doornrog

 

familie Urolophidae - doornroggen

 

genus Urolophus Müller & Henle, 1837

·       U. armatus Valencienes, in Müller & Henle, 1841 – nieuw-guineadoornrog

·       U. aurantiacus Müller & Henle, 1841 - sepiadoornrog

·       U. bucculentus Macleay, 1884 - zandrugdoornrog

·       U. circularis McKay, 1966 – ronde doornrog

·       U. cruciatus (Lacépède,1804) - kruisrugdoornrog

·       U. expansus McCulloch, 1916 – brede doornrog

·       U. flavomosaicus Last & Gomon, 1987 - lapjesdoornrog

·       U. gigas Scott, 1954 – gevlekte doornrog

·       U. javanicus (Martens, 1864) – javaanse doornrog

·       U. kaianus Günther, 1880 – kai’s doornrog

·       U. lobatus Mckay, 1966 – gelobde doornrog

·       U. mitosis Last & Gomon, 1987 - klodderdoornrog

·       U. orarius Last & Gomon,1987 - kustdoornrog

·       U. paucimaculatus Dixon, 1969 – witgevlekte doornrog

·       U. sufflavus Whitley, 1929 - geelrugdoornrog

·       U. viridis McCulloch, 1916 - groenrugdoornrog

·       U. westraliensis Last & Gomon, 1987 – bruine doornrog

 

genus Urobatis Garman, 1913

·       U. concentricus Osburn & Nicholls,1916) – roosdoornrog

·       U. halleri (Cooper, 1863) – ronde doornrog

·       U. jamaicensis (Cuvier, 1817) – jamaicaanse doornrog

             jamaicaanse pijlstaartrog: B01[95]

·       U. maculatus Garman, 1913 – cortez ronde doornrog

·       U. marmoratus (Philippi, 1893) – chileense ronde doornrog

·       U. tumbesensis (Chirichigno & McEachran, 1979) – tumbe’s ronde doornrog

 

genus Trygonoptera Müller & Henle, 1841

·       T. mucosa (Whitley, 1939) – westelijke doornrog

·       T. ovalis Last & Gomon, 1987 – gestreepte doornrog

·       T. personata Last & Gomon, 1987  - maskerdoornrog

·       T. testacea Banks in Müller & Henle, 1841 – gewone doornrog

 

genus Urotrygon Gill, 1864

·       U. aspidura (Jordan & Gilbert, 1882) - ruwstaartdoornrog

·       U. chilensis (Günther, 1871) – stekelige doornrog

·       U. microphthalmum Delsman, 1941 - kleinoogdoornrog

·       U. munda Gill, 1863 - kortvindoornrog

·       U. nana Miyake & McEachran, 1988 - dwergdoornrog

·       U. reticulata Miyake & McEachran, 1988 - netdoornrog

·       U. rogersi (Jordan & Starks, 1895) – gestreepte ronde doornrog

·       U. simulatrix Miyake & McEachran, 1988  - straaldoornrog

·       U. venezuelae Schultz, 1949  - venezolaanse doornrog

 

familie Plesiobatidae - reuzendoornroggen

 

genus Plesiobatis Nishida, 1990

·       P. daviesi (Wallace, 1967) - reuzendoornrog

 

familie Potamotrygonidae - zoetwaterroggen

 

genus Paratrygon Dumeril, 1865

·       P. aireba ( Müller & Henle, 1841) - discuszoetwaterrog

 

genus Potamotrygon Garman, 1877

·       P. brachyura (Günther, 1880) - kortstaartzoetwaterrog

·       P. castexi Castello & Yagolkowski, 1969 – wormstekige zoetwaterrog

·       P. constellata (Vaillant, 1880 ) – stekelige zoetwaterrog

·       P. dumerilii (Castelnau, 1855) - engelvlekzoetwaterrog

·       P. falkneri Castex & Maciel, 1963 - grootvlekzoetwaterrog

·       P. henlei (Castelnau, 1855) – groottandzoetwaterrog

·       P. histrix (Müller & Henle, in d' Orbigny, 1834) - stekelvarkenzoetwaterrog

·       P. humerosa Garman, 1913 – ruwe zoetwaterrog

·       P. leopoldi Castex & Castello, 1970 – witgevlekte zoetwaterrog

·       P. magdalenae (Valenciennes, in Dumeril, 1865) - magdalenazoetwaterrog

·       P. motoro (Natterer, in Müller & Henle, 1841) – pauwoogzoetwaterrog

             pauwoogstekelrog: P02, S02, V01 zuid-amerikaanse zoetwaterrog: V01 zoetwaterstekelrog: S02[96] zoetwaterrog: P02[97]

·       P. ocellata (Engelhardt, 1912) – roodgevlekte zoetwaterrog

·       P. orbignyi (Castelnau, 1855) – gladde zoetwaterrog

·       P. schroederi Fernandez Yepez, 1957 - rozetzoetwaterrog

·       P. schuemacheri Castex, 1964  - paranazoetwaterrog

·       P. scobina Garman, 1913 - raspzoetwaterrog

·       P. signata Garman, 1913 - parnaibazoetwaterrog

·       P. yepezi Castex & Castello, 1970 - maracaibozoetwaterrog

 

genus Plesiotrygon Rosa,Castello & Thorson, 1987

·       P. iwamae Rosa,Castello & Thorson, 1987 - langstaartzoetwaterrog

 

familie Gymnuridae - vlinderroggen

 

genus Gymnura Kuhl,  in van Hasselt, 1823

·       G. afuerae (Hildebrand, 1946) – peruaanse vlinderrog

·       G. altavela ( L., 1758) – doornvlinderrog

             vlinderrog: G02

·       G. australis (Ramsey & Ogilby, 1885) – australische vlinderrog

·       G. bimaculata (Norman, 1925) - dubbelstipvlinderrog

·       G. crebipunctata (Peters, 1869) - mazatlanvlinderrog

·       G. hirundo (Lowe, 1843) - madeiravlinderrog

·       G. japonica (Schlegal, 1850) – japanse vlinderrog

·       G. marmorata (Cooper, 1863) – californische vlinderrog

·       G. micrura (Bloch & Schneider, 1801) – gladde vlinderrog

·       G. natalensis (Gilchrist & Thompson, 1911) - diamantvlinderrog

·       G. poecilura (Shaw, 1804) - langstaartvlinderrog

 

genus Aetoplatea Valenciennes, in Müller & Henle, 1841

·       A. tentaculata Valenciennes, in Müller & Henle, 1841 - tentakelvlinderrog

·       A. zonura Bleeker, 1852 - ringstaartvlinderrog

 

familie Myliobatidae - adelaarsroggen

 

genus Myliobatis Cuvier, 1817

·       M. aquila (L., 1758) – adelaarsrog

             adelaarsrog: C03, G02, H01, L01, M01, M04 molenrog: G02

·       M. australis Macleay, 1881 – australische adelaarsrog

·       M. californicus Gill, 1865 – californische adelaarsrog

·       M. chilensis Philippi, 1892 – chileense adelaarsrog

·       M. freminvillei Lesueur, 1824 - stierneusadelaarsrog

·       M. goodei Garman, 1885 – zuidelijke adelaarsrog

·       M. hamlyni Ogilby, 1911 – paarse adelaarsrog

·       M. longirostris Applegate & Fitch, 1964 - langsnuitadelaarsrog

·       M. peruanus Garman, 1913 – peruaanse adelaarsrog

·       M. rhombus Basilewsky, 1855 – ruitvormige adelaarsrog

·       M. teniucaudatus Hector, 1877 – nieuw-zeelandse adelaarsrog

·       M. tobijei Bleeker, 1854 – vliegervormige adelaarsrog

 

genus Aetomylaeus Garman, 1908

·       A. maculatus (Gray, 1832) – gespikkelde adelaarsrog

·       A. milvus Valenciennes, in Müller & Henle, 1841 - gieradelaarsrog

·       A. nichofii (Bloch & Schneider, 1801) – gestreepte adelaarsrog

·       A. vespertilio (Bleeker, 1852) – sierlijke adelaarsrog

 

genus Pteromylaeus Garman, 1913

·       P. asperrimus (Jordan & Evermann, 1898) – ruwe adelaarsrog

·       P. bovinus (St. Hilaire,1817) – vleermuisadelaarsrog

             vleermuisrog: L01 afrikaanse vleugelrog: G02

 

genus Aetobatus Blainville, 1816

·       A. flagellum (Bloch & Schneider, 1801 ) – langkopadelaarsrog

·       A. guttatus (Shaw, 1804) – indische adelaarsrog

·       A. narinari (Euphrasen, 1790) – gevlekte adelaarsrog

             gevlekte adelaarsrog: B01

 

familie Rhinopteridae - koeneusroggen

 

genus Rhinoptera Kuhl, in Cuvier, 1829

·       R. adspersa Valenciennes, in Müller & Henle, 1841 – ruwe koeneusrog

·       R. bonasus (Mitchill, 1815) – echte koeneusrog

             vleermuisrog: H01

·       R. brasiliensis Müller & Henle, 1841 – braziliaanse koeneusrog

·       R. hainanensis Chu, 1960 – chinese koeneusrog

·       R. javanica Müller & Henle, 1841 – javaanse koeneusrog

·       R. jayakari Boulenger, 1895 – omaanse koeneusrog

·       R. marginata (St. Hilaire, 1817) – portugese koeneusrog

·       R. neglecta Ogilby, 1912 – australische koeneusrog

·       R. peli Bleeker, 1863 – afrikaanse koeneusrog

·       R. sewelli Misra, 1947 – indiase koeneusrog

·       R. steindachneri Evermann & Jenkins, 1891 – pacifische koeneusrog

 

familie Mobulidae – duivelsroggen & manta

 

genus Mobula Rafinesque, 1810

·       M. eregoodootenkee Garman, 1913 - langvinduivelsrog

·       M. hypostoma (Bancroft, 1831) – atlantische duivelsrog

·       M. japonica (Müller & Henle, 1841) – gestekelde duivelsrog

·       M. kuhlii (Valenciennes, in Müller & Henle, 1841) - kortvinduivelsrog

·       M. mobular (Bonnaterre, 1788) – duivelsrog

             duivelsrog: G02, L01, W01[98] zeeduivel: G02 kleine duivelsrog: H01

·       M. munkiana Notarbartolo di Sciara, 1988 - dwergduivelsrog

·       M. rochebrunei (Vaillant, 1879) – afrikaanse duivelsrog

·       M. tarapacana (Philippi, 1892) - sikkelvinduivelsrog

·       M. thurstoni (Lloyd, 1908) - gladstaartduivelsrog

 

genus Manta Bancroft, 1828

·       M. birostris (Donndorff, 1798) - manta

             reuzenmanta: G02 duivelsrog: H01, H02[99]LITERATUUR

 

B01

Bayer, M., 2000. Sportduikersgids caribisch gebied. 397 pp. (Dominicus).

-

Bor, P.H.F., 2000. Veranderingen in de naamgeving van de roggen (Rajidae). Zeepaard 60 (3): 157-158.

-

Compagno, L.J.V., 1999. Checklist of living elasmobranchs. In: W.C. Hamlett (1999) ed.; Sharks, skates and rays: the biology of elasmobranch fishes: I-X, 1-515.

C01

Cooper, A., 1970. De vissen van de wereld. 159 pp. (Elsevier, Amsterdam/Brussel).[100]

C02

Christensen, J.M., 1977. De vissen van de Noordzee. 128 pp. (Thieme, Zutphen).[101]

C03

Campbell, A.C., 1994. Tirion gids van strand en kust. 320 pp. ( Tirion).

D01

Doubilet, D., 1999. Geheimen van de zee. 168 pp. (Librero).

-

Elst, R. van der & R. Vermeulen. Sharks and stingrays. 64 pp. (Struik, Kaapstad).

G01

Graaf, F. de, 1983. Van ei tot haai. Vita Marina (vissen): 47-54.

G02

Grzimek, B., 1971. Het leven der dieren. Encyclopedie van het dierenrijk, deel IV: vissen I. 632 pp. (Het spectrum; Utrecht/ Antwerpen).

H01

Hvass, H., 1974. Vissen der wereld. 159 pp. (Moussault, Amsterdam/Baarn).

H02

Hass, H. & I. Eibl-Eibesfeldt. De Haai. Legende van een moordenaar. 250 pp. (Elmar, Delft).

H03

Houvenaghel, G., zj. Moussault’s gids van de noordzeekust. 396 pp. (Moussault, Bussum/ Standaard uitgeverij, Antwerpen).

K01

Kuckuck, P., 1977. Wat vind ik aan het strand? De belangrijkste strandplanten, zeewieren en zeedieren. 258 pp. (uitgeverij Helmond, Helmond/ uitgeverij Altiora, Averbode).

L01

Lythgoe, J. & G. Lythgoe, 1976. Vissen van de Europese kustwateren en de Middellandse Zee. 335 pp. (Moussault's uitgeverij bv).

L02

Lacourt, A.W., 1979. Eikapsels van de kraakbeenvissen, roggen, haaien, draakvissen (Chondrichtyes) van Noord- en West-Europa. Wet. Meded. K.N.N.V. no. 135: 1-27.

-

McEachran, J. D. & K.A. Dunn.  1998.  Phylogenetic analysis of skates, a morphologically conservative clade of elasmobranchs (Chondrichthyes: Rajidae). Copeia 1998(2): 271-290.

-

Mould, B., 1999. Classification of the recent elasmobranchii; third edition (1999). [http://vsb.life.nottingham.ac.uk/elasmobranch/sharkray.txt]

M01

Muus, B.J., J.G. Nielsen, P. Dahlstrøm & B.O. Nyström, 1999. Zeevissen van Noord- en West-Europa. 338 pp. (Schuyt & Co).

M02

Mojetta, A., 1998. Haaien, de evolutie, het leven en het gedrag van de heersers van de zee. 168 pp. (Zuid Boekprodukties).

M03

Möhres, F.P., 1967. Wereld onder water. 257 pp. (N.V. gebr. Zomer & Keunings uitgeversmaatschappij, Wageningen

M04

Muus, B.J., 1978. Elseviers zeevissengids. 244 pp. (Elsevier, Amsterdam/Brussel).

N01

Nijssen, H. & S.J. de Groot, 1987. De vissen van Nederland. Natuurhistorische bibliotheek van de KNNV no. 43: 224 pp..

N02

Nijssen, H. & S.J. de Groot, 1983. Zeevissen van de Nederlandse kust. Wet. Meded. K.N.N.V. no. 143: 1-109. [herdruk]

P01

Prud’homme van Reine, W.J., 1968. Wat vind ik aan het strand? 141 pp. (Thieme – Zutphen).

P02

Paysan, K., 1996. Aquariumvissen. 208 pp. 32 platen (Tirion natuur, Baarn).

R01

Redeke, H.C., 1941. Pisces (Cyclostomi – Euichthyes). Fauna van Nederland 10: 331 pp..

S01

Server, L., 1990. Haaien. 128 pp. (REBO Productions, Lisse)[102].

S02

Sandford, G., 1994. Het tropisch zoetwateraquarium. 208 pp. (Tirion natuur, Baarn).[103]

S03

Schmidt-Luchs, C.W., 1977. Visplaten album deel 1 zeevissen. 172 pp. plus register (Beet international sportvissers-magazine).

S04

Sauer, F., 1977. Strand en kust. 144 pp. (Thieme, Zutphen).

V01

Verhoef-Verhallen, E.J.J., 1997. Tropische aquariumvissen encyclopedie. 255 pp. (Rebo).

W01

Werner, K., zj. Zeevissen. Wat leeft en groeit deel 32: 152 pp. (Spectrum, Utrecht).

 [1] ook wel “kraaghaaien” of “plooihaaien”

[2] ook wel “grauwe haaien”

[3] bij deze soort wordt alleen de genusnaam genoemd. Er is echter maar 1 soort in dit genus, dus is de Nederlandse naam in dit geval wel verwerkt. (zie ook voetnoot bij de literatuurlijst)

[4] ook wel “varkenshaaien”

[5] als Squalus fernandinus

[6] ook wel “onechte doornhaaien”

[7] als Scymnorhynus licha

[8] ook wel “zeevarkenhaaien”

[9] ook wel “zeeëngels” of “engelshaaien”

[10] ook wel “gekraagde tapijthaaien”

[11] ook wel “wobbegongs” of “zooghaaien”

[12] als Orectolobus barbatus

[13] als Orectolobus barbatus, volgens Mould (1999) kan dit ook een synoniem zijn voor Orectolobus japonicus

[14] ondertiteling “crocodile hunter: sharks down under”; discovery channel 14-09-2001

[15] ook wel “zooghaaien”

[16] als Nebrius concolor

[17] ook wel “zandhaaien”

[18] als Carcharias ferox

[19] idem

[20] idem

[21] als Odontaspis taurus

[22] als Carcharhinus arenarium, Carcharhinus. taurus, Odontaspis taurus en Odontaspis arenarius

[23] als Eugomphodus taurus

[24] idem

[25] als Carcharhinus taurus

[26] ook wel “neushaaien”

[27] als Scapanorhynchus owstoni

[28] idem

[29] ook wel “mensenetende haaien”

[30]ook als Carcharinus carcharius

[31] als Lamna cornubica

[32] als Lanina nasus

[33] als Lamna cornubica

[34] als Isurus cornubicus

[35] idem

[36] als Isurus glaucus, mogelijk een spellingsfout.

[37] zie vorige voetnoot

[38] als Alopias vulpes

[39] idem

[40] idem

[41] in literatuur ook wel als Scylliorhinus geschreven

[42] als Scyliorhinus caniculus

[43] idem

[44] idem

[45] als Scyllium catulus

[46] ook wel “valse gladde haaien”

[47] ook wel “barbeelhaaien”

[48] ook wel “gladde haaien”

[49] als Mustelus laevis

[50] idem

[51] als Mustelus vulgaris

[52] als Eugaleus galeus

[53] idem

[54] idem

[55] als Galeorhinus zyopterus

[56] ook wel “mensenhaaien”, “grijze haaien” of  “blauwe haaien”

[57] ook wel Galeocerdo cuvieri

[58] bij deze soort wordt alleen de genusnaam genoemd. Er is echter maar 1 soort in dit genus, dus is de Nederlandse naam in dit geval wel verwerkt. (zie ook voetnoot bij de literatuurlijst)

[59] als Carcharhinus wheeleri

[60] Carcharhinus wheeleri en Carcharhinus amblyrhynchos worden door Mojetta (1998) als aparte soorten opgevoerd

[61] ook als Carcharhinus ahenea

[62] als Carcharhinus maculipinnis

[63] als Carcharhinus menisorrah

[64] idem

[65] idem

[66] idem

[67] idem

[68] ondertiteling “shark gordon”; discovery channel

[69] als Carcharhinus nicaraguensis

[70] als Carcharhinus azureus

[71] als Carcharhinus aethalarus

[72] als Carcharhinus macrurus

[73] idem

[74] als Carcharhinus springeri

[75] idem

[76] als Carcharhinus milberti

[77] idem

[78] als Carcharhinus gangeticus

[79] als Carcharinus glaucus

[80] beide Nederlandse namen in Werner (zj) als Carcharias glaucus

[81] in de literatuur wordt altijd gesproken van “zaagvissen”. zaagroggen is een naam die beter past voor deze groep (vgl. zaaghaaien)

[82] als Pristis pectinatus

[83] idem

[84] in de literatuur wordt altijd van “gitaarvissen” gesproken. Gitaarroggen is echter een beter passende naam (zie ook de noot bij de zaagroggen; Pristidae)

[85] als Rhinobatus productus

[86] als Torpedo marmoratus

[87] Ook wel “echte roggen” of “eigenlijke roggen”. Cooper (1970) noemt “stekelroggen” voor de oude schrijfwijze Raiidae.

Tot voor kort werden bijna alle soorten uit deze familie in het genus Raja geplaatst. Volgens McEachran & Dunn (1998)  kunnen de te onderscheiden subgenera als volwaardige genera beschouwd worden. De gevolgen voor de naamgeving van in Nederland voorkomende soorten is behandeld door Bor (2000). In oudere vertaalde literatuur wordt meestal alleen maar het genus Raja gebruikt (o.a. Lacourt, 1979; Lythgoe & Lythgoe, 1978; Nijssen & de Groot, 1987)

[88] Muus (1978) noemt in een bijschrift op pagina 52 ook nog doornrog en kielrog. Dit slaat waarschijnlijk ook op Amblyraja radiata.

[89] als Raja circularis (syn. Raja quadrimaculata)

[90] Malacoraja mollis wordt in Compagno (1999) bij Malacoraja spinacidermis ingedeeld

[91] als Raja stellata

[92] Möhres (1967) geeft deze naam voor Trygon pastinaca. Volgens Mould (1999) is Trygon pastinaca een synoniem voor zowel D. chrysonota als D. fluviorum.

[93] als Dasyatis violacea

[94] als Taeniura lymna

[95] als Urolophus jamaicensis

[96] als Potamotrygon laticeps

[97] idem

[98] als Dicerobatis giornae

[99] bij deze soort wordt alleen de genusnaam genoemd. Er is echter maar 1 soort in dit genus, dus is de Nederlandse naam in dit geval wel verwerkt.

[100] Cooper (1970) geeft nog diverse Nederlandse namen zonder de wetenschappelijke naam erbij te vermelden. Deze namen zijn niet verwerkt in de naamlijst, hoewel het in een aantal gevallen wel duidelijk is welke soort bedoeld wordt (bv. reuzenhaai, walvishaai, manta).

[101] Christensen (1977) noemt op pagina 76 Raja linica – witte rog. Mould (1999) kent deze soort echter niet. Mogelijk wordt Rostroraja alba of Dipturus linteus bedoeld.

[102] Server (1990) noemt een Nederlandse naam “dochizamehaai”. Hij geeft echter geen wetenschappelijke naam bij deze Nederlandse naam, zodat ik de soort niet heb kunnen achterhalen.

[103] Sandford (1994) deelt de zoetwaterroggen in de familie Dasyatidae in.