Samen

'Afscheid nemen is dichtbij komen...'

Er gebeurt veel met ons als iemand in onze nabije omgeving sterft. Soms zijn we er op voorbereid, maar altijd staan we oog in oog met een lege plek in ons midden. Dood roept emoties en reacties op: verdriet, woede, ongeloof... De dagen tussen sterven en uitvaart zijn heel belangrijk. Tijdens deze dagen wil ik u graag ter zijde staan om u te begeleiden in het proces van afscheid nemen. En samen met u de afscheidsplechtigheid voorbereiden.

Levensverhaal
Samen is het sleutelwoord voor de uitvaartplechtigheid of de afscheidsviering. In één of meer gesprekken speuren we naar het levensverhaal van de mens van wie we afscheid nemen. Wat was belangrijk in zijn of haar leven? Wat betekende hij of zij voor u? Wat betekende u voor hem of haar? En vooral: wat gaf zin aan zijn of haar leven? Soms kunnen deze gesprekken al voor het levenseinde gevoerd worden. Wanneer dat mogelijk is dan is dat waardevol in het proces van afscheid nemen. Maar ook na het overlijden is dit gesprek een belangrijk moment. Want vanuit dit gesprek bouwen we de afscheidsviering op.

In het licht
Met elkaar zoeken we naar woorden, beelden, symbolen en muziek die van betekenis zijn bij het afscheid van deze mens. We zetten zijn of haar leven nog één keer in het licht en zoeken naar zijn of haar bronnen van licht. Hoe de plechtigheid uiteindelijk vorm krijgt hangt af van de overledene en de nabestaanden, maar ook van de traditie waarmee hij of zij verbonden is.

Seintje Bos - Johan Winnubstlaan 7 - 3533 EA Utrecht - (030)-293 32 95 / 06 124 121 49 - info@seintjebos.nl