Algemene info
Doelstelling Stichting
Interview Mik Borsten
Bestuur stichting
Comite van aanbeveling

Runningtherapie
Wat is runningtherapie
Effecten runningtherapie
Gedachten over de
therapie
Wat doet de runningtherapeut
Anti-depressief hardlopen
Voor wie is deze therapie
waarom meer bewegen
Psychiatrisch ziekenhuis
Hardloopprogramma
Hartslagmeter

Projecten
Fitness
Marathon Berlijn 2002
Marathon Terschelling 2003

Trans Holland Triatlon
Algemene informatie 2004
General information in English
Het parcours
Inschrijven
Trans Holland Triatlon 2002


 

 

Anti-depressief hardlopen

In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de anti-depressieve werking van hardlopen (runningtherapie). Uit dit onderzoek is gebleken, dat hardlopen net zo antidepressief kan werken als het nemen van medicatie. In sommige gevallen is de combinatie zelfs nog effectiever.

Een eenvoudige verklaring voor het anti-depressieve effect is moeilijk te geven.
Er zijn meerdere effecten, die van invloed zijn op het lichaam en de geest.


Een eerste effect is het vrijkomen van de stof endorfine in de hersenen (deze stof wordt aangemaakt tijdens inspanning). Deze stof heeft een rustgevend effect op de geest.

Een tweede effect is het weer in beweging komen, vooral na langdurig inactief zijn. De eerste stappen zijn moeilijk, maar als het lukt zal de bevrediging na afloop groot zijn.

Een derde effect is het bezig zijn op een gezonde manier en het bezig zijn met een gezond deel van je lichaam, dus via het gezonde lichaam de zieke geest verfrissen.

Een vierde effect is het weer ontdekken van het lichaam. In de maatschappij zijn veel mensen het contact met hun lichaam kwijt. Met het hardlopen kunnen ze proberen weer het evenwicht tussen geest en lichaam te herstellen (de oude Grieken spraken al van een gezonde geest in een gezond lichaam).

Een vijfde maar moeilijker te bereiken effect is het puur voor jezelf bezig zijn. De maatschappij geeft veel druk, het is daarom belangrijk om dingen te doen ter ontspanning, zonder prestatie druk.

Dat het hardlopen werkt, staat wel vast. Maar hoe motiveer je jezelf nou om in beweging te komen?

In de eerste plaats is het belangrijk om inzicht te hebben in wat je er zelf van verwacht. Het is verstandig om kleine doelen te stellen en het programma rustig op te bouwen. Het is natuurlijk het beste om onder begeleiding te beginnen bij een runningtherapeut of bij een trimvereniging (zie bijlage adressenlijst).
Natuurlijk kun je ook zelf beginnen (zie schema), maar dit vergt dan de nodige motivatie en discipline.

Raadpleeg bij twijfel over lichamelijke geschiktheid altijd de arts, alvorens met het programma gestart gaat worden. Als het hardlopen niet kan, zijn er ook andere sporten die misschien wel geschikt voor je zijn.
Heel belangrijk is de rustige opbouw van het programma en het rustige hardlooptempo in het begin afgewisseld met veel wandelen. Onthoudt dat je lichaam lang weinig gedaan heeft en dat aanpassing tijd kost.

Indien het hardlopen als zwaar wordt ervaren, zal het voor langere periode volhouden moeilijk worden. Leg dus de nadruk op rustig bezig zijn. Zorg dat het geen prestatie wordt, maar een ontspannende bezigheid. Hardlopen is een moeilijke sport die veel discipline en rust vraagt van de deelnemer. Vergelijk jezelf daarom niet te veel met anderen, maar ga uit van je eigen mogelijkheden, die overigens ook per keer verschillen.

Dit is een moeilijk maar leerzaam proces, wat heel erg lijkt op het normale leven. Weten wat je wel kan, maar ook wat je niet kan (het omgaan met grenzen). Als het je lukt om een programma zelf op te starten of om bij een vereniging te gaan sporten, zal je merken dat dit op de duur veel zelfvoldoening geeft.
Tevens heb je dan zelf ook een middel om je problemen te lijf te gaan en stel je jezelf minder afhankelijk op van hulpverleners. Het is tenslotte jouw probleem.

{Inhoudvandepagina}