Algemene info
Doelstelling Stichting
Interview Mik Borsten
Bestuur stichting
Comite van aanbeveling

Runningtherapie
Wat is runningtherapie
Effecten runningtherapie
Gedachten over de
therapie
Wat doet de runningtherapeut
Anti-depressief hardlopen
Voor wie is deze therapie
waarom meer bewegen
Psychiatrisch ziekenhuis
Hardloopprogramma
Hartslagmeter

Projecten
Fitness
Marathon Berlijn 2002
Marathon Terschelling 2003

Trans Holland Triatlon
Algemene informatie 2004
General information in English
Het parcours
Inschrijven
Trans Holland Triatlon 2002


 

 

Effecten runningtherapie
Beginfase:
positieve effecten
 • Langer en makkelijker volhouden hardlopen.
 • Uitgerust en rustiger voelen na het hardlopen.
 • Zelf tijdstip kan bepalen.
 • Mogelijk in niet competitie vorm.
 • Sociaal gewaardeerde activiteit.
 • Lekker weer, mooie natuur.
Beginfase:
negatieve effecten
 • Transpiratie
 • versnelde
 • ademhaling.
 • Stijfheid, vermoeidheid, pijn.
 • Geen zin heeft, tegen opzien.
 • Verlies aan tijd en energie.
 • Kou regen en wind.
Langere termijn:
positieve effecten
 • Groter aëroob uithoudingsvermogen.
 • Beter functioneren hart en longen.
 • Afname van lichamelijke klachten.
 • Minder behoefte aan roken.
 • Een goed gevoel tijdens het hardlopen.
 • Afname van ontstemming en angst.
 • Toename van zelf- en lichaamswaardering.
 • Makkelijker kunnen ontspannen en slapen.
Langere termijn:
negatieve effecten
 • Afzien tijdens hardlopen (bij verkeerd uitvoeren van het programma).
 • Mager postuur.
Runningtherapie en emotionaliteit
hardlopen is een methode om onaangename emoties te verlichten, kenmerkend zijn:

 • "Je lekker voelt", dit treedt op na ongeveer 30 minuten ontspannen hardlopen, het inspannen gaat dan makkelijker, er ontstaat een stemmingsverhoging en een gevoel van harmonie met de omgeving

 • "Je uitgerust voelt", vermoeid voelen na een dag werken en toch gaan inspannen, kan de vermoeidheid doen afvloeien en nieuwe energie geven.

 • "Je rustiger voelt", hardlopen heeft een kalmerende en verfrissende werking, tijdens het hardlopen ga je minder verward denken het wordt makkelijker om je gedachte te focussen. Helder denken neemt toe.
Runningtherapie en bewustzijn

hardlopen heeft ook effect op het denken, enkele veranderingen zijn:

 • Losmaken uit de gewone gedachtestroom, ofwel het losmaken van het denken over allerlei dagelijkse beslommeringen, tijdens het hardlopen worden de gedachten meer lichaamsgericht.

 • Doorbreken van de dwangmatige gedachtestroom (piekeren).

 • De vrije associatie van het denken, na 30 minuten ontspannen hardlopen staat het bewustzijn volledig open voor nieuwe aspecten en schijnt minder beperkt te zijn door dagelijkse beslom- meringen en emoties.

 • Het probleemoplossend denken, door hardlopen wordt een probleem als het ware meer op afstand gezet, waardoor men op een andere wijze kan gaan denken.
Runningtherapie en motivatie

n het psychiatrisch ziekenhuis komen nog enkele extra moeilijkheden en mogelijkheden om de hoek kijken bij het hardlopen met cliënten:

 • Uit de praktijk blijkt dat het bij veel cliënten moeite kost om de eerste stap te zetten om te starten met hardlopen, veel cliënten hebben een verstoorde of minimale bewegingsachtergrond (dropouts op school of sportvereniging). Tevens is het verwachtingspatroon van cliënten van de runningtherapie verkeerd, cliënten denken dat ze meteen alles moeten kunnen, na de eerste deelname zeggen veel cliënten "het was veel makkelijker dan ik verwacht had ".

 • Als cliënten eenmaal gestart zijn slaat de moeizame start vaak om in te fanatiek en grenzeloos bezig zijn, opvallend is dat veel cliënten erg slecht hun energie kunnen verdelen, en dit ook veel tijd kost voor hier verbetering in zit.
  Mijn taak is dan ook vreemd genoeg voornamelijk afremmend en niet zo zeer motiverend, achterliggende oorzaak hiervan is mijns inziens dat achter de meeste depressies een fanatisme schuil gaat die zich uit in een alles of niets gedrag, dit gedrag leidt natuurlijk vaak tot passiviteit.

 • Een bijzondere groep, maar groeiend aantal, is de groep voornamelijk vrouwen die hun eigen lichaam ontkennen, deze groep is moeizaam corrigeerbaar.
  Als deze cliënten hun lichaam gaan voelen ontstaan er soms herbelevingen of verdriet, tevens vaak verzet tegen het hardlopen om dit gevoel niet meer terug te krijgen. Meestal lukt het wel om cliënten hier goed mee om te leren gaan al kost dit veel tijd, energie van de cliënt zowel als veel energie van de runningtherapeut.

Ook worden er gelopen met cliënten van de gesloten afdeling meestal cliënten uit de separeer(ook langdurig gesepareerde cliënten). De begeleiding is hier 100%, de ervaringen met deze cliënten is goed de samenwerking met cliënten is zelden moeizaam.

{Inhoudvandepagina}